• เพศ ชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

1 hour ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
 • มีประสบการ์ณจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้ โปรแกรม 3D เขียนแบรน ได้ดี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Visual Merchandising or Display
 • Communicate with Marketing and Sale Team
 • Able to work in shift in the shops

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Architecture
 • Be able to effectively communicate in English
 • Experience with an international firm is a plus

7 hours ago

 

Applied
 • Ability to work well with cross-functional team
 • Good communication skills in English
 • Able to work in Saraburi area

7 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 8 years digital product design and development
 • Digital product design & development, digital Mrk
 • Advance CX methodologies, Product Design, UX & UI

7 hours ago

 

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟฟิค
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบ
 • ค่อนข้างมีความละเอียดในการผลิตงานกราฟฟิค

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

13 hours ago

 

Applied
 • Who are interested in new challenges
 • English is a requirement
 • speak English well

13 hours ago

 

Applied
 • จบปริญาตรี ออกแบบภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน
 • ทำ Persentation

13 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิก, โลโก้ , ads โฆษณา
 • ออกแบบกราฟฟิกโฆษณาออนไลน์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

13 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีความคิดริเริ่ม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลแผนกแม่พิมพ์ทั้งระบบ
 • มีความรู้ในด้านการบริหารงานและผลิตแม่พิมพ์ 3 ปี
 • สามารถอ่านแบบ, เขียนแบบ 2D, 3D

13 hours ago

 

Applied
 • วันหยุดลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

13 hours ago

 

Applied
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบที่อาศัยอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ Auto CAD , Shetchup , Microsoft Office

13 hours ago

 

Applied
 • รักการออกแบบ สร้างสรรค์งานออกแบบผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีความรู้เรื่่อง วัสดุ ในการผลิตสื่อและสิ่่งพิมพ์
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี

13 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ทำ Pattern ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และวาดมือได้
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวส ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้เรื่องออกแบบ
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน

13 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบอาหารที่เป็นโจทย์โดยการสเก็ตลายเส้น

13 hours ago

 

Applied
 • ขียนแบบภายใน (เน้นงาน Retail)
 • Experienced in CAD documentation.
 • จบทางด้านออกแบบภายใน Interior

13 hours ago

 

Applied
 • Retail experience is preferred but not required
 • Demonstrated creativity
 • Pro-active attitude with a willingness

13 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบชิ้นงาน Graphic และ Multimedia
 • มีประสบการณ์การออกแบบ Graphic และ Multimedia 1 ปี
 • สามารถถ่ายภาพนิ่ง และวีดีโอในระดับที่ดี

13 hours ago

 

Applied
 • 5+ years of experience in brand design.
 • Designer capable.
 • Communication in English.

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Design, Graphics & Visual arts
 • Good written and spoken English and local language
 • Portfolio focus in Signage Graphic design

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Passionate about graphic design
 • Organized and time-efficient

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Broad language stacks: HTML, CSS, and JavaScript
 • Libraries, Frameworks, and Markup
 • Sketch, Zeplin and XD

23 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณาแผ่นพับ
 • คิดค้น ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-4 years of experience
 • Excellent visual design skills
 • Good written and spoken English and Thai

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • At least Bachelor Degree
 • Raise new po# using SAP system
 • Record for PO# in a table list.

19-Apr-18

 

Applied
 • 6-10 years of experience
 • Excellent visual design skills
 • Good written and spoken in both English and Thai

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Analyze and respond to partners in a timely manner
 • Ability to work within a self-directed culture
 • Good written and spoken English and Thai

19-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

19-Apr-18

 

Applied
 • ทำอาร์ทเวิร์ค ดร๊าฟแบบออกแบบโลโก้สินค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบโลโก้

19-Apr-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี เป็นต้นไป
 • สามารถใช้ โปรแกรม Cad/Cam 3D
 • เขียนโปรแกรมเครื่องจักรCNC

19-Apr-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช เป็นต้นไป
 • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Illustrator ได้ดี

19-Apr-18

 

Applied
 • Create new designs for various product ranges
 • Good hand sketch
 • 8 years experience in jewelry design

19-Apr-18

 

Applied
 • Proficient in Illustrator, Photoshop, In Design
 • Has an inquisitive mind, i.e. an “out of the box”
 • Well-organised and good with timelines

19-Apr-18

 

Applied
 • ออกแบบสื่อต่างๆ ของบริษัท โบร์ชัว แผ่นพับ ใบปลิว
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • ทำงานเร็วและมีประสิทธิภาพ

19-Apr-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีคหกรรมศาสตร์ด้านเสื้อผ้า
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ

19-Apr-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านการออกแบบ
 • ออกแบบใบปลิว Adโฆษณาสินค้าบริษัท

19-Apr-18

 

Applied
 • เขียนแบบ งานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์
 • จบการศึกษาปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านเขียนแบบ 1-2 ปี ขึ้นไป

19-Apr-18

 

Applied
 • Graphic Desinger
 • ประสบการณ์ 3 ปี
 • Salary 17,000 - 25,000

19-Apr-18

 

Applied
 • Die and Tool and Metal , heat spreaders,stamping
 • Jig and Fix,Coining, Trimming, Transfer
 • Progressive and die

19-Apr-18

 

Applied
 • Salary : 18,000 - 40,000
 • ออกแบบแพคเกจ
 • พิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ส่ง Portfolio มาเท่านั้น

19-Apr-18

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Junior Interior Designer
 • 0-2 years experienced.
 • Diploma / Bachelor Degree of Interior Architecture

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skills in Thai and English
 • Knowledge of Adobe Photoshop
 • Basic German language required

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skills in Thai, and English
 • Knowledge of Adobe Photoshop
 • Previous corporate experience is an advantage

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

19-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.