วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 36 jobs
  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd's logo

  Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุง

  ProMinent Fluid Controls (Thailand) Co., Ltd
  Bangkapi
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
  • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
  • เดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  Northern
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์โรงงานยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ เดือน กันยายน 2564
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร/Mechanical Engineer

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • วางแผน จัดทำ ปรับปรุงแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • วิเคราะห์ ปรับปรุง ติดตามสาเหตุการเสียของอุปกรณ์
  • เคยบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหมุน Rotating Equipment
  Next