• มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • สามารถขับรถได้และมีรถยนต์

35 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's degree ; Engineering degree preferred.
 • 3-5 years experience in operational analysis
 • Knowledge of project management principles

35 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี :วิศวอุตสาหการ หรือ วิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีความคล่องตัวสูง
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี

35 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ควบคุมการทำงานของช่างซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามนโยบาย
 • ควบคุมจัดทำทะเบียนและประวัติเครื่องจักรตามนโยบาย

35 mins ago

 

Applied
 • Female or Male / Thai nationality
 • Bachelor Degree in field of Engineering
 • At least 2 years in experience

35 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • ประสบการณ์ 0-2 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

35 mins ago

 

Applied
 • Least 5 years’ experience in a manufacturing
 • Electrical Engineering, Electrical Power
 • Good communication skills in English

35 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Ability to understand 2D and 3D drawing
 • Knowledge of Chemical, especially Hydrocarbon Mate

35 mins ago

 

Applied
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
 • ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตรฯ

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Direct Sales & support dealer for Industrial Air
 • Increase territory sales and market share

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry and abroad

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in any field
 • 3 years experiences as sales engineer
 • Good planing and coordination skills

35 mins ago

 

Applied
 • 5 Yrs experience in Harness routing/Package design
 • Knowledgeable in CATIA and UGNX 3D & TCP2 system
 • Good in English communication.

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Junior Staff /Staff Engineering
 • Welcome Fresh Gratuated
 • TOEIC Score at least 650

35 mins ago

 

Applied
 • Deeply understand customer's need
 • As a leader of squad
 • Manage product backlogs

35 mins ago

 

Applied
 • Safety Construction Site,120 Hrs of experience
 • 2-5 years , Degree in Safety will be an advantage
 • A construction Engineer only, not from factory

35 mins ago

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality only
 • degree or higher in Electrical Engineering
 • TOEIC 500 up

35 mins ago

 

Applied
 • Male or Female Thai nationality only
 • Age between 25-28 years old
 • Degree or higher in Instrument and Engineering

35 mins ago

 

Applied
 • Project Planning/Scheduling
 • Primavera Knowledge
 • Complex Project

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Global Business
 • Exciting Projects
 • Good Remuneration Package

35 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • Minimum 5 years of experience in civil engineering
 • Advantage for experience in hydro power plant

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป จบวิศกรรมเครื่องกล
 • ใช้โปรแกรม Auto cad , Microsolf Office ได้ดี
 • ขับรถยนต์ได้ สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Management or related.
 • Experience in internal or supplier audit.
 • Experience in ISO systems field.

35 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Mining Engineering
 • At least 12 years of quarry experience
 • Must be very knowledgeable on the quarry

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering or related.
 • Experience in production in an industrial
 • Ability to work in a matrixed organization

35 mins ago

 

Applied
 • At least 3-5 years of work experience in related
 • Support system CIP & Point CIP, as well as BPS act
 • Order & control budget investment & expense suppor

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineer
 • วิศวกรฝ่ายผลิต
 • วิศวกร

35 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto CAD, Solid work
 • สามารถออก หน้าไซด์งาน ต่างจังหวัดได้ บางครั้ง

6 hours ago

 

Applied
 • wiring ตู้ควบคุมวงจรได้
 • สามารถอ่านแบบ ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษทางด้านเทคนิคไฟฟ้าได้ดี

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1-2 ปี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี

6 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Must have Six Sigma Green Belt training
 • At least 2 years' experience business management
 • Bachelor degree in Industrial Engineering

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Support and oversee development and integration
 • Bachelors or Master's degree in MBA, Engineer
 • At least 5 years experiences automotive industrial

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • จัดทำแผนการดำเนินการสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Mechatronics
 • Welcome new gradudate
 • Having own car and car driving license

6 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering or a related field
 • Working collaboratively - actively contribute
 • Experience as a project team member

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering
 • 10 years up in production process.
 • Good communication in English language.

6 hours ago

 

Applied
 • Experience in a commercial background
 • Knowledge of EPC contracts
 • Understanding of risk management

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineering or relat
 • Work experience in related field for 0-2 years
 • Ability to communicate in English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree of Engineering and Master 's Degree in MBA
 • Experienced in the position of MD
 • Good command of English

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design Chief Engineer
 • 5 years experience
 • Good command of Japanese

6 hours ago

 

Applied
 • Supply Chain
 • Logistics
 • Procurement

6 hours ago

 

Applied
 • Aged between 25 - 35 years old
 • 3 years of experience in Sales Engineering
 • Bachelor’s degree in Engineering

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering or related field
 • Strong knowledge Core tools of Quality System
 • QMR ISO9001 , PPAP ,FMEA, 8D, SPC, MSA

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Chief Engineer
 • Japanese speaking
 • 8 years experience

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความกระตือรือร้น และรับผิดชอบในการทำงาน

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work in a leadership role in the Engineering team
 • Bachelor’s Degree or above Mechanical Engineering
 • Minimum 10 years’ experience in engineering design

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.