วิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 of 19 jobs
  A-CON CONCRETE CO., LTD.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกร 2 ปีขึ้นไป
  • วางแผน ควบคุม ติดตาม งานเครื่องกลภายในบริษัทฯ
  BENCHIC CO., LTD.'s logo
  Jatuchak
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบปรับอากาศ
  • ท่องเที่ยวประจำปี / โบนัสตามผลประกอบการของบริษัท
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  Bangsaotong
  • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานด้าน Piping อย่างน้อย 1-2 ปี