• สอนภาษาจีน
 • จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
 • สามารถทำงานนอกเหนือเวลาทำงานได้

7 hours ago

 

Applied
 • Prepare teaching plan, lesson plan
 • Possesses good conduct and teacher spirit
 • 5 years experience in 5 star hotels.

7 hours ago

 

Applied
 • Good command in English
 • Be able to relate well with the students.
 • Proactive and positive thinking

11-Aug-20

 

Applied
 • Thai, Male or Female,age not over 35 years old
 • 5 years experience as Japanese Teacher for JLPT
 • Good in Eng & Fluent in JP (N2) @ BTS Chidlom

10-Aug-20

 

Applied
 • Thai teaching license preferred
 • Bachelor degree in Education major of Thai or oth
 • Good command of English both Written and spoken

10-Aug-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

08-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • สัญชาติไทยอายุไม่เกิน ๓๕ ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารโครงการตั้งแต่การพัฒนา วิเคราะห์ วางแผน

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม คณิตศาสตร์
 • STEM / Project-based Learning
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • Teaching experience
 • Able to teach SAT subject/ IELTS/ BMAT or IGCSE
 • Bachelor’s or Master's degree in related field

06-Aug-20

 

Applied
 • To assist the implementation of Individual pupil
 • Experience working with children with specific
 • Good command in English Language

05-Aug-20

 

Applied