• วุฒิปริญญาตรี วศ.บ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

33 mins ago

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถด้านไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส,1เฟส ได้
 • สามารถเขียนแบบได้

33 mins ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างได้
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์

33 mins ago

 

Applied
 • รับผิดชอบการควบคุมระเบียบความปลอดภัย
 • จัดหาอุปกรณ์ safety ให้แก่พนักงาน
 • รับผิดชอบงานด้านระบบความปลอดภัยภายในโครงการ

33 mins ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีความอดทน กระตือรือร้นและพร้อมจะพัฒนางานอยู่เสมอ

33 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วุฒิ . ปวช-ปวส สาขา อิเล็คทรอนิค
 • ไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน

33 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สนใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Masters degree in Economics/Finance/Engineer
 • Knowledge of online trading is preferred.
 • 3-5 years working experience in derivatives

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Financial engineering, Finance
 • 1-5 year experience in securities relative
 • Can work under high pressure and deadline

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop Sales and Marking activities
 • 3-5 years in Power Business
 • Bachelor's Degree

33 mins ago

 

Applied
 • Male or Female, age not over 30 years old
 • Electrical control / Automation
 • PLC, HMI, SCADA

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years - welcome new fresh graduate
 • Can work at Ayutthaya

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering, Science/Technical
 • 5 Years experience in quality control/assurance
 • Good communication skills

33 mins ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Direct Sales & support dealer for Industrial Air
 • Increase territory sales and market share

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial Engineer
 • Good in English communication skill.
 • Microsoft excel is required, access is preferable.

33 mins ago

 

Applied
 • Designing electrical systems and components
 • Estimation of the budget and scope of project
 • Thai

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Sales Engineer
 • Automotive part
 • Working day 5 day

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาวิชาไฟฟ้า
 • มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีใบขับขี่

34 mins ago

 

Applied
 • เวลาทำงาน 09.00- 18.00 น.
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
 • ออกต่างจังหวัดได้

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • หากมีประสบการณ์ในสาายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรไฟฟ้า

34 mins ago

 

Applied
 • จบการศึกษา วศบ. หรือ อสบ. สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์งานควบคุมโครงการ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Ms.Office ได้

34 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาโยธา, ก่อสร้าง
 • หากมีใบ กว.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

34 mins ago

 

Applied
 • To work in leading and world-class engineering
 • To contribute accounting skill in management level
 • An attractive benefits

34 mins ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • At least 3 years of experience
 • Having knowledge in Auto CAD

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Flexible hours, Mon-Fri working, Near BTS Bearing
 • 2 months Fixed Bonus + Variable, TOEIC Allowance
 • Submit approved PCN to customer, TOEIC: 500+

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree
 • More than 4 years of experience
 • TOEIC 650 UP

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Research & development of robotic systems.
 • Software development and embedded systems.
 • Good team atmosphere & working environment.

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้คล่อง และมีใบขับขี่

34 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • สามารถดูแลแก้ไขปัญหาได้

34 mins ago

 

Applied
 • Japanese speaking is will be advantage
 • Translate Thai member & Japanese
 • Experience more than 0-2 years in marketing fiel

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมงานเกี่ยงกับงานระบบภายในอาคาร

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประสบการณ์(ปี) : 2
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

34 mins ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • Need experience 1-3 years in related field
 • Able to work at project site

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร

34 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Computer Science, IT
 • Having knowledge or skills in Basic Networking
 • English language in the capacity of communication

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

34 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • สามารถอ่นออก เขียนได้ และการสื่อสารได้ดี

34 mins ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

34 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

34 mins ago

 

Applied
 • สามารถเขียนแบบ AUTO CAD ได้
 • ผู้ช่วยวิศวกร งานทดสอบ
 • ดูแลเอกสาร การทดสอบ

34 mins ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
 • จบสาขาวิศกรรม จะพิจารณาพิเศษ (โยธา)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

34 mins ago

 

Applied
 • วิศวกร โยธา ประสบการณ์ 0-5 ปี (ชาย-หญิง)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • สามรถใช้ Auto CAD ได้อย่างดี

34 mins ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การในการพัฒนาและออกแบบ Web-based App.
 • ชอบงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับ Online และ Social Media
 • หยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด20วัน,กองทุนสำรอง และอื่นๆ

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ออกแบบวงจรไฟฟ้า

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

34 mins ago

 

Applied
 • Least 5 years’ experience in a manufacturing
 • Electrical Engineering, Electrical Power
 • Good communication skills in English

34 mins ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถซ่อมแซม สิ่งต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
 • ดูแล ซ่อมแซมห้อง

34 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.