• วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส สาขา ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า2ปี
 • ใบรับรองผู้ทำงานด้านไฟฟ้า

3 hours ago

 

Applied
 • Meticulous and detail oriented
 • Relevant engineering degree or equivalent.
 • Experience in CAD design

3 hours ago

 

Applied
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์สายตรงกับงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่ระบุเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างเชื่อม
 • มีประสบการณ์สายตรงกับงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการอ่านแบบ
 • สามารถใช้เครื่อง W/C / EDM

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Good command of English and computer literacy
 • Good interpersonal and presentation skill
 • Have own car and valid driving license

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Male, age 21-23 years old,
 • 0-3 years exp. as Design Engineer
 • Auto CAD / BTS / Sathorn

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการเขียนแบบเครืีองจักรกล
 • มีความชำนาญโปรแกรมเขียนแบบ Autocad 2D,3D อย่างดี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • Male, age 30-35 years old,
 • 3-5 years exp as Design Engineer / Wire Harness
 • CATIR V5 / Good Eng / Good Jap / N4,N3 / MRT

3 hours ago

 

Applied
 • Aged 27 - 40 years old
 • Strong in design concepts and design processes
 • Mechanical Engineering Degree

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical, Industrial
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบเครื่องกลต่างๆ Air condition
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • ถ้ามีใบ กว. จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s in Mechanical, Electrical, Electronic
 • 0-3 years experience in Product Design, R&D
 • Drawing skill (Solid work, Auto cad)

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female age 25-32 years old
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years experience in Engineering field

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree with a major in Electrical
 • Minimum 2-5 years solid project experiences
 • Experience in preparing engineering drawings

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Sex/Age: Male/Female, 25-30 years old
 • Bachelor Degree in Mechanical or Industrial
 • At least 3 yrs in automotive welding manufacturing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master degree in mechanical engineering
 • Professional experience up to 3 years
 • Comfortable in leading a people and discussions

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 years of experience in regard to quality

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 5 years of experience in related industry
 • Extensive experience in metal cutting products
 • Knowledge in CAD/CAM drawings of the tools

3 hours ago

 

Applied
 • Engineering (Electronics, Electrical, Telecom,IT)
 • 1-7 years Working Experience
 • Maintain and monitor for machine capability

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can take many training and be well-trained
 • Can experience various jobs in terms of electric
 • To challenge your ability and goal of future

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can take many training and be well-trained
 • Can experience various jobs in terms of electric
 • To challenge your ability and goal of future

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Can take many training and be well-trained
 • Can experience various jobs in terms of electric
 • To challenge your ability and goal of future

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2-3 years’ sales experience in direct sales
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or a related field
 • Experience in CNC, milling, lathe

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 5 mths, Med.Ins, Prvd.F, Transp, Meal, OT
 • Global Automotive Manufacturing
 • No Exp. is required

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female 22-25 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 0-3 Years for experience in Quality Engineer

3 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age between 25-35 years
 • Bachelor degree or higher in Mechatronic
 • 3 year’s experience for process

3 hours ago

 

Applied
 • 1-2 years' experience in Production Engineer
 • Design Jig, Tooling to support Production
 • Auto CAD, Inventor 3D, Pneumatic and Hydraulic

3 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 7 or more years’ experience in related field
 • LIT member for SAP implementation (IE)

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechatronics Engineer
 • 3-5 years of experience in leading a team
 • Have experiences in Technical training

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-38 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์ด้าน Cutting Tools และ Machine Tools

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง , อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Cutting Tools และ Machine Tools
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ขยัน สื่อสัตย์

3 hours ago

 

Applied
 • QA
 • Engineer
 • Automotive

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ในด้านระบบ ไฟฟ้า และ เครื่องกล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการเดินรถไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้

3 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้าน การผลิต ซ่อมบำรุง ดัดแปลงแก้ไข
 • วางแผนการทำงานในแผนก
 • ประเมินผลงานพนักงาน

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 28 - 25 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 5-10 years in Engineer position from manufacturing

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 – 26 years old
 • degree in Engineering: Mechanical field only
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive industry

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Mechanical or Industrial Engineering
 • 2 - 3 years of direct experience
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical, Electrical Engineer or Computer Sci.
 • C#/.NET programming experience
 • Experience with Automated Systems Design

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Searching for new clients who could benefit
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 2 - 3 years of direct experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering, in Mechanical, Electrical
 • 5 years experience in sales/marketing position
 • Willing to travel - Within ASEAN

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ ด้านบำรุงรักษาเครื่องจักร

3 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์
 • ปวส. - ปริญญาตรี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
 • รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ม.3 - ปวช ช่างกลโรงงาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านเครื่องจักร พับ/ตัด/ปั๊ม/ เชื่อม

3 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.