วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-22 of 22 jobs
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s banner
  Atlanta Medicare Co., Ltd.'s logo
  Northern
  • วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ
  • มีประสบการณ์โรงงานยาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่เชียงใหม่ เดือน กันยายน 2564
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's banner
  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED's logo

  Production Engineer/วิศวกรการผลิต

  MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (THAILAND) COMPANY LIMITED
  Kannayao
  • วิศวกรรมสาขาเครื่องกล,อุตสาหการ,แมคคาทรอนิกส์
  • มีประสบการณ์ทำงาน ด้านการวางแผนและควบคุมการผลิต
  • ปรับปรุงระบบคุณภาพ พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ