• วุฒิป.ตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้าน MIS อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้ Excel, Qlikview, pivot,vlookup,Access ได้ดี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist
 • Python, SAS, SPSS, R
 • Predicting Model, Forecast

3 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • MIS
 • HRIS
 • SQL

3 hours ago

 

Applied
 • Lean;Six Sigma; Strategic Thinking;Scrum
 • Application Lifecycle Management;Agile Methodology
 • Strategy; Product Owner;Product Manager

3 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • WMS;Project Implementation;EDI;Supply Chain
 • IT Software;IT Strategy;System Integration
 • Project Life Cycle;Logistic Management

3 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

3 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Project Management;Product Management;Delivery
 • payment system;software solution
 • enterprise system;deployment;Transformation

3 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • CRM;CRM Marketing;Salesforce;Customer Retention
 • Campaign Management;CRM Royalty
 • CRM Strategy;CRM Platform

3 hours ago

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Head of Product | Product Owner
 • Omnichannel | O2O
 • Senior Management

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • at least 3 years experience in implementation
 • Knowledge Accounting Information System, MIS
 • Able to work overtime, weekend, and upcountry

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support overall service and record problem
 • Coordinate with team and follow up to customer
 • Pleasant personality, service minded, strong coor

9 hours ago

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

9 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bechelor/Master degree in Computer Science
 • 5 years working experience as a data analyst
 • Knowledge of statistics and experience

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality age between 25-35 years old
 • Degree or higher Degree in Business Com, MIS, IT
 • Able to do full function of DBA

9 hours ago

 

Applied
 • Java, Spring
 • JSON, XML
 • Web Service, AWS

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C#.Net
 • AWS, CI/CD
 • Agile

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Tech-based company with own product
 • Customer's behavior analysis
 • work with brightest tech savvy

9 hours ago

Above THB90k /month

Applied
 • 3 years exp.
 • Good in Power Builder programming
 • Exp. in MES applications

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Previous working experience as a Product Owner
 • Degree with a focus on technical skills
 • In-depth knowledge of Agile process and principles

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี–โท สาขา บริหารธุรกิจ, สถิติ, คณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีความสามารถในการจัดการกับข้อมูล

9 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experience
 • Data Warehouse
 • Assistant Manager

9 hours ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • IT Recruitment experience
 • Good personality and interpersonal skills
 • Opportunity to work with well-known IT company

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 1 years working experience
 • Good knowledge in software development process
 • Offer compettitive salary and benefit

9 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Data Quality, Test Data, Data Scientist
 • PL, SQL, Power BI, BO
 • MIS

9 hours ago

 

Applied
 • BI Dashboard
 • Reporting
 • MIS Report

9 hours ago

 

Applied
 • Service mind and customer satisfaction attitude
 • 1 year Helpdesk experience in a ERP/software
 • Experience in implementing Accounting Software

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Foreigner who is interested working in Thailand
 • Good command of written and spoken English

9 hours ago

 

Applied
 • Cloud;Microsoft Azure;System Integration
 • Cloud Assurance;SaaS technology
 • Cloud Business

9 hours ago

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Understanding of ERP System business processes
 • Knowledge in Business Process Flow
 • Good Project Management skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Python Developer
 • API Integration
 • Agile methodology

9 hours ago

 

Applied
 • Perl programming language and modules management
 • Source Management System (SVN, gits, PVCS,…)
 • IT & MIS Support, Shell script

12 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years of data analysis & design,data managemt
 • Understanding and exposure change management, QA
 • Experience in Banking/Financial Services industry

15 hours ago

 

Applied
 • IT Support
 • Hardware Software
 • Network

16 hours ago

 

Applied
 • IT Security
 • Cyber Security
 • Information System

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • MUREX Trading, risk analytics
 • Capital Market
 • International Culture

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Information Technology
 • Experience in data warehousing and data mining
 • Data importing, data cleansing and data enrichment

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Information Technology
 • Excellent communication and collaboration skills
 • Providing status updates to senior management.

22-May-19

 

Applied
 • 2 years's experience in software development
 • C# .NET
 • Web application with .NET and Web API

22-May-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • Java, .Net
 • Microservice
 • MS SQL, Oracle

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience with JDE especially finance module
 • Knowledge of financial and management reporting
 • 3-5 ys experience in a manufacturing environment

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • ERP, MES, WMS
 • DBMS SDLC, System Analysis and SQL command
 • C#,Java,Visual Studio,Crystal Report,QAD customize

22-May-19

 

Applied
 • VB.Net, Visual Studio
 • CI/CD
 • Agile, Scrum

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Developer Operation
 • Application deployment
 • Application Support

22-May-19

 

Applied
 • IT Auditing Consultant
 • IT Audit, Security&Control,Information Security
 • IT Risk & Control, IT Quality Control

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Implement Sale Strategy
 • Sale IT, Sale Solution , IT Manager
 • Set up and manage the accurate sales target

22-May-19

 

Applied
 • minimum of 2 years sales
 • Design solutions based on client’s requirements
 • IT solution, Business process outsourcing

22-May-19

 

Applied
 • Bachelor degree or above in Information Technology
 • Having the certification of CIA/ CISA/ CISM
 • To prepare audit working paper

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong programming skills
 • Software Tester
 • Automation test

22-May-19

Salary negotiable

Applied
 • IT Project Management
 • IT Infrastructure
 • Good in English

22-May-19

Salary negotiable

Applied