• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หรือมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศ หญิง หรือ ชาย

16 hours ago

 

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความอดทน เป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นได้
 • สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิตและโปรแกรมตัดต่อ

22 hours ago

 

Applied
 • สามารถออกแบบภายใน
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop , ill

22 hours ago

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Thai National
 • Yr Exp. : 1-5 years or more

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Good Location between BTS Surasak & Chongnonsi
 • Free Lunch, Beverages, Snacks, BTS Voucher
 • Flexible Hour

17-Mar-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Technical Diploma in Mechanical
 • Proficiency in MS Office, Revit, Photoshop
 • More than 5 years experience in AutoCAD (3D)

17-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • กราฟฟิคดีไซน์ประจำฝ่ายการตลาดบริษัท Startup
 • Graphic Designer who professional in Photoshop
 • Graphic Designer who professional in Illustrator

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in creative design for 2-3 years
 • Skilled in Adobe Photoshop & Illustrator
 • Good understanding of branding

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Steep learning curve
 • Dynamic and young working environment
 • Regional exposure

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Planning marketing by using internet, website
 • Skill of Photoshop or other art design program
 • Salary plus other allowance

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • UI installation, User story, process planning
 • web programming and UI design
 • online shopping Business Analysing

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญตรี สาขาการตลาด
 • มีความสามารถด้านการออกแบบ
 • ออกแบบใบปลิว Adโฆษณาสินค้าบริษัท

16-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานด้าน Motion, Graphic
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม AI, Photoshop, AE, Premiere Pro

16-Mar-18

 

Applied
 • Handle for all graphic designing, artworks, etc.
 • Bachelor in Arts, Com Arts, Multimedia
 • Min. 2 years of direct exp. in Graphic Design

16-Mar-18

 

Applied
 • online content, VDO clips Gif file, catalogs
 • Graphic and picture editing/creation
 • Design, review contents

16-Mar-18

 

Applied
 • คิด และออกแบบงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในบริษัท
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาพิเศษ

16-Mar-18

 

Applied
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ศึกษาหาความรู้ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ
 • ทำงานในจังงหวัดเชียงใหม่

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing , Graphic .
 • experiences in Graphic Design.
 • Can use Illustrator

16-Mar-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Fresh graduates are welcome
 • Good command of English

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop ,illustrator ได้ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้งาน Adobe Illustrator และ Photoshop
 • มีความทักษะด้านGraphic Design ในสื่อ online
 • มีความคิดสร้างสรรค์

16-Mar-18

 

Applied
 • Packaging design
 • Creating corporate identity and brand identity
 • Creating corporate logo and brand logo

16-Mar-18

 

Applied
 • Experience required: 2 years
 • Skills required: Adobe Illustrator Adobe Photoshop
 • Salary: 40,000 - 60,000 THB, / Negotiable

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Packaging Graphic Design
 • Develop new, innovative, and appealing designs
 • Based in Chachuengsao

16-Mar-18

THB30k - 45k /month

Applied
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็น Team ได้
 • ชอบศึกษาเพื่อให้เกิดไอเดิยใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย

16-Mar-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years in underwear and textile business
 • Skills, Competency Need
 • Be able to use Microsoft office program

16-Mar-18

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า จบสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ indesign / illustrator / photoshop

16-Mar-18

 

Applied
 • Design artworks for the website
 • Knowledge of motion / Video creation
 • Assist in various graphic jobs

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in German, English and Thai Language
 • Well organized and motivated
 • stable job, future opportunities, good benefits

16-Mar-18

 

Applied
 • VNG-an Internet start up company focusing on Game
 • Dynamic working environment
 • Attractive rewarding salary package

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Public Relation
 • Good Command in English.
 • Service-minded, cooperative and positive thinking

16-Mar-18

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีความรักในการออกแบบ

16-Mar-18

 

Applied
 • experience working as graphic designer/multimedia
 • Must have relevant portfolio available
 • 5 Day working

16-Mar-18

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง ผู้ที่ชอบความคิดสร้างสรรผลงานใหม่ๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกียวข้อง
 • ทำโปรแกรม AI Photoshop ได้หรือ ทำเว็ปไซส์

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี วุฒิปริญญาตรี
 • สามารใช้โปรแกรม 3D Max ,Rhino ,Photoshop ,AI ได้ดี
 • มีประสบการณ์ และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความเป็นศิลปิน มันเป็นศิลปะ
 • ผู้ออกแบบภาพกราฟฟิก
 • สามารถสร้างผลงานให้สื่อสารกับคนทั่วไปได้

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

16-Mar-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ระดับ ป. ตรี ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้ Auto cad, Photoshop
 • มีความสามารถในการออกแแบบจิวเวอร์รี่

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคได้
 • มีความรู้เรื่องงานสิ่งพิมพ์และงานแยกสี
 • เคยทำงานด้านการออกแบบ กราฟฟิค

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถสื่อสารได้ดี และทำงานร่วมกับทีมได้

16-Mar-18

 

Applied
 • แต่งภาพจาก shutter-stock
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ออกแบบงารสร้างสรรค์

16-Mar-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Mar-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้าน 2D CAD
 • มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างอาคาร

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช เป็นต้นไป
 • ใช้โปรแกรม Photoshop ได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Illustrator ได้ดี

16-Mar-18

 

Applied
 • 5 years+ experience as a Senior Graphic Designer
 • Good command in English and Thai
 • Strong team management and mentoring skills

15-Mar-18

 

Applied
 • 2+ years Experience as graphic designer/Retoucher
 • Proficient in of Adobe CS applications
 • Experience in Social Media, Online Marketing

15-Mar-18

 

Applied
 • 2 years + experience in Motion Graphic
 • Proficient in Adobe After Effects skills
 • Strong in Premiere Pro,Photoshop, Illustration

15-Mar-18

 

Applied
 • 2+ years of digital studio photography experience
 • Expertise in Photoshop and Lightroom
 • Strong photographic lighting and composition skill

15-Mar-18

 

Applied
 • Web Developer
 • E-commerce
 • Private Label Brand Designing

15-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.