• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสาร
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส สาขา ช่างยนต์ ช่างกล
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • Good command of English
 • Able to travel upcountry and abroad
 • Graduated in M&E engineering

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส หรือปริญาตรีไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวางระบบไฟฟ้าในรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Providing welding application technical advice
 • Installing and updating Fronius software
 • Willingness to travel time to time to Austria

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Willingness to travel time to time to Austria
 • Experience in automotive, robotics, welding
 • Attract new and existing customers in Automative

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Managing Plant Engineering resources to perform
 • Managing and evaluating team performance
 • Degree in Electrical Engineering or an equivalent

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Field Service Engineering and Technical Support
 • Electronics engineering, assembly machine and test
 • On-site client service

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช./ ปวส.ตามสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in engineering
 • At least 5 years of experience as a Production
 • Able to communicate in English

7 hours ago

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

7 hours ago

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

7 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือม.6 ขึ้นไป
 • สาขาไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิคส์
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์, การติดต่อสื่อสาร,

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic Engineer
 • Must have GPA 2.50 up
 • Good Computer skill in MS.Office Program

7 hours ago

 

Applied
 • To have professional engagement with customers
 • Bachelor’s degree in Telecommunication Engineering
 • Minimum 2 years working experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Age 25 years old up.
 • 1-5 years in electrical system/Control support
 • Can do PLC(Mitsubishi/Omron/Siemens etc.)

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Industrial Production Process Engineer
 • production line improvement Manufacturing Engineer
 • Process Improvement Engineer Production Engineer

7 hours ago

 

Applied
 • Bonus 3 mths,Med.Ins,Prvd.F,Trans,Meal,OT
 • International Cutting Tools Machinery Mfg.
 • Exp. in handling in Cutting Tools Machine

8 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • New machine specification creator.
 • Understanding in basic ESD control equipment.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบเอกสารสัญญาควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

8 hours ago

 

Applied
 • Support Sourcing team to audit new suppliers.
 • 10 years in Supplier Quality working experience
 • Support Sourcing team to audit new suppliers.

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronic/Electrical/Mechatronics.
 • 0-5 years in QC/QA at factory.
 • Able to work in Samutprakan area.

8 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Prepare and submit quotation to customer
 • Maintain and create relationships with customers

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 35 years old. BE of Electrical Engineer.
 • 10 years in Maintenance and 5 years in Management.
 • Has skill in TPM and Robot system.

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering, Electronics
 • 2-7 years of experience in Semiconductor
 • Computer literate is a must, CAD/ CAM, Pro-E

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ (พิจารณาพิเศษ)
 • การศึกษาอนุปริญญา(ปวส)หรือ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์งานไฟฟ้าและงานเครื่องกล (พิจารณาพิเศษ)

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Servo hydraulic
 • mechanical instruments servicing
 • positive attitude towards learning

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Electrical Enginee
 • Competency in design or use of engineering tools
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • 1-2 years experience in service
 • Good command in English and computer literacy

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher. Electrical Engineer
 • At least 3 years’ experience in Hospital
 • Have a professional license.Level Control Engineer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age 25-30 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 1-5 years of working experience in technical

10 hours ago

 

Applied
 • 3-5 years working experience in Project Management
 • Support System Assurance Manager
 • electrical/electronic/communication

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electrical/Electronic
 • Industrial/Mechanical Engineering
 • 5 year experience in technical cold drink

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical, Industrial
 • MBA or as discipline in a related field
 • 3years sales experience with industrial automation

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Electrical, Mechatronic or Computer
 • 5-8 years’ experience in hands-on maintenance
 • Experienced in PLC Programmer

12 hours ago

 

Applied
 • Male
 • Age 23 – 30 years
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical

12 hours ago

 

Applied
 • Selling substations projects
 • 5 years experience is sales engineer
 • good connection with EGAT / PEA / MEA

12 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 • สร้างยอดขายตามเป้าที่กำหนด
 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า
 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
 • รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design Control Panel เบี้องต้น
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบ Auto Cad ได้ดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์ได้มีใจรักบริการ
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้
 • ทดสอบการใช้งานของระบบ และผลิตภัณฑ์

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เสนอขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • รักงานขาย มีทักษะในการโน้มน้าวเจรจาต่อรองดี

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plans laboratories measurement material incoming
 • Minimum Diploma or above,major mechanic,electronic
 • Having 3-5 years’ experience in testing

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คสินค้า ก่อนส่งให้กับลูกค้า
 • ให้บริการด้านเทคนิค ทดสอบและซ่อมบำรุงสินค้า
 • งานด้านเทคนิคอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ Degree in Electrical
 • Have an experiences in wire harness or electronics
 • Military Exempted

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors’ Degree in Electrical
 • Military Exempted
 • Good command of relationship and communication

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.