• การศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี สาขาระบบไฟฟ้า
 • หรือสาขาระบบไฟฟ้ากำลัง
 • หากเชื่อมอาร์กอนได้จะพิจารณาพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบประปา
 • สวัสดิการกู้ยืม

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Chemical Engineer
 • Able to work under time constraint and pressure
 • Apply new technologies to the process

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Mechanical Engineering
 • 3-5 Years of experience as Maintenance Engineer
 • Predictive maintenance tools

2 hours ago

 

Applied
 • Design,Engineering Manager ,Bus,Truck ,Automotive
 • Production,วิเคราะห์, วางแผน และควบคุม - งานออกแบบ
 • Solid Work, Catia, NX, Creo,ออกแบบวิศวกรรมโครงสร้า

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เพศชาย อายุ 24-35 ปี
 • ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สิ่่งแวดล้อม ไฟฟัา เครื่องกล
 • ขับรถได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years of working experience in R&D
 • Strong at CATIA V5 Program
 • Good English Communication

4 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 33 – 38 years old, Thai
 • Bachelor’s degree in Mechanical / Industrial
 • At least 8 years sales experience, in production

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, age 35 – 42 years old
 • Bachelor’s degree in Mechanical / Industrial
 • At least 12 years sales experience, in production

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering or Mechanical
 • 2-3 year working experience or sales in machinery
 • Have own car and driving license is more advantage

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Civil
 • Ability to use Primavera Scheduling software
 • Able to work in Rayong Province

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years’ experience in the quality function
 • Good knowledge technical problem analyze & ISO9001
 • Ability to work with diverse teams

4 hours ago

 

Applied
 • Supporting factories with machine competences
 • Working with machine suppliers to support project
 • WCM & TPM Support

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree
 • At least 2 years of relevant sales experience
 • Have own car and valid driving license

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years’ experience supervisor level
 • Experience in welding process or assembly process.
 • Knowledge welding process in manufacturing

4 hours ago

 

Applied
 • Experience 5 years in Manufacturing Engineer
 • Strong knowledge tooling,Fixture,operation process
 • Good communication in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality. Age between 24 - 32 years
 • Having service minded
 • Ability to work under high pressure.

4 hours ago

 

Applied
 • At least 3 year's experience supervisor level
 • Strongly skill in manpower management.
 • Ability to work on several working shift.

4 hours ago

 

Applied
 • Hands on Repair and Maintenance experience
 • Good knowledge in Aerospace Structure
 • Min 2 years experiences in aerospace field

4 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล/ไฟฟ้า)
 • ประสบการณ์บริหารงานและควบคุมงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

4 hours ago

 

Applied
 • Experience of work 1-2 Year
 • Bachelor's Degree Automation or Related field
 • Specific skills to manage the design and control

4 hours ago

 

Applied
 • 5 years of experience in mold design
 • Bachelor degree in Engineering, Mechanical
 • Design and production of molds

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรรมเครื่องกล
 • อ่านแบบ Cutting Tool ได้
 • ความรู้ด้านเครื่องมือวัด

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Mechanical Engineer
 • Experience in Forklift industry

4 hours ago

 

Applied
 • CNC software Mastercam
 • CNC Machine center
 • CNC Manufacturing Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Perform assembly calculations
 • Technical order clarification
 • Multi-national work environment

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Minimum 3 year experience in purchasing, sourcing
 • Excellent negotiating skills

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years experience in Maintenance
 • Bachelor’s degree in Mechanical engineering
 • Support engineer project

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 10 years experience in similar positions
 • Familiar with latest state of the art maintenance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Food Beverage
 • Management Experience
 • Fresh meat

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเครื่องจักร คลังสินค้า
 • สื่อสาร ภาษาญี่ปุ่นได้ JLPT 3
 • ทำงานที่ ถ.สุวินทวงศ์ ซ.ตลาดปองพล ฉะเชิงเทรา ได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years as a Services Engineer
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Good command of the English language

4 hours ago

 

Applied
 • Sell and services for automatic water system
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 5 years experiences in the related roles

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

4 hours ago

 

Applied
 • Manage complex and potential high risk supplier
 • Evaluate new suppliers
 • Perform current supplier process assessments

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องยนต์ ,ไฟฟ้า
 • รักงานบริการ,แก้ปัญหา,งานซ่อมแซมเครื่องปั้มลม
 • มีความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ และตรงต่อเวลา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experience in production line
 • Tooling & Instrumentation,Electronics,Electrical
 • Bachelor’s degree in in Engineering fields

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience managing project teams from automotive.
 • Strong command of written and spoken English.
 • Main interface to the customer. Problem solving.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Reliability, CMMS,
 • Mechanical Engineering, Maintenance
 • Predictive Maintenance, Preventive Maintenance

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ด้านตำแหน่งที่รับสมัครจะพิจาณา
 • มีความอดทน ขยัน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

4 hours ago

 

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สวัสดิการรักษาพยาบาล
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. สาขาเครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างกลโรงงาน อุตสาหการ
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Industrial Engineer
 • Mechanical , Electrical
 • Experience in Production Engineer work .

4 hours ago

 

Applied