• ปริญญาตรี สาขานิเทศศิลป์, Multimedia หรือสาขาอื่น
 • ประสบการณ์ในการ Creative งานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

4 hours ago

 

Applied
 • 3 yrs exp. in Graphic design, Applied Art
 • SNS, Website and e-communication, offline platform
 • technology products, photoshop, lllustrator

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor / Master degree in Packaging technologist
 • Experience in Pharmaceuticals or FMCG business
 • Knowledge of UK, EU and FDA standards

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master’s in Relate filed
 • Experience in Creative Jobs
 • Minimum 1 years experience.

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานและสามารถออกแบบดีไซน์

4 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ออกแบบ Perspective การจัดแสดงงาน
 • สามารถควบคุม,ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดอีเวนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

4 hours ago

 

Applied
 • UI/UX
 • HTML5, CSS3, Javascript
 • bootstrap framework and the jQuery framework

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creativity/thinking out of the box
 • Passion for technology
 • Result-oriented

8 hours ago

 

Applied
 • Strong communication & coordination skills
 • A good working knowledge of the analytics programs
 • Strong project management skills

12 hours ago

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม
 • 16,000 - 25,000 THB

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประการณ์พัฒนาออกแบบ UX ให้เหมาะกับการใช้งาน
 • มีความรู้ด้าน HTML, PHP
 • สามารถพัฒนา Web Application และ Mobile Application

20 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Graphic design
 • Excellent in Illustrator, Photoshop
 • Attach portfolio

20-Jun-18

 

Applied
 • มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ รักการออกแบบ
 • สามารถออกแบบสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของแบรนด์
 • ไม่พิจารณาใบสมัครที่ไม่มี Portfolio

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field.
 • Strong analytical and problem solving skills.
 • Experience in translation/multimedia

20-Jun-18

 

Applied
 • Expert Knowledge of Adobe Photoshop/Illustrator
 • Coordinates and support team
 • Be part of building up your team

20-Jun-18

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Digital Marketing.
 • 3 years experience working in digital marketing.
 • Coordinate with production and creative team

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • both offline & online multimedia/graphics
 • Support PR, marketing & advertising activities
 • Good English communication (written and verbal)

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Graphic Design 1-3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม After effect , Photoshop ได้

20-Jun-18

 

Applied
 • Senior Designer Required
 • 5+ years of experience
 • International branding opportunities

20-Jun-18

 

Applied
 • Photoshop, Illustrator
 • Graphic design
 • กราฟฟิค ดีไซน์

20-Jun-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม 3D ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถย้ายไปทำงานที่ชลบุรีได้
 • สามารถขึ้นโมเดลทั้ง Hard Surface และ Organic

19-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years working experiences
 • Experiences in marketing communication, digital co
 • Microsoft office, Photoshop and illustrator skills

19-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบ
 • มีความรู้เรื่องการตัดต่อวีดีโอ การถ่ายภาพ

19-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกราฟิกดีไซน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานและสามารถออกแบบดีไซน์

19-Jun-18

 

Applied
 • ออกแบบ Perspective การจัดแสดงงาน
 • สามารถควบคุม,ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการจัดอีเวนต์
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี

19-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor or Master in User Interaction Design
 • Experience in designing for data-driven culture
 • Good English communication skills

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs Exp.in Digital, Social or Mobile Copywriter
 • Exp in Digital, Social Online Agency is preferable
 • Content Management & Writing portfolio Skill

18-Jun-18

 

Applied
 • Senior Web Designer
 • Web Designer
 • UX/UI

18-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Indesign
 • มีทักษะด้านการถ่ายภาพนิ่ง และวิดีโอ

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in graphic design and VDO
 • Able to work under tight deadline
 • Proficiency in Adobe Creative Suit Photoshop etc.

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing & Social Media
 • Beverage Industry
 • 35,000 THB/Month

18-Jun-18

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบกราฟฟิค
 • เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือในการออกแบบ
 • ค่อนข้างมีความละเอียดในการผลิตงานกราฟฟิค

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop the concept and design
 • Bachelor's degree preferably in Graphic Design
 • Office Location : Punnawithi - Sukhumvit101/1

18-Jun-18

 

Applied
 • PrintDesign, motion graphic animation
 • Online Design ie. company website, email campaigns
 • taking photographs, recording video & presentation

18-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science, Computer
 • Having 1+ years experiences in Web Development
 • Good experience in developing software

18-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • GAME DESIGN, UI ARTIST, 2D 3D Artist
 • Senior Rigging Artist, Senior Technical Artist
 • Game Developer, Back-end Engineer, QA Lead

18-Jun-18

 

Applied
 • ออกแบบและจัดทำสื่อ Multimedia ทั้งOnline,Offline
 • ปรับปรุงและ Update graphic สำหรับ Website
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator
 • จัดการกับความกดดันได้ดี
 • สามารถคิดออกแบบงานได้ตอบโจทย์

17-Jun-18

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา Graphic Design นิเทศศิลป์
 • Adobe Photoshop, Illustrator
 • Good Salary

16-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาออกแบบ นิเทศศิลป์ มัลติมีเดีย
 • ใช้โปรแกรม PS, AI, After Effect, 2D, 3D
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมได้

16-Jun-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ นิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี ด้านงานกราฟฟิคดีไซน์
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator

15-Jun-18

 

Applied
 • Transfer creative concept into functional assets
 • Bachelor degree in design or relative major
 • Understand 3D space design

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Ensure creative quality of advertising deliverable
 • At least 8years working in a similar role
 • Ability of presenting to and inspiring others

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • AutoCad,SketchUP,3DMax Adobe
 • Photoshop,Adobe Illustrator
 • Infographic, เอกสารแจก, แผ่นพับ, โบร์ชัวร์

15-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Head Designer, Web Designer
 • Video Designer, Graphic Designer
 • Multimedia Artist/Animator

15-Jun-18

THB20k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Online Content
 • มีทักษะในการทำคอนเทนต์
 • เงินเดือนตามประสบการณ์

15-Jun-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree in CommArt/Graphic/Digital Media
 • FreshGrads are welcome. Experience is advantage.
 • 5-DayWork/Wk, Competitive salary, Social Insurance

15-Jun-18

 

Applied
 • Photoshop
 • โปรแกรมกราฟฟิก
 • พนักงานตัดต่อ

15-Jun-18

 

Applied
 • ทำงานกราฟฟิค ออกแบบโลโก้ แบนเนอร์ cut out
 • มีทักษะพื้นฐานในการออกแบบ ใช้โปรแกรม
 • มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานตรงเวลา

15-Jun-18

THB10k - 25k /month (negotiable)

Applied