วิศวกรเครื่องกล
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Mechanical Engineer (กทม.) 1 อัตรา/วิศวกรเครื่องกล

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  Jatuchak
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์งานด้านเครื่องกลและระบบสูบน้ำ 3-5 ปี
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
  Thai Semcon Co., Ltd.'s banner
  Thai Semcon Co., Ltd.'s logo
  Others
  • เรียนรู้งานวิศวกรรมมาตรฐานญี่ปุ่น
  • สามารถเติบโตในสายงานวิศวกรรมงานระบบ
  • เรียนรู้งานด้าน Design and Project Management