• วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • งานช่างทั่วไป,ผู้ช่วยช่าง,ช่างไฟ/เชื่อม/ปูน
 • มีความขยัน รับผิดชอบ อดทนในการปฏิบัติงาน

1 hour ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม โดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้

2 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานการก่อสร้างบ้านพัก บังกะโลขนาดเล็ก
 • บันทึกและส่งรายงานการทำงานประจำวัน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาการโยธา

2 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

6 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบได้ดี

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร (โยธา)

16 hours ago

 

Applied
 • Experiences and knowledge in Cladding/Façade/NBK
 • Bachelor’s Degree in Architecture, Civil Engineer
 • Responsibility to support in technical data

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • potential customer on site for Fabrication process
 • door and window
 • the project of external installation and customer

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม

16 hours ago

 

Applied
 • Min 3 yrs of working experience Civil Engineering
 • Engineering,Procurement,Construction
 • Civil Design Engineer

16 hours ago

 

Applied
 • experience in commercial or hospitality projects
 • Project manager, architecture, interior design
 • quotation, site control works

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง โยธา
 • ประสบการณ์3ปี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

16 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ประมาณราคา

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil Engineering
 • 3 years of Structural or Civil Supervisor
 • Have the experience for construction on site

16 hours ago

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหารจัดการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.
 • สามารถประจำโครงการในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Maste degree in Civil or Transport
 • 0-3 years of working experience in transportation
 • Able to use AutoCAD, SIDRA, Vissim, SYNCHRO

16 hours ago

 

Applied
 • Aged 30-40 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering or Architect.
 • Good network or connection in construction.

16 hours ago

 

Applied
 • Establish performance, cost and price parameters
 • Analyze product in portfolio versus competition
 • Measure performance of marketing, ROI & KPIs

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส / ปริญญาตรีจบมาทางด้านสถาปัตยกรรม
 • ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Management)
 • มีประสบการณ์ ทางด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

16 hours ago

 

Applied
 • Engineer (Civil,Electrical,Mechanical Engineering)
 • Site Engineer,Cost Engineer
 • Office Engineer (High-rise/ Low-rise buildings)

16 hours ago

 

Applied
 • Enginering - Civil/Architect/Mechanical/Electrical
 • Min 2 - 5 years working experience in Cost / QS
 • Experience in commercial building is an advantage

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in Civil Engineering
 • Architecture, M&E Engineering
 • 10 years of experience as a site engineer

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดำเนินงานด้านการคิดปริมาณงานก่อสร้าง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านงานประมาณราคา 5 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานและหลักวิศวกรรม
 • จบปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Cad , Ms Office

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Civil,Mechanical,Electronical
 • Working experience in Construction Management
 • Cost Contract Management,Engineering Procurement

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความรักงานในอาชีพ

16 hours ago

 

Applied
 • ดำเนินงานด้านการคิดปริมาณงานก่อสร้าง
 • จบ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Auto Ca, Ms Office

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ

16 hours ago

 

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา หรืออื่่นๆ มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์การก่อสร้าง หรือวิศวกรสำนักงาน
 • มีความรู้ และเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 3 ปี
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้

16 hours ago

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง,วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ดูแล / ควบคุมงานก่อสร้างโครงการต่างๆ
 • มีประสบการณ์ คุมงานอาคารสูง

16 hours ago

 

Applied
 • Burmese nationality
 • Experience in construction materials business
 • Prefers Civil Engineer or Architect background

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์การบริหารงานก่อสร้าง 10 ปี ขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 2-5 ปีขึ้นไป

16 hours ago

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวโยธา

16 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ
 • ตรวจสอบปริมาณงานในโครงการ
 • มีประสบการอย่างน้อย 2 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • ออกดูหน้างาน ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวส. โยธา สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบ/ออกตรวจหน้างาน
 • ปวส. สถาปัตย์/โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16 hours ago

 

Applied
 • Project experience min. 7 years
 • Fluent English TOEIC 650 up
 • Able to work at Map Ta Phut

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Degree or higher in Civil or Structural Engineer
 • Good command of Spoken and written in English

16 hours ago

 

Applied
 • Setting and planning project management
 • Monitoring constructing process and update stage
 • At least 10 years experienced in management and

21-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.