• ชาย , หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

14 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree level qualification
 • Minimum of 10 years EFL/ ESL teaching experience
 • Competitive salary and development opportunities

14 mins ago

 

Applied
 • To be consultant and follow up student performance
 • Presentations making to clients
 • All Key Performance Indicators are sales-based

18 hours ago

 

Applied
 • Thai or foreigner
 • Statistician / Data analyst
 • 22,000 – 35,000 Thai baht / month

19-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบปริญญาตรี จากสาขาที่เกี่ยวข้องหรือสายวิทย์-คณิต
 • สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน
 • รักเด็ก ใจเย็น ร่าเริง สดใส ยิ้มแย้ม สุภาพ

19-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Education
 • Major Thai
 • Excellent command of spoken and written English

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 22 - 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • รักเด็ก และสามารถทำงานท่ามกลางเด็กๆ ได้

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถร้องเพลงได้ดี เสียงไม่หลง

18-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ การทำงานในโรงเรียนอนุบาล

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Masters’ degree in Business Adminis
 • Minimum of 7 years of experience in Training & Dev
 • Proficient in both written and spoken English.

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Working closely with education consultant.
 • Be a key contact and suppport person for clients
 • Liaise with our education providers in overseas

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Education Administration
 • Business English is preferable
 • Good command of written and spoken English

18-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Education and licensing
 • Qualified to work with/teach students
 • Bachelor degree in Educational or Certificated

18-Aug-17

 

Applied
 • Learning and Development
 • Good command of written and spoken English
 • Education

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Liaise with Government Officers
 • Bitcoin Education and Training
 • Manage Reporting Requirements

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจการบ้านวิชาอังกฤษ
 • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • สามารถตรวจคณิตศาสตร์ มัธยมต้น และ มัธยมปลาย
 • วุฒิการศึกษาจบปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in any filed
 • Good communication both in English and Thai
 • Good Computer literacy e.g. Ms.Word, Excel

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Expert in mathematical and statistical methods
 • Root Cause Analysis, Problem Solving methods
 • Good command of English

18-Aug-17

 

Applied
 • 5 years of educational/training experience.
 • 3 plus years management experience.
 • Excellent English Speaking (Native or TOIEC 750)

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing
 • Receptionist
 • sales

18-Aug-17

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • advise student where to study abroad
 • service minded professional manner
 • Detail oriented visa documents

18-Aug-17

THB20k - 25k /month

Applied
 • Thai nationality / Aged 24-36 years old
 • Experienced in teaching is an advantage
 • Excellent English skill

18-Aug-17

THB320 - 564 /hour

Applied
 • Operate analytical research equipment
 • Correct usage of laboratory facilities, equipment
 • Encourage effectiveness and efficiency in usage

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree
 • Computer Science, Instructional Design
 • 2 years’ experience in designing

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 5 years’ experience in managing online
 • Develop end to end E-learning strategy

18-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 5 years’ experience in project management
 • Develop software, hardware architecture

18-Aug-17

 

Applied
 • สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
 • มีใจรักที่จะสอนหนังสือ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

18-Aug-17

 

Applied
 • สอนวิชาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 • มีใจรักที่จะสอนภาษาอังกฤษ และสามารถสอนภาษาอังกฤษ
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการฝึกสอน หรือสอนในโรงเรียน

18-Aug-17

 

Applied
 • การศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันกลุ่ม สัมนาต่างจังหวัด

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

17-Aug-17

 

Applied
 • ดูแลการผลิตต้นฉบับหนังสือตำราเรียนและคู่มือสอบ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์, วิทยาศาสตร์
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง

17-Aug-17

 

Applied
 • Having Sales experience prefer in education
 • Able to work at Hua Hin campus
 • Good English & Thai communication

17-Aug-17

 

Applied
 • 3 years of experience in Marketing research
 • 1-3 years of Experience in Education field
 • Highly skilled in Project Management

17-Aug-17

 

Applied
 • To be responsible for teaching
 • Present a course description and outline
 • Native speaking and Good command English.

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality (only)
 • Native speaker and fluent in English
 • Minimum 2 - 3 years of experiences

17-Aug-17

 

Applied
 • จบการศึกษาในระดับปริญาตรีขึ้นไปในสาขาครุศาสตร์
 • ต้องมีสำเนียงการออกอักขระภาษาที่ถูกต้องและชัดเจน
 • มีใจรักในการถ่ายทอดความรู้ทางภาษา

17-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 24 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • สอนพิเศษ ประถมปลาย-ม.ต้น (วิทย์, คณิต, อังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

THB25k - 35k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.