• วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาโท ในสาขาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร และทักษะการนำเสนอที่ดี
 • รับผิดชอบภาระงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารธุรกิจ
 • หากมีตำแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความพร้อมเป็นอาจารย์ มีความรับผิดชอบต่องานสอน

2 hours ago

 

Applied
 • Teaching Housekeeping Subjects
 • Monitoring of cleanliness of school and building
 • Setup school functions and activities

21-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Ph.D. in business administration or related area
 • Ability to publish in high-quality journals
 • Excellent teaching qualities

20-Oct-19

 

Applied
 • Male or Female / 22-40 year / Thai nationality
 • Bachelor or Master Degree
 • Salary 30,000 THB + other benefits / Work@Chitlom

19-Oct-19

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • เคยมีประสบการณ์การสอนภาษาไทย
 • ทักษะด้านภาษาจีน สามารถ สื่อสารภาษาจีนได้

17-Oct-19

 

Applied
 • Good command in English
 • Knowledge of International School System
 • Be able to plan and teach creatively in each class

17-Oct-19

 

Applied
 • A PhD in ESL, Education, Linguistics and English
 • Native speaker of English
 • Effective interpersonal and communication skills

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานทางด้านวิชาการของโรงเรียน
 • พัฒนาหลักสูตรการสอนร่วมกับอาจารย์และผู้บริหาร
 • รักในงานบริการและมีบุคลิกภาพที่ดี

16-Oct-19

 

Applied
 • มีทุนการศึกษาต่อทุกตำแหน่งงาน
 • มีสวัสดิการในเครือดุสิตกรุ๊ป
 • มีประกันกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Academic background
 • Teaching experience
 • Excellent in english

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience on teaching or working
 • Fluent in English.
 • Professional license

16-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Teacher
 • Engineering, Science, Math
 • Calculus Teacher

15-Oct-19

 

Applied
 • แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • Control and Robotics

14-Oct-19

 

Applied
 • สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 • เทคโนโลยีดิจิทัล
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์

14-Oct-19

 

Applied
 • Driving Instructor Manager
 • Automotive Truck industry
 • Job in Thailand, Singapore or Malaysia

13-Oct-19

Salary negotiable

Applied