• สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟฟิค
 • มีทักษะด้านถ่ายรูป

29 mins ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถสอนคลาสได้
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนโยคะและแอโรบิคจะพิจารณา

1 hour ago

 

Applied
 • รับผิดชอบงานสอนในสาขาที่รับผิดชอบ
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ทำงานในภาคธุรกิจหรือกับองค์กร

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา : ระดับปริญญาเอก วิชาเอก บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารงานภาคธุรกิจ
 • บริหารหลักสูตร MBA – MTM

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • national training
 • automotive
 • strategy analysis

13 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Experience working in a school
 • Ability to multi-task
 • MUST be fluent in English

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ด้านบริหารธุรกิจ/ด้านศึกษาศาสตร์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี

13 hours ago

 

Applied
 • Master degree in Business or Management Field
 • Minimum 5 years management experience / Management
 • Work with the Headmaster in matters pertaining

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Setting school admission target
 • Develop and maintain school image and branding
 • Student guidance on target schools

13 hours ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Fluent communication in English
 • Having sales experience preferable in Education
 • Able to work in Bangkok

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะและวันเสาร์-อาทิตย์ได้

13 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Chinese Speaking
 • Japanese Speaking
 • Chinese

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC Score 800+
 • Thai Nationality only
 • Experiences in working with early years kids

13 hours ago

THB20k - 25k /month

Applied
 • 3 years working experience in the nurse field
 • Working - Monday to Friday
 • Kindergarten Nurse

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Any nationality are welcomed!
 • 3 year experiences
 • 800 M from Southern Bus terminal

20-Jan-19

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Age less than 35 with Thai nationality
 • Good command of Japanese (JLPT N2)
 • Enthusiastic with good interpersonal skills

20-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Benefits include bonus, social security, training
 • Start at 25,000-28,000 Baht/month
 • Benefits include bonus, social security, training

20-Jan-19

 

Applied
 • Fluent in English
 • Energetic, Friendly and Responsible
 • Full time applicants only

20-Jan-19

 

Applied
 • Location: close to BTS/MRT
 • Minimum 2 years of experience
 • Having service mind and willing to learn English

19-Jan-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Digital, accounting, finance, education, CFO, CEO
 • technology, leader, platform, disruption, future
 • leadership, growth, talent, young, dynamic, genius

18-Jan-19

THB35k - 90k /month

Applied
 • Update existing Thai curriculum
 • Experience teaching Thai a plus
 • Can be done on a freelance basis

18-Jan-19

 

Applied
 • Native language Thai Speaker
 • Passion for sales and studies aboard
 • Able to work on Saturday Shift

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • marketing advertisement
 • planning organizer
 • project Management

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ขยันมีผลงานก้าวหน้าเร็ว
 • สำหรับคนซื่อสัตย์และทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
 • เงินเดือนเริ่มต้นช่วงติดโปร 20000-25000

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประการณ์งานทางด้านศึกษา
 • มีบุคลิกดี/รักงานบริการ/ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม สาชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์
 • สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • sales, marketing, education
 • head of admissions, international school
 • marketing strategies, educational sector

18-Jan-19

THB70k - 120k /month

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประการณ์งานทางด้านศึกษา
 • มีบุคลิกดี/รักงานบริการ/ขยัน/อดทน/มีความรับผิดชอบ

18-Jan-19

 

Applied
 • มีประการณ์ในการบริหารทีมขาย
 • สามารถใช้คอมฯ MS office และอินเตอร์เนตทั่วไปได้ดี
 • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 9:30-18:00 น

18-Jan-19

 

Applied
 • IELTS 7.0 or equivalent Basic Chinese
 • At least 2 years experience
 • Degree in any discipline

18-Jan-19

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ในระดับดี
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคลจะพิจารณาพิเศษ

18-Jan-19

 

Applied
 • Experience in working with children
 • English as an Additional Language (EAL) Teacher
 • Holding accredited TEFL certification

18-Jan-19

 

Applied
 • Provide administrative supports to the team
 • 3-5 years experience in customer service, training
 • Bachelor Degree or Higher in education or related

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Offering Sales Support
 • Provides Service and Information to students
 • Flexible to work on shifts and weekends

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Training
 • Human Resources Training
 • Seminar

18-Jan-19

THB16k - 35k /month (includes high commission)

Applied
 • summer course/ exchange program coordinator
 • to deal with parents, students, and schools
 • Lead a group of under 18 yrs old to overseas

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Working closely with education consultant.
 • Be a key contact and suppport person for clients
 • Liaise with our education providers in overseas

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านการฝึกอบรมหรือวิทยากร
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • มีความมุ่งมั่น มนุษย์สัมพันธ์ดี

18-Jan-19

 

Applied
 • At least 1 year experience
 • Good command of spoken English and Thai
 • English (CEFR B2 or equivalent), Chinese (A1/2)

18-Jan-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Training
 • Instructing
 • Manager

18-Jan-19

 

Applied
 • Part-time ไม่จำกัดอายุหรือเพศ
 • ทำงานแค่ 6 วัน รับ 4,000 บาท
 • เหมาะกับคนมีเวลาว่าง อยากหารายได้พิเศษ

18-Jan-19

 

Applied
 • degree or higher with the minimum of 2 years
 • Having experience as a study abroad counsellor
 • Service-minded, good personality

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

18-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาโทขึ้นไป
 • สอนวันเสาร์ - อาทิตย์
 • วิชา คณิตศาสตร์

18-Jan-19

 

Applied