• วุฒิปริญญาตรี สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์
 • สามารถเขียนโปรแกรมตามกำหนดได้
 • สามารถจัดทำ Test Case และทดสอบระบบได้

4 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge of .NET technologies
 • Applicants must have strong C#.NET, ASP.NET skills
 • Fast Learner, Leadership, Communication

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Development application base on UML Design
 • Development & Configuration & Turning Application
 • Functional Test,Defect Management,Software Quality

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of structure programming VBA
 • Exposure to SDLC life cycle
 • DBMS knowledge in MySQL and SQL Server

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Strong analytic thinking, Knowledge in SAS
 • Good command of English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจในการเขียนภาษา Java หรือ PHP
 • เข้าใจในการออกแบบโปรแกรมแบบ OOP

4 hours ago

 

Applied
 • Manage project plans and business proposals
 • English Communication
 • IT Infrastructure and MIS Skills

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย .net
 • สามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server, Oracle.

4 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Welcome New Graduates & Fresh Grads
 • Fair command of English
 • JavaScript (typescript, framework: NodeJS, ReactJS

4 hours ago

 

Applied
 • Oracle database administration and EBS Projects
 • Database reorganization
 • Projects and maintenance team support

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • 5 years’ experience in HR information systems
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineering, IT, Accounting
 • 2 years working experience in software development
 • Knowledge of managing Applications

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years of work experience
 • using VBA, SQL, SAS, or SPSS, R and Tableau
 • data management and business management systems

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Technology
 • Diagnose and troubleshoot technical issues
 • Ability to work in flexible hours

4 hours ago

 

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Stock option plan
 • Passion for system development
 • Agile development methodology

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-3yr. Java, EJB, J2EE สามารถวิเคราะห์ Andriod IoT
 • ERP, A/C, Fin, Manufacturing, POS, QC Traceability
 • M-F เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ IPD,OPD,Life Insurance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years in Business Intelligence/Data Analytic
 • Experience in data visualization tools
 • Knowledge/experience in machine learning

4 hours ago

 

Applied
 • SAP FI/CO/MM/PP/PM/SD/WM/BI
 • SAP Implementation Projects
 • SAP full life cycle Projects

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อง 1 – 3 ปี
 • ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ระบบ Network
 • ฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมระบบ

4 hours ago

 

Applied
 • Data Analyst
 • Critical Thinking
 • ERP / SQL

4 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst / System Analyst
 • Critical Thinking
 • ERP

4 hours ago

 

Applied
 • Configuration on SAP in FI/CO Module
 • Bachelor degree in Computer science,
 • Experience in Oracle and SQL Server will be a plus

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in computer related
 • Experience in either application support, software
 • English communication in reading, writing

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and design according to requirement
 • Experience in system analysis/software development
 • Control application development to SDLC

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Coding/Programming and investigate systems
 • JAVA /C#.Net / ASP.Net / VB.Net
 • Create and modify the system application

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Oracle Database,UNIX,Linux or VMware
 • Knowledge in System,Network,Servers,Database
 • Design, Installing and configuring systems.

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science
 • สร้าง Data Schema / เขียน Store Procedure/Function
 • สามารถใช้งาน C#.NET หรือ SQL Server Reporting

4 hours ago

 

Applied
 • Full Stack
 • PHP
 • C#.Net

10 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • data migration design specifications
 • Tests data migration procedures
 • Oracle DBA / MS SQL Certification

11 hours ago

 

Applied
 • Analyze customer behavior from data source
 • Knowledge about Database programming
 • exp. in data warehose, data analyst is advantage

11 hours ago

 

Applied
 • Infrastructure
 • IT Compliance
 • IT Security

11 hours ago

 

Applied
 • Database programming Skill
 • Formal Software Development Life Cycle
 • Database programing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Computer Science
 • Knowledge in ASP.NET or C#.NET
 • At least 3 year experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • 1 years’ experience in IBM Websphere Data Stage
 • ETL (Extract,Transform and Load) tools and process

14 hours ago

 

Applied
 • Software Engineer | Senior Developer
 • PHP | Javascript
 • Drupal | WordPress

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Computer Science
 • Design and develop data visualizations
 • Strong knowledge in data warehouse and BI concept

15 hours ago

 

Applied
 • Support design and development of EDW architect
 • Provide technical advice to LDM and PDM mapping
 • Performance tuning to continually improve quality

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experienced in data scientist
 • Extensive background in telecom business
 • Excellent communication and interpersonal skills

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience in data management
 • Strong in SQL and EXEL
 • Experience in e-commerce or logistic is a plus

16 hours ago

 

Applied
 • work with SQL Server 2008 or higher
 • good at T-SQL scripts languages & ENGLISH skills
 • SQL DB Admin., Query data, performance tuning

17 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

18 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาวิทยศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • สามารถสร้างรายงานด้วย SQL Reporting Service ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีComputer Engineering
 • ออกแบบ Web Pageเพื่อใช้ในสายงานระบบท่อส่งก๊าซ
 • จัดทำและสรุปข้อมูลรายงานผู้บริหาร

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.