• มีประสบการณ์ Database, Cloud
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน IT
 • มีประสบการณ์ Database, Cloud

5 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท Computer Engineering
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้าน IBM WAS หรือ Oracle WebLogic

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Knowledge of Java/ PHP/ VBA / JavaScript
 • Fresh graduated are welcome

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management;Core banking;IT Service
 • Development platform;Project Manager
 • ITIL;Service Management

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience with .NET programming
 • Knowledge in SQL server
 • มีสวัสดิการต่างๆมากมาย

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Good communication skills in English
 • Proven working experience in software engineering
 • Degree in computer science, computer engineering

5 hours ago

 

Applied
 • Reporting analysts examine business requirement
 • Prepare, update, and test the Crystal Report
 • Prepare data for report testing

5 hours ago

 

Applied
 • Relevant Bachelor’s Degree required
 • 3-5 years experience
 • Quality of oral and written communications

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์พัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
 • SQL Server (Stored procedure)
 • ASP.NET (Web) หรือ .NET (Win)

5 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • สามารถเขียนภาษโปรแกรม C#.Net หรือ Java
 • มีความรู้และเคยใช้ฐานข้อมูล MSSQL หรือ Oracle
 • สามารถเขียน Web Service และใช้งาน SOAP

5 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationals Only
 • 2+ years experience
 • Understanding in SDLC

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • IT (Programmer/AI/IOT) Work in Japan
 • เงินเดือน 60,000-145,000 บาท
 • ประเทศญี่ปุ่น

5 hours ago

 

Applied
 • Passionate in Big Data
 • Strong SQL skills
 • Experience in Visualization tools

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in IT or related
 • Good knowledge in JAVA
 • New Graduates also welcome!

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 4-6ปี
 • ประสบการณ์วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจอย่างน้อย 2-3ปี
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบ ERP อย่างน้อย 2 ปี

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality Assurance (QA)
 • Knowledge of Performance testing
 • Design and create test cases and scripts

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Information System or related.
 • Having experience 2-5 years in HRIS
 • Have experience in HR system (Coach)is advantage

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Computer Science
 • Good command of English
 • Be able to work independently

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • C# .Net, VB.Net, AJAX, CSS and JavaScript
 • Coding Web Applications and Integration with SAP
 • PL-SQL, Database Trigger, Oracle9i, SQL

5 hours ago

 

Applied
 • programming by use tool SAS
 • Skills experience 1 year of ETL
 • Bachelor's Degree of Computer Science

5 hours ago

 

Applied
 • experience in Oracle database administrator
 • experience in monitoring and tuning a database
 • Perform database maintenance task

5 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in Computer Science
 • strong knowledge in .NET or Java platform
 • 3-4 years of software development experience

5 hours ago

 

Applied
 • ASP.NET ด้วย C# (Web)
 • SQL Server (Store Procedure)
 • Object Oriented Programming (OOP)

5 hours ago

THB35k - 70k /month

Applied
 • SQL Database Developer/Oracle DBA
 • Permanent (Good Benefit) / Contract (High Salary)
 • Near BTS, Airport Link

5 hours ago

 

Applied
 • Salary 50,000 - 100,000
 • Male Only
 • Age below 35

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • PHP Developer
 • React/ReactNative Developer
 • Java Developer

5 hours ago

 

Applied
 • computer engineering
 • Java, C++ and MSSQL
 • Finance

5 hours ago

 

Applied
 • QA/QC Engineer
 • Tester
 • QA/QC Lead

5 hours ago

 

Applied
 • 3 years+ in Web Developer's role
 • knowledge in PHP and MySQL program
 • Experience in both front and back end

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • DevOps
 • Engineer
 • DevOps Engineer

5 hours ago

 

Applied
 • finance systems and software design and developer
 • BI developer
 • Familiar with SSIS or data warehouse

5 hours ago

 

Applied
 • degree or higher in Computer Science, Computer
 • Good understanding on Java Object Oriented Concept
 • Good understanding on Object Relational

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Masters Degree in Computer Engineer
 • 0-3 years for programming skills:
 • Ability to work well in a team

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจ Flow การใช้งานของ User
 • ดูแลการแสดงผลข้อมูลระบบ บนอุปกรณ์ต่างๆ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • เข้าใจการทำงานของ Web service และ APIs
 • บริหารจัดการ Server ให้เรียบร้อย

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
 • จัดการดูแล Database และ AWS
 • ออกแบบ Web service และ APIs

5 hours ago

 

Applied
 • Experience with Agile development
 • Spring Core, Spring MVC, Spring Boot
 • Knowledge in Relational Database and SQL

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Leading international Telecommunication company
 • Open source environment
 • Great benefits

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 35 years old.
 • Minimum of 10 years if experience in IT& ERP.
 • Working background of Japanese Manufacturing.

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่าในด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีความรู้ และ เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้าน Web Application, Web service API

12 hours ago

 

Applied
 • experience as data manager
 • fluent in english
 • familiarity with modern database

12 hours ago

 

Applied
 • Programming knowledge
 • Have experience in programming , IT support
 • Familiar with Java Script,

12 hours ago

 

Applied
 • 1-3yr. Java, EJB, J2EE สามารถวิเคราะห์ Andriod IoT
 • ERP, A/C, Fin, Manufacturing, POS, QC Traceability
 • M-F เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ IPD,OPD,Life Insurance

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good opportunities to improve yourself
 • Good salary
 • 2 years’s experience in Business Inteligent

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Experience in Middleware administration
 • Knowledge of installation, configuration
 • Tools and automatically script development

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความละเอียด รอบคอบ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist, Data Management, Data Analytic
 • Co. with Data Engineer & Software Product Partner
 • Evaluate Model Services

14 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience as a System Administrator
 • Expert in Linux OS and Virtualisation
 • Good English Communication

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Competative Salary Package
 • Career advancement in Data Engineer Position
 • Great and challenging opportunity

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • System Engineer,IT Support,Unix,Linux
 • IT Infrastructure Engineer,System Operation
 • Attractive salary and benefit

17 hours ago

 

Applied