• วุฒิปริญญาตรี วศ.บ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

33 mins ago

 

Applied
 • ช่างสำรวจงานอาคารก่อสร้าง งานถนน
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาช่างสำรวจ
 • มีประสบการณ์งานอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

33 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สนใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

33 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • โฟร์แมน
 • ผู้ตรวจสอบ

34 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Engineering/ Bidding
 • Project / construction management
 • Excellence in English

34 mins ago

 

Applied
 • Chinese-Thai,中文翻译
 • Professional, language
 • honest, positive, hardworking

34 mins ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • civil engineer, civil, structure, construction
 • English, CAD, installation, buidling, project
 • project management, site, site engineer

34 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบและคำนวณงานโครงสร้างประเภทบ้านเดี่ยว
 • จบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ยินดีรับนิสิตจบใหม่, สวัสดิการดีมาก

34 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • ดูแล-ตรวจงานก่อสร้าง และ ประสานงานก่อสร้าง
 • ปวส. - ปริญญาตรี/วิศวกรรม/โยธา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

34 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาโยธา, ก่อสร้าง
 • หากมีใบ กว.จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

34 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง
 • ช่างโยธา, ช่างสำรวจ, ช่างสถาปัตยกรรม
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

34 mins ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดพนักงาน , เบี้ยขยั

34 mins ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริการ
 • เขียนแบบ อ่านแบบ และประเมินราคา

34 mins ago

 

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง
 • จบสาขาวิศกรรม จะพิจารณาพิเศษ (โยธา)
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี

34 mins ago

 

Applied
 • วิศวกร โยธา ประสบการณ์ 0-5 ปี (ชาย-หญิง)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีขึ้นไป
 • สามรถใช้ Auto CAD ได้อย่างดี

34 mins ago

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี ทุกสาขา/ ก่อสร้างจะพิจารณาพิเศษ
 • สามารถทำงานได้ทุกวัน
 • จัดจ่ายงานแต่ละวัน เพื่อทำงานนอกสถานที่ทุกวัน

34 mins ago

 

Applied
 • ความก้าวหน้าของงาน
 • สวัสดิการและผลตอบแทน
 • อายุงาน อย่างน้อย 5 ปี

35 mins ago

 

Applied
 • ผู้ควบคุมงาน
 • โฟร์แมน
 • ผู้ตรวจสอบ

36 mins ago

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • B.Eng/Master Engineering in Civil/Transportation
 • 5 years experience in detailed design for highway
 • Preparing and checking project design

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor/Master degree in Civil / Structural
 • Structural Design
 • at least 5 years experience

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้าววิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ 8 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช/ปวส สาขาก่อสร้าง หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปี พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มียานพาหนะขับ พิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จ.ปัตตานี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประจำไซท์งาน (ออกต่างจังหวัดได้)

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง 4-5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

9 hours ago

 

Applied
 • จัดทำราคากลาง, ประกวดราคา, เอกสารประกวดราคา
 • ถอดแบบประมาณราคาด้านวิศวกรรม
 • Specification, Tender Document

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า โยธา
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ถอดแบบ ประมาณราคา ทำเอกสารประมูลงาน

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelors or Masters in Engineering, Construction
 • 10+ years of relevant construction or real estate
 • Exp. Mid / High-rise project especially in Hotel

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , ก่อสร้าง
 • มีความรู้/เข้าใจทางวิ่ง – ทางขับ – ลานจอดสนามบิน
 • สามารทำงานเป็นกะได้

11 hours ago

 

Applied
 • วิศวโยธา
 • ก่อสร้าง
 • ปริญญาตรี

13 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, age 23-35 years old
 • Auto CAD, Interior design Architect, Construction
 • Min.1 years exp in general contractor

13 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วิศวกรโรงงาน
 • Engineering
 • สมุทรปราการ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ด้าน Retail หรือ โครงการก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม Auto cad, Sketch up, Microsoft suites

14 hours ago

 

Applied
 • Male age not over 50 years old
 • Bachelor's Degree in Civil Engineering
 • Min. 3 years experience in Construction

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for receiving,recording & distributing
 • Responsible for work schedules sand coordinates
 • BA/BS/Bachelor degree required or equivalent

14 hours ago

 

Applied
 • construction
 • director
 • real estate

15 hours ago

 

Applied
 • Maintaining the high standard of BM
 • Overseeing the BM day to day management
 • Good Knowledge of English preferred

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา / ไฟฟ้ากำลัง / สุขาภิบาล
 • มีความขยัน ทุ่มเท อดทน และมีความรับผิดชอบสูง
 • มีความรวดเร็วฉับพลันในงานที่ได้รับมอบหมาย

18 hours ago

 

Applied
 • potential customer on site for Fabrication process
 • door and window
 • the project of external installation and customer

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Co Design กับทีม Product Development
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • กำกับดูแลงานจัดทำแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้าง

18 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil or equivalent
 • 5 year(s) of working experience in the related
 • Be able to produce engineering specifications

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

19-Apr-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี โยธา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง10ปีขึ้น
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

19-Apr-18

Salary negotiable

Applied
 • Civil Engineer, Experience in Precast building
 • 6Yrs in Project management,Strong in construction
 • Knowledge in building,precast&concrete product

19-Apr-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.