• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ solid work / auto cad ได้

1 hour ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โอที
 • โบนัสประจำปี

1 hour ago

 

Applied
 • Thai national, Male/Female, Age 22-35 years old.
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience in Merchandiser

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's in Electrical/Electronics Engineering
 • 3 years in Electronic parts and PCB development
 • Good English communication

1 hour ago

 

Applied
 • Interested in automobile design and development.
 • Experience in Automotive design or equivalent
 • Attractive bonus and welfare

1 hour ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's in Mechanical Engineering
 • Min3 years experience in Product Developement
 • Good English Communication & CATIA skills

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • minimum 10 years’ experience
 • LEED accreditation preferred

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years experience
 • if having skills in field of design is a plus.
 • Degree in Mechanical, Mechanical Design, Tooling

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้านการออกแบบรถบรรทุก

1 hour ago

 

Applied
 • Male or Female, Age 24-30 years old.
 • Minimum 3 years’ experience in AutoCAD, CATIA V5
 • Good command in English

1 hour ago

 

Applied
 • 4 years experience in graphic design
 • Knowledge of printing processes
 • Ability to produce final artwork ready for print

1 hour ago

 

Applied
 • Traveling
 • social insurance
 • Language

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong leadership & management skills
 • Excellent problem solving skills
 • Good negotiation and communication skills

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริษัทฯ คนไทยฝีมือระดับโลก
 • เปิดโอกาสแสดงความสามารถได้เต็มที่
 • เปิดโอกาสได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering, major Mechanical
 • Conversational level in English
 • New graduates are welcome

15 hours ago

 

Applied
 • At least 10 years working experience
 • Make concept for fulfilling client's demand
 • Other tasks as assigned

15 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • จัดวาง Lay out พื้นที่ขายโปรโมชั่น งาน Event
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Engineering
 • 5 + years of experience
 • Previous experience in support manufacturing

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • TOEIC / Japanese , Male 23-28 yrs.
 • AutoCAD-NX , CATIA , Solid work
 • Automotive or Mechanical Engineer.

20 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years of user interface design
 • Knowledgeable in User Experience (UX) Design
 • Strong verbal communication skill (Thai & Eng)

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design multiple types of graphic design & artwork
 • 1-3 years of direct experiences from retail firm
 • Creative, passionate in design & fashion, hands on

20 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in electrical engineering
 • Working experience as an electrical design
 • Basic level of English

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้งาน Auto Cad จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
 • ประสบการณ์ สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้

20 hours ago

 

Applied
 • To analyze the product design by finite element
 • To check product feasibility, strength performance
 • Experience in CAE Tools : HyperWorks, Abaqus

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Electronic Engineering
 • Team work and positive thinking
 • Knowledge about manufacturing design

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 yrs exp. of product, process engineering
 • Good in English; direct report to foreign manager
 • Solid skill in Solidworks; knowledge in IE concept

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male ,age 22-30 years old
 • degree in Electronics/Electrical/Mechanical
 • 0- 5 years up experience in electronic

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • Product Design
 • หางานการออกแบบบรรจุภัณฑ์

20 hours ago

 

Applied
 • ดูแลภาพลักษณ์บริษัท พัฒนาแบรนด์ ดูแลมาตรฐานสินค้า
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 • มีความรับผิดชอบในงาน

20 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product Development
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์/ Product Development

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี

22-Oct-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

20-Oct-18

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai nationality with minimum 4 yrs. experience
 • Excellent command of Auto CAD software
 • Able to develop architectural and interior draftin

20-Oct-18

 

Applied
 • degree in Engineering (Civil Engineering)
 • Have Professional Civil Engineer License
 • Working experience in Construction

19-Oct-18

 

Applied
 • Male/Female, age not over 28 years old
 • Able to use design program CATIA V5
 • Experience in Product Design, Automotive Part

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์, ออกแบบบรรจุภัณฑ์
 • ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop ได้

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience
 • Have garment or fabric knowledge.
 • Expats welcomed to apply.

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • 2+ years’ experience in design work
 • Experience with local and international codes/stan

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree
 • Senior Position: 8+ years’ experience
 • Intermediate Positions: 3+ years’ experience

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Design & development planning of Clothing
 • Min. 3-5 yrs in Fashion Designing in Apparel
 • Portfolio is a must and has sense of fashion

19-Oct-18

 

Applied
 • Prototype and Service Parts
 • Improve Prototype process, PLC, Lean Manufacturing
 • Process Engineering & Development in Automotive

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Experience, minimum 3 years in in using Auto Cad
 • Good command of English

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical or related field
 • Work experience as a draftsman for 2-10 years
 • Be flexible to work over time, have a good skill

19-Oct-18

 

Applied
 • Works well in a demanding and fast moving envir
 • Be a team player and is also self motivated.
 • Demonstrates a 'can do' attitude to work.

19-Oct-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in graphic design
 • 2-3 years of experience in UX/UI designer
 • A solid grasp of user-centered design

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • สร้างสรรค์และพัฒนา content ตามโจทย์ที่หลากหลายได้
 • วางแผนการผลิต และผลิต content ในรูปแบบต่างๆ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี

19-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในการทำงานในโรงงาน อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้ solid work / auto cad ได้

19-Oct-18

 

Applied
 • Have a chance to go abroad.
 • Housing allowance
 • Telephone allwoance

19-Oct-18

 

Applied