• บริหารงานด้านอาคารสำนักงาน ทรัพย์สิน รถส่วนกลาง
 • ประจำสีลม ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ และ 1 เสาร์/เดือน
 • 40K, พักร้อน 11 วัน, ลากิจ 3 วัน, ประกันสุขภาพ

45 mins ago

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Electrical, Engineer, Engineering, Electronic
 • Services engineer, construction, instrument
 • Automation, Project Manager, project engineer

47 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมที่รับผิดชอบ
 • นำเสนอสินค้า และนำตัวอย่างไปให้ทดลอง
 • จัดทำการประมาณการยอดขาย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขา ช่างยนต์/
 • ซ่อมบำรุง รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Maintenance
 • Maintenance Budget
 • Maintenance Development

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 3-5 Years of experience
 • MSc or BSc in Mechanical Engineering
 • Excellent English written and spoken

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สายไฟฟ้า, เครื่องกล
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร

3 hours ago

 

Applied
 • Management of ERP systems
 • 3 years of experience in PLC setup
 • Good communication in English language

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical Engineering
 • 5 years as Maintenance Engineer
 • Have knowledge about Auto CAD 3D program

5 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male age 25-29 years old / Total 25-30K
 • 1 year experience as project engineer (Civil)
 • Must have own car & license @Amatanakorn, Chonburi

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครืองกล วิศวกรรมเมคคาทรอนิก
 • มีภาวะผู้นํา มี Service mind

6 hours ago

 

Applied
 • Plant Maintenance Supervisor
 • Plant Maintenance Supervisor
 • Plant Maintenance Supervisor

7 hours ago

 

Applied
 • Good Communication and Skill
 • Good Creativity and Problem Solving
 • Good Leadership and Service mind

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Experience in mechanics and electronics field
 • Strong leadership and good communication skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • quality, quality engineer
 • non-conformity, calibration
 • instrument, CAPA

11 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ช่างยนต์ ช่างกล ช่างอุตสาหกรรม
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงาน

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer only.
 • 1 year up experience in factory
 • 1 year up experience maintenance for CNC machine

11 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in direct hire construction
 • 10+ years prior experience in the oil & gas
 • E&C company with a diverse workforce in multiple d

11 hours ago

 

Applied
 • SMT Process
 • AOI and Reflow Oven
 • Maintenance and Improvement Machine

11 hours ago

THB35k - 45k /month

Applied
 • maptaphut, engineering, english skills
 • japanese company
 • rayong, preventive

11 hours ago

 

Applied
 • Having skill of PLC (Mitsubishi) and Pneumatic
 • Good analytical skill and good attitude.
 • kills in Solid works and ANSYS program capability

11 hours ago

 

Applied
 • Exp. 5 year+ in field engineer environment
 • Knowledge of gas turbine, large generation system.
 • Able to work on offshore

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical engineer
 • Fresh graduate are welcome
 • Have knowledge in Maintenance Machinery

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree of Engineering
 • 2 years experiences in automation
 • Knowledge of Programming language

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานในส่วนของระบบไฟฟ้าทั้งโรงงาน
 • ซ่อมแซมงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical Engineering
 • At least 0-3 years experience in manufacturing
 • Able to work in shift

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 3 years experience in Maintenance Engineer
 • Advance in Auto Cad 2D/3D

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล รับผิดชอบ ควบคุม งานในส่วนเครื่องจักร
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

11 hours ago

 

Applied
 • ดูแล ควบคุม งานซ่อมอาคาร งานก่อสร้าง
 • ซ่อมแซมเครื่องจักรในไลน์ผลิต
 • ตรวจเช็ควัสดุ-อุปกรณ์ และสั่งของ

11 hours ago

 

Applied
 • Strong knowledge in Transmission technologies
 • Good command of both spoken and written English
 • Nearby Mrt

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Production Engineer
 • Drawing
 • Engineer

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • จัดการดูแลอะไหล่รถยนต์และเครื่องยนต์
 • จัดหาอุปกรณ์อะไหล่ อุปกรณ์เสริม

11 hours ago

 

Applied
 • Degree in Electrical / Electronics / Mechanical
 • 0-5 years’ experience in electronic maintenance
 • Good Integrity, initiative and attention to detail

12 hours ago

 

Applied
 • maintenance and PLC
 • electrical and maintenance
 • preventive maintenance

01-Jul-20

 

Applied
 • Maintenance background from petrochemical firm
 • B.Mechanical Engineering or higher
 • Good English and presentation skills

01-Jul-20

THB55k - 90k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in electronic engineering
 • 2 years in mold production control
 • Control the use of automatic machinery.

01-Jul-20

 

Applied
 • Maintenance Engineer
 • Service Engineer
 • ซ่อมบำรุง

01-Jul-20

 

Applied
 • Manage maintenance of facilities and equipment
 • Manages LHI projects from beginning to end
 • Responsible for Thailand and Vietnam Country

01-Jul-20

 

Applied
 • Degree or High Vocation Certificate in any related
 • Exp in repair machines especially food machine
 • Have their own driving license and car

01-Jul-20

 

Applied
 • Electrical maintenance machine or equipment
 • Electrical Power, Electrical Engineer GPA.2.75
 • PLC knowledge

01-Jul-20

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Machinery, Electrical enginee
 • At least 1 years experiences for maintenance works
 • Good communication skills in both spoken and writt

01-Jul-20

 

Applied
 • Service engineer
 • Application Engineer
 • industrial

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Public Company Limited
 • Good welfare and benefit
 • Good working environment

01-Jul-20

 

Applied
 • Field Service Engineer / Commisioning Engineer
 • Maintenance Engineer
 • Cutting tools, Forming Tools, Precision Tools

01-Jul-20

 

Applied
 • A Bachelor's Degree in Electrical Engineering
 • 3 – 5 years as Maintenance/Manufacturing Engineer
 • PLC programming and Electrical Circuit Diagram

01-Jul-20

 

Applied
 • มีความรู้การซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน ระบบไฟฟ้า
 • พอมีความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับช่างซ่อมบำรุง
 • ไม่จำกัดวุฒิ

01-Jul-20

 

Applied