วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 68 jobs
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Prakanong
  • Expand experience in SMT product control
  • Handle process related to SMT production
  • Bachelor degree in Electronic or Mechanical
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design และ Jobsite
  A-CON CONCRETE CO., LTD.'s logo
  Samutprakarn > Muang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งวิศวกร 2 ปีขึ้นไป
  • วางแผน ควบคุม ติดตาม งานเครื่องกลภายในบริษัทฯ
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s banner
  Premier Business Inter Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี คณะวิศวไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์
  • มีความรู้ด้านวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เดินทางต่างจังหวัดได้
  Next