• มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ได้ตามแนวคิด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหรือมีประสบการณ์โรงแรม

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ได้ตามแนวคิด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีหรือมีประสบการณ์โรงแรม

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • มีประสบการณ์โรงแรมหรือร้านอาหาร

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ได้ตามแนวคิด
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8 hours ago

 

Applied
 • ปวส/ปวช/ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1ปี
 • มีความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

8 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้
 • มีความชำนาญอาหารไทยและซีฟู้ดเป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความชำนาญอาหารไทยและซีฟู้ดเป็นอย่างดี
 • ทำงานเป็นทีม

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1-2ปี
 • พร้อมเรียนรู้และปรับตัว
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความชำนาญอาหารไทยและซีฟู้ดเป็นอย่างดี
 • ความสามารถด้านตกแต่งอาหาร

8 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน
 • มีความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม

8 hours ago

 

Applied
 • Working 5 days per weeks
 • Good command in English
 • 3 year experience in Restaurant Maneger

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานภายในครัวไม่ต่ำกว่า 7 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษาต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

11 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานภายในครัวไม่ต่ำกว่า 7 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีความขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

11 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ

11 hours ago

 

Applied
 • ประกอบเครื่องดื่มประเภทต่างๆ
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการ์เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า 3 ปี

11 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในครัวยุโรปเท่านั้น

12 hours ago

 

Applied
 • 7-10 years’ experience in F&B operations
 • Bachelor degree in Culinary Science
 • Accountability and able to work independently

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/ หญิง อายุ 30-40 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ Area Manager อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการร้านอาหาร อย่างน้อย 5 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • 3-5 year's experience in Event execution,Trade MKT
 • Can work as a long trip period in up country
 • Adult Beverage/ FMCG experience is a plus

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์การตลาดและการขายสินค้าในหมวด FMCG
 • มีประสบการณ์ในช่องทาง Modern Trade อย่างน้อย 5 ปี

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ การโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านการให้บริการจัดเลี้ยง(Catering) 5 ปี
 • สามารถใช้ข้อมูลทางการเงิน,ตัวเลขในเชิงวิเคราะห์

16 hours ago

 

Applied
 • ทำอาหารแนวตะวันตก เช่น เบอร์เกอร์ สเต็ก
 • ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ
 • ควบคุมดูแลอาหาร ต้นทุนและ วางแผนในการสั่งซื้อ

17 hours ago

 

Applied
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านการโรงแรมอย่างต่ำ
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ประสบการณ์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 5 ปี

23 hours ago

 

Applied
 • จัดทำเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้กับลูกค้า
 • ดูแลรักษาความสะอาดภายในบริเวณปฎิบัติงาน
 • บริการลูกค้า

23 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับการผลิตอาหารที่ใช้สำหรับร้าน
 • พัฒนาและตรวจสอบอาหารและงบประมาณของแผนก
 • รักษามาตราฐานคุณภาพของอาหาร

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักในการบริการอย่างแท้จริง !
 • มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ไม่เกิน 40 ปี
 • มีใจรักในการบริการอย่างแท้จริง !
 • มีประสบการณ์ทางด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • รักงานบริการ มีความเสียสละ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 hours ago

 

Applied
 • ตระเตรียมภาชนะ และ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
 • ไม่มีประสบการณ์แต่ขอให้มีใจรักในการบริการ
 • สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

23 hours ago

 

Applied
 • ตระเตรียมภาชนะ และ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
 • ไม่มีประสบการณ์แต่ขอให้มีใจรักในการบริการ
 • สมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

23 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีไหวพริบ
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี
 • กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำอาหาร ไทย ยุโรป ได้
 • กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

23 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Customer oriented
 • Create and manage team work

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2
 • สามารถทำขนมไทยได้

23 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Marketing or Mass com
 • +10 Years of experience Brand marketing, Marketing
 • Good command of English (writing, speaking

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ม. 3 / ม.6 / ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา
 • ยิ่มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
 • ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่สดใสและบริการ

23 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • จัดเตรียมวัตถุดิบอาหาร

23 hours ago

 

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีใจรักในอาหารไทย

23 hours ago

 

Applied
 • Experience in food & beverage industry
 • Good in English
 • Flexible working hour

23 hours ago

 

Applied
 • Thai Chef Chef Cook Helper Thai Cuisine
 • Cook Thai Food
 • Restaurant Thai Food

23 hours ago

THB35k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีใจรักในงานบริการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีใจรักในอาหารไทย

23 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานทำอาหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 hours ago

 

Applied