• ออกแบบ Graphic ต่างๆ ของบริษัทและของลูกค้า
 • ใช้โปรแกรม Photoshop + Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ออกแบบกราฟฟิค 1 - 2 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เข้าใจในเรื่องการออกแบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • ออกแบบ wire frame
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

9 hours ago

THB20k - 35k /month

Applied
 • Senior Designer Required
 • 5+ years of experience
 • International branding opportunities

18 hours ago

 

Applied
 • Passion and knowledge in Art & Design
 • Create daily Graphic design
 • Prefer skill : UX&UI, Web design, Photography,

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • UX - UI Designer, Web Designer
 • Design and deliver Mockup
 • Design and deliver UI interfaces.

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 2-3 years’ experience in environmental branding
 • Bachelor’s Degree in Architecture, Graphic Design
 • Experience in 3D Studio Max

16-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบงานกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ
 • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์งาน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ด้านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Positive thinking, friendly, good attitude
 • Loves new things, good problem solving
 • Strong organisational skills, multitasking

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Portfolio Needed
 • ad agency
 • graphic house

16-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS อย่างน้อย 3 ปี
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • เงินเดือน 35000-38000 (5-5.5 working day)

16-Aug-17

 

Applied
 • เป็นผู้ช่วย เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
 • ชอบงานเขียนแบบ ชอบการใช้คอม เล่นเน็ต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ในการชักจูงพนักงานอย่างสร้างสรรค์

16-Aug-17

 

Applied
 • Creative Design
 • Graphic
 • Communications art

16-Aug-17

 

Applied
 • Proficient in C/C++ and object-oriented program
 • Work in cooperation with other Game Programmers
 • Game knowledge

16-Aug-17

 

Applied
 • Creating online layout and graphic design
 • knowledge of Photoshop, 3D Max, AutoCAD
 • Knowledge of UI/UX and 3D/Perspective design

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรเเกรม Adobe illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (ฟรีเเลนซ์)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

15-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • วุฒิ ปวช. ปวส.

15-Aug-17

 

Applied
 • Design a truly exceptional user experience
 • Create visual UI systems
 • Fluent in English

15-Aug-17

 

Applied
 • designing creative, intuitive Websites
 • 3-5 years web-focused design
 • Technical skills

15-Aug-17

 

Applied
 • Convert Graphic to HTML Markup
 • มีความรู้ภาษา HTML, HTML5, Javascript, CSS
 • ออกแบบและจัดทำกราฟฟิกสำหรับเว็บไซต์ได้

15-Aug-17

 

Applied
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมด้านการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรมในการปรับสีภาพได้
 • มีประสบการณ์งานด้านออกแบบ เลย์เอ้าต์นิตยสารและสื่อ

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • งานการสื่อสารแบนด์ การสื่อสารการตลาด งานกราฟฟิค
 • โปรแกรมด้าน Graphic, Social Media, Artwork, Office
 • เพศหญิง งานสัญญาจ้าง งานเต็มเวลา นักศึกษาฝึกงาน

15-Aug-17

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Visualization, Computer Art
 • Exceptional design portfolio
 • Highly discipline and strong passion in creativity

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree / Master's degree
 • Minimum of 3 years working experience in design
 • Innovative & creative thinking skills for fashion

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Web / Mobile Design
 • UX, UI
 • Graphic Designer

15-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Communication,Art,FashionDesign
 • FreshGrads are welcome. Experience is advantage.
 • 5-DayWork/Wk, Competitive salary, Social Insurance

15-Aug-17

 

Applied
 • At least 5 years or more exp in graphic designing
 • Extensive experience with Adobe Ps, Ai, InDesign
 • Able to work in a multicultural situation

15-Aug-17

THB35k - 45k /month

Applied
 • Degree in Graphic Design
 • At least 5 years working experience
 • Good visualizing skill

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Create graphic design and artwork.
 • Illustrator, Photoshop.
 • Have 1 - 3 years exp. in graphic design.

15-Aug-17

 

Applied
 • Experience in designing and vdo editting
 • Bachelor Degree in Computer Graphics or related
 • Can use computer program to design the artwork

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม After Effect ได้ดี
 • ตัดต่อวีดิโอ (งานโฆษณา)
 • ทำ Motiongraphic (2D หรือ 3D)

15-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบกราฟฟิคสำหรับงานโฆษณา
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ใช้โปรแกรม Photoshop และ Ilustrator ได้ดี

15-Aug-17

 

Applied
 • Fundamentally shape the vision of the product
 • Involved in overall creative direction
 • Fluent in English

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Conceptual and Creative driven through passion
 • Gain experience and knowledge
 • Exposure to brands across the Indochina Region

14-Aug-17

 

Applied
 • Manage all types of multimedia and online
 • Google Adwords Advertising, Facebook Ads
 • Spoken and Written English

14-Aug-17

 

Applied
 • To join a leading e-commerce fashion company
 • To experience international working environment
 • Flat structure with room to grow

14-Aug-17

 

Applied
 • 4+ years of experience in Web or Mobile app design
 • Experienced in creating visual UI systems
 • Good English communication skills

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • UI/UX Designing for HRD Solutions
 • Working together with everybody, no hierarchy
 • Feel free to suggest and recommend best practices

14-Aug-17

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร
 • ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • ประสบการณ์ตรงในสายงาน 1-3 ปี

14-Aug-17

 

Applied
 • ออกแบบเกี่ยวกับร้านอาหาร เมนูอาหาร
 • ดูแลเกี่ยวกับงานกราฟฟิคทั้งหมด
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านกราฟฟิค

13-Aug-17

 

Applied
 • Amazing growth opportunities
 • Convenient work location
 • Competitive salary packages

11-Aug-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Graphic Designer - be able to based in PHUKET
 • artworks and advertisements for client business
 • New grad is welcomed - creative graphic designer

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Design desktop/web and mobile app mediums
 • Craft the vision of the product
 • Human-computer interaction

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Help fundamentally shape the vision of the product
 • Build a design driven culture
 • Test new concepts & build engaging prototypes

11-Aug-17

 

Applied
 • Multimedia
 • Graphic Design
 • Learning Technology

11-Aug-17

 

Applied
 • Translation in Japanese Printing Company
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai
 • Translation Project Coordinator

11-Aug-17

 

Applied
 • Desktop Publishing in Japanese Printing Company
 • 5-day work week, Walking distance to BTS Ekamai
 • DTP Editor

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.