• สามารถใช้ Excel คล่อง ( ใช้สูตรได้ )
 • สามารถใช้โปรแกรมเกี่ยวกับฐานข้อมูล Access
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์

21 mins ago

 

Applied
 • Power BI/ Analytics/Visualization tools
 • BI practices, SQL and database concepts
 • Banking business/ Financial Service

22 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ ตั้งแต่ 22-35 ปี
 • สำเร็จ การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย - ป.ตรี
 • รู้จักเส้นทางภายในตัวเมืองเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เ

22 mins ago

 

Applied
 • Oracle 11g or newer version
 • SQL, PL/SQL and one or many ETL tools
 • Strong Data Warehouse background

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Deep understanding of grid computing design
 • enterprise-level Linux deployments
 • Hadoop ecosystem for at least 2 years

22 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Experience in database administrator
 • SQL, PL/SQL and Transact SQL skills
 • Thai & English speaking is a must

22 mins ago

 

Applied
 • Back-End Development for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierachy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

22 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree or higher in Computer Science,
 • Good programming knowledge in VB.net,
 • VS.net, C#, Java, JSP, C++, SQL Server, Oracle

22 mins ago

 

Applied
 • Experience in SAP BASIS Administrator
 • Good communication in English
 • Thai Nationality

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Analyzing and solving system issues
 • Responsible to Analysis and Design system
 • Able to Transform business requirement

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • strong skills in Microsoft SQL Server 2005/2008
 • Experience in T-SQL Programming
 • Experience in SQL Server Integrated Services (SSIS

19-Aug-17

 

Applied
 • Computer Science, Computer Engineering, IT
 • ASP.NET, C#, CSS3, HTML5, jQuery, Web frameworks,
 • Application Development

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s and Master’s Degree in IT
 • At least 1-5 years of experience in IT Application
 • Good communication skills both Thai and English

19-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี Computer Engineer,Computer Science อื่นๆ
 • มนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี สื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Data Managment
 • SAS
 • MIS

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in IT or Computer Science
 • Male/Female age 23 - 30 years and Thai Nation
 • Minimum 1 years experience in SQL-based database

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s/Master Degree
 • Experience in data analyst, data science
 • Proficiency in MS Excel

18-Aug-17

 

Applied
 • Java Developer, Programmer
 • Experience 1-5 years in Java programming
 • Able to Join immediately (Advantage)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Work with sales team to provide support technical
 • 5 years experience in presales ERP consulting
 • Good command in English

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • MIS
 • SAS
 • Data Analysis

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Operate in the preparation of reports
 • Good knowledge Access, Excel & SQL
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • Challenging opportunity on new exciting projects
 • Savviness in information system and development
 • Earn a great opportunity on a rewarding career

18-Aug-17

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Calling all talented Data Scientists
 • Are you a CL expert?
 • Are you a NLP authority?

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IBM WebSphere, WebLogic, TIBCO, Redhat
 • Linux /UNIX environment
 • Hauy Kwang with easy access to MRT

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • IBM WebSphere, WebLogic, TIBCO, Redhat
 • 3 - 7 years hands-on
 • Huay Kwang Bangkok

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Hands on DevOps
 • Linux /UNIX environment
 • Hauy Kwang with easy access to MRT

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • degree in Computer Science, Information Technology
 • 2years experience in BI/Data warehouse development
 • Experience in Oracle OWB, Hyperion is preferable

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree, 3 years working experience
 • Data, IT, SAP, Master Data
 • Computer, Computer Science, Business Computer

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years experience in BI project and reports
 • least 1-3 years experience in sales, retails, CRM
 • Experience in OBIEE, Cognos, Tableau, BI report

18-Aug-17

 

Applied
 • SQL/ English
 • Experience Big Data
 • Data Mining, Data Manipulation, Dashboards

18-Aug-17

 

Applied
 • JAVA Programming,Database,J2EE,Oracle,Programmer,
 • เขียนโปรแกรม,พัฒนาโปรแกรม,วิเคราะห์ระบบ
 • Java Development

18-Aug-17

 

Applied
 • IT ( Programming Engineer )
 • เงินเดือน -70,000 บาทขึ้นไป
 • ประเทศญี่ปุ่น

18-Aug-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Computer Science
 • 0-2 yrs programming experience
 • Strong knowledge in MS SQL

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ในระดับดี
 • Visio, Crystal Report, C#, PHP,SQL Server, CSS,
 • Requirement Analysis, Design User Interface

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor and above in MIS, Computer science
 • Experience in MIS, Performance report
 • Data analyst,Develop database

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

18-Aug-17

 

Applied
 • ปรับปรุง พัฒนา ใช้งาน Visual Basic.Net
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • C#.Net ได้อย่างเชี่ยวชาญ

18-Aug-17

 

Applied
 • งานประจำ พัฒนาระบบงานฐานข้อมูล
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบงานกับฐานข้อมูล Oracle

18-Aug-17

 

Applied
 • พัฒนาระบบในส่วนของ Web Application
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML

18-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน Database สามารถเขียน Code
 • มีความรู้เกี่ยวกับด้าน Website ที่ใช้งานแบบ CMS

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of exp and above
 • Business Intelligence, Big Data, Developer, ETL
 • Dashboard, iReport, Power BI

18-Aug-17

 

Applied
 • IT Management
 • Head of IT
 • Digital transformation

18-Aug-17

 

Applied
 • 1 year Oracle Database, SQL Server, Middleware
 • Experience in Weblogic, IBM Websphere
 • Able to write and maintain Unix/Linux

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการด้าน DBA Oracle 3-5ปี
 • สามารถใช้ Oracle Database ได้
 • อายุไม่เกิน 37 ปี

18-Aug-17

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • +2 years’ experience in Data Warehouse ETL/ELT
 • Bachelor in MIS, AIS, MBA or Related Fields.
 • Proficient in Data Design/Modelling

18-Aug-17

 

Applied
 • C# .Net, VB.Net, AJAX, CSS and JavaScript
 • Coding Web Applications and Integration with SAP
 • PL-SQL, Database Trigger, Oracle9i, SQL

18-Aug-17

THB30k - 45k /month

Applied
 • Process functional/technical design activities
 • Planning and executing data conversion activities
 • At least 2 year experience in any SAP B1

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Expertise in Data Warehousing and architecture
 • Ralph Kimball's and ETL methodology
 • Strong knowledge of Big Data and ecosystems

18-Aug-17

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in database administration function.
 • Good knowledge in IT vocabulary, Development.
 • Experience in Oracle E-Business Suite.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.