• วิศวกรรมโครงการ และ วิศวกรรมงานระบบ
 • เงินเดือนและเบี่ี้ยเลี้ยงสามารถเบิกได้
 • ประกันสุขภาพพิเศษเสริมประกันชีวิตและประกันสังคม

23 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor degree or higher degree in civil engineer
 • 4 - 5 years of exp in site civil engineering
 • Ability to communicate in English

23 mins ago

THB20k - 30k /month (includes high commission)

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

23 mins ago

 

Applied
 • Male Engineer
 • knowledge : metal work machinery-factory equipment
 • English Skill

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Data Center, Network Security
 • IT Facility
 • ICT Infrastructure

23 mins ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • อายุ 28-38 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการทำงาน 3 - 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป

24 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify improvement opportunity
 • Implement logistics projects
 • Logistics job

24 mins ago

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง
 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

18 hours ago

 

Applied
 • B. Degree in Electrical Engineering or any related
 • Min 4-7 years of experience on electrical Products
 • Good command in English

18 hours ago

 

Applied
 • Industrial Engineer
 • LEAN Manufacturing
 • Kaizen Projects Yearly

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business or engineering
 • More than 5 years in Aftersales Service
 • Have automotive knowledge

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Aerospace or Mechanical
 • Good command of English
 • Experience in Airline Business is an advantage

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Opportunity to work with a leading global company.
 • Attractive remuneration for right candidate.
 • Experience in change management.

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Background from Chemical, Petro, Refinery, Paper.
 • Proven "Green field plant" start-up experience.
 • Skillsful in project management & construction.

19-Aug-17

 

Applied
 • Manage unique 23.5km bike track facilities
 • Competitive salary, flexible work environment
 • Motivated individual for leadership manager role

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor’s Degree of Engineering (Thai )
 • At least 3 years experienced in Managerial Level
 • Strong working experience in all areas in manufact

19-Aug-17

 

Applied
 • Senior level technical design and project mgt. exp
 • Capability in tendering would be an advantage
 • professional development of the engineering team

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Systematic thinking/ Sense of interdisciplinary
 • Good command in English

18-Aug-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารงานผลิต รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรขึ้น

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบสั่งผลิต สัญญาจ้างและงวดงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

18-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์โยธา,ไฟฟ้า,เครื่องกล
 • โยธา ด้านงาน ก่อสร้างอาคาร,ถนน,
 • งานNDT ในปิโตรเคมี

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Engineer
 • Project Coordinator
 • Offshore Platforms/ FPSOs

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 - 45 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลบริหารจัดการงานก่อสร้าง

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensuring compliance for FSSC 22000
 • Monitoring Food Safety and other regulations
 • Monitoring and reviewing the risk analysis

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมคนงาน
 • สามารถถอดแบบ และประเมินราคาได้
 • รายงานความก้าวหน้าของงาน

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male only // Age 34-49 years // Project Manager
 • 10 Exp. in construction and any field
 • Bachelor in Mechanical or Electrical // @ Bangna

18-Aug-17

 

Applied
 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
 • ปริญญาตรี โยธา, มี กว
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี, หาดใหญ่

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years of working in production planning.
 • Good Communication in English
 • Degree with major in Industrial Engineer.

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 40 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรโยธา
 • มีประสบการณ์ 15 ขึ้นปี

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master in Mechanical Engineer
 • Min 10 yrs exp in Engineering from Hotel/Resort
 • Fluent English

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

18-Aug-17

 

Applied
 • Luxury hotel and residential projects
 • Dynamic working environment
 • Meritocratic culture

18-Aug-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Airconditioning / HVAC
 • UPS / Power Supply / Rectifier
 • Installation / Testing / Commissioning

18-Aug-17

 

Applied
 • Min 10 years proven project management of M&E
 • Recognized technical qualification in construction
 • Fluent in English, Able to travel aboard

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Instrument Engineer
 • At least 5 years in Instrument Engineer
 • English is Good

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • Handle all construction/engineering purchase order
 • 2-5 years in direct exp in construction sourcing
 • Bachelor of Electrical Engineering

18-Aug-17

 

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Development
 • Process and productivity improvements
 • Good English

18-Aug-17

 

Applied
 • buyer
 • purchasing
 • procurement

18-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Broad understanding of business and contracting.
 • Project management knowledge.
 • six years experience of working in the design

18-Aug-17

 

Applied
 • Minimum formal qualifications in a technical
 • 5 years of experience in Technical
 • Experience in managing engineers

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leads and directs multiple engineering teams
 • Provides managerial and technical solutions
 • Provide opportunities for continuous improvement

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-35 years old
 • Min 10 yrs working experience relevant IT
 • Experience in program/project management

18-Aug-17

 

Applied
 • Design of electro-hydraulical components
 • Knowledge 3D-CAD, preferably Unigraphics, SAP
 • Knowledge Hydraulics / mechanic systems

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • At least 3 years’ experience in a Sales role
 • Good communication and negotiation skills

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Overseeing installation/erection and construction
 • Bachelor’s Degree in Civil Engineering
 • Minimum 5 years project management experience

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.