• มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดรับ
 • เพศ อายุ
 • วุฒิการศึกษา

25 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical Engineering
 • 3-5 year experience in Manufacturing Environment
 • Fluent in English

2 hours ago

 

Applied
 • Electrical,Maintenance machine/compressor
 • New graduated welcome
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Electronics, Mechanics, Instruments, Mechatronics
 • experiences in Service or repair engineer, PLC
 • able to communicate in English

2 hours ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ช่างซ่อมตู้คอนเทนเนอร์
 • มีความขยัน ในหน้าที่
 • มีประสบการณ์ ด้านลานตู้รับพิจจารณา

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Heavy equipment experience
 • Mining experience
 • Trade qualificaiton

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบสภาพและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ต่างๆ
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี
 • มีความอดทน ทัศนะคติที่ดี สามารถรับสภาวะกดดันได้ดี

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้เครื่อง Machining Center หรือ CNC
 • สามารถอ่านแบบและทำความเข้าใจในรายละเอียดได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ในการซ่อมเครื่องยนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน pc ,LAN, server maintenance
 • มีประสบการณ์ด้านงาน IT SUPPORT อย่างน้อย 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

5 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Ability to use AutoCAD, SolidWorks
 • Mechanical related projects as assigned
 • Well-versed in a Hydraulic system

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering,
 • Able to work night shift
 • Create and manage documents related to maintenance

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree Electrical Engineer
 • Minimum 0-3 years of Electrical experience
 • Good command of written and spoken English

7 hours ago

 

Applied
 • International manufacturing
 • PLC experience
 • Electrical Engineering degree

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบช่างด้านเครื่องจักรกล หรือด้านงานซ่อมบำรุง
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องจักรกล
 • สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรได้

7 hours ago

 

Applied
 • Servo hydraulic
 • mechanical instruments servicing
 • positive attitude towards learning

13 hours ago

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานล่วงเวลางานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

13 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years’ experience in heavy machines,
 • Degree in Engineering (Mechanical or Electrical)
 • Experience in Team management

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี
 • นำเสนอการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 • จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณ

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years - welcome new fresh graduate
 • Can work at Ayutthaya

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 35 - 50
 • Bachelor Degree and Master Degree
 • Have patience, Responsibility

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมและบริการติัดตั้งเครื่องอัดอากาศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering root cause analysis
 • RCM (reliability-centered maintenance)
 • FMEA (failure mode and effect analysis)

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years of production/manufacturing improvement
 • Six Sigma Black Belt Certificate
 • A strong production engineering

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวช.-ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน
 • วิศวกรรมเครื่องกลหรือมีประสบการณ์อย่างน้อง 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
 • ขับรถ 10 ล้อ หรือ เทรลเลอร์ได้
 • ซ่อมบำรุงทั่วไปได้

13 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญในการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของรถหน้างานได้
 • ช่างซ่อมรถโฟล์คลิฟท์

13 hours ago

 

Applied
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดเป็นเวลานานได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาได้คล่อง และมีใบขับขี่

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันของเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการของบริษัทฯ )

13 hours ago

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล และรักษาเครื่องจักรให้มีการใช้งานได้ดี
 • วุฒิปวช , ปวส - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง เครื่องกล
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช, ปวส .ไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทอรนิกส์
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้จักการซ่อมบำรุงไฟฟ้าในระบบโรงงาน

13 hours ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตธนบุรี
 • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • สวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน

13 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineer
 • Need experience 1-3 years in related field
 • Able to work at project site

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ทุนการศึกษาบุตร
 • เงินกู้ยืม รักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 • สามารถอ่นออก เขียนได้ และการสื่อสารได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ตรวจเช็ค / บันทึก การตรวจสอบเครื่องจักร
 • สร้างติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า

13 hours ago

 

Applied
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถซ่อมแซม สิ่งต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
 • ดูแล ซ่อมแซมห้อง

13 hours ago

 

Applied
 • ปวช.ขึ้นไป
 • เบี้ยขยัน 1000 บาท
 • สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด

13 hours ago

THB13k - 16k /month

Applied
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปวช.
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบประปา
 • สวัสดิการกู้ยืม

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช
 • มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์รถเป็นอย่างดี
 • ซ่อมบำรุง รถยนต์ ช่วงล่าง เครื่องยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • Good command of English and Good communication
 • 0–3 years’ experience in mechanical
 • Bachelor’s degree or Master’s degree

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้ด้านไฟฟ้า และระบบมอเตอร์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

13 hours ago

 

Applied
 • Male, age 28 years old or up.
 • B.E.Electrical or Mechanical field.
 • Experience 6-8 years in Maintenance or related.

17 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม หรือใกล้เคียง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 8 ปี ในสายงานวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการบริหารจัดการโรงงาน

18 hours ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์
 • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

21 hours ago

 

Applied
 • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
 • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age over 40 years old
 • 15 yrs. of Engineering& Maintenance background
 • Prefer from Japanese company and Machining process

22 hours ago

 

Applied
 • มีความสามารถในการติดตั้งเครื่องจักร
 • ทางด้านอุตสาหกรรมยา
 • อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

22 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.