• มีพื้นฐานความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมแบบ MVC
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

10-Nov-19

 

Applied
 • Windows Server, DNS, DHCP, Active Directory
 • VMware, MCP, MCSE, MCAD, SAN storage
 • LAN, WAN, SMS, WSUS, Network Security

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • UNIX, Linux, AIX, SUN
 • Virtualization, VMware
 • RHCE, RHCSA

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ASP.NET, C#, VB.NET, SDLC, VBA, .Net Developer
 • Oracle, MS SQL Server, .Net Programmer
 • UAT, data modeling, database design

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Network Engineer, UNIX, Linux, OSX, DWS
 • Azure Information protection, IT Security
 • Risk management, L1, L2, L3

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบและพัฒนา Application Android Mobile App.

09-Nov-19

 

Applied
 • Senior PHP Developer
 • Senior PHP Developer (Yii Framework)
 • Senior PHP Developer (Yii Framework)

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, age 25 - 35 years old
 • At least 2 year experience in network
 • Knowledge in network product Cisco, HP, Hauwei

08-Nov-19

 

Applied
 • Enterprise Software Manager
 • Cloud digital Solution
 • Manufacturing

08-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or higher in Computer Science or related
 • 1-2 yrs of exp with end-user support
 • Database report writing is must, SQL Databases,

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Attractive health benefits for staff and family
 • Located in the central of BKK, 1 minute from BTS
 • Discovering your opportunities with global brand

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of app architect design, and SDLC
 • knowledge of mobile app on iOS, microservices
 • English must be good

08-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Ability to work across the entire service of IT
 • Able to work under pressure
 • Ability to perform job under time constraint

08-Nov-19

 

Applied
 • Social E-commerce รูปแบบใหม่เจ้าแรกในประเทศไทย
 • อายุไม่เกิน 34 ปี
 • ทำงานที่กู๊ด เมอริท เพลส ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่

07-Nov-19

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Thailand's number 1 petrochemical company
 • Data Scientist
 • Great package and bonus

07-Nov-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Consult Technical requirement and design solution
 • Optimize Project investment cost for competitive
 • Experience in Pre-sales or IP Network Operation

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Data Scientist
 • Statistics, Mathematics, Computer Science
 • Python, SLQ, Data-scientist

07-Nov-19

 

Applied
 • Programmer C#/.NET, VB, ASP (3)
 • Programmer PHP/MySQL, Android (5)
 • Application Support (2)

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Programming, IT Project, Presales, Coding
 • Experience 3 years
 • Ability to work well in a team

07-Nov-19

THB25k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in IT/ Computer / Network Engineering
 • Good Knowledge in IT system & Network Security
 • Be proactive & accountable

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Computer Science/ Engineering/ IT
 • 3 years in JAVA Programming for programmer
 • JSP, Java Servlet, Strut, EJB

07-Nov-19

 

Applied
 • Implement Network and IT infrastructure
 • Support as Project Manager : Presale / Post Sale
 • Implement (Switch,Cabling,Access Point,IPPHONE)

07-Nov-19

 

Applied
 • ออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา ด้าน Network
 • มีประสบการณ์งานด้าน IT Infrastructure
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 27 ปี

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 - 5 years in I/T working experience
 • Solid knowledge of web application architecture
 • Good knowledge in Qlik application is preferable

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in Cloud and Virtualization
 • Expert in System, Network, and Cloud Technology
 • Able to handle complicated customers

06-Nov-19

 

Applied
 • Strategy;Trading; Strategy Roadmap
 • Strategy Consulting
 • People Management

06-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Enterprise Data Service;Product Management
 • EDS products;Service;Data Network
 • Data Service;Telecom Network

06-Nov-19

THB120k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of OTC cycle module and Oracle EBS (R12)
 • Experience implementing Oracle ERP finance
 • Good English communication

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • NOCLevel1,
 • Network Engineer, Cisco ASR routers
 • Good English

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • 5 - 7 yrs exp in software development
 • 3 yrs in System Analyst and Design
 • Good in Java and/or C#.Net

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Define data roadmap
 • Set up data compliance
 • Data Governance

06-Nov-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • IT Solutions & Services Business
 • Work with Passion, Professional and Teamwork
 • Grow up in Career path

06-Nov-19

 

Applied
 • PHP Developer
 • Web Developer
 • PHP Web Developer

04-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree of Computer Science or related
 • Have knowledge in SQL Developer, ERP System
 • English is a must

04-Nov-19

THB30k - 45k /month

Applied
 • experience in deployment, application troubleshoot
 • Basic network troubleshooting, SFTP
 • experience in AWS infrastructure technology

04-Nov-19

 

Applied
 • Degree level in Software Engineering
 • 3+ years of software development / support experi
 • Very Good English

04-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • LIS, HCLAB
 • Programming, VB
 • Lab, Medical, Clinical, IT

02-Nov-19

 

Applied
 • IT Developer
 • Develop Company Website
 • Develop IT System

02-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong knowledge of Android SDK, different version
 • Ability to design applications around natural user
 • Understanding of Google’s Android design principle

31-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of Node.js and frameworks
 • Writing scalable, robust, testable, efficient
 • Design, implement, test, and maintain backend

31-Oct-19

 

Applied