• เพศชาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว

3 hours ago

 

Applied
 • Senior Civil Engineer
 • 3 years of experience in construction
 • Location: Chonburi

4 hours ago

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing
 • ออกแบบงานสถาปัตย์
 • จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคาร

4 hours ago

 

Applied
 • Leaderdhip and experience in Townhome
 • Working for a real estate
 • 200-300K

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Civil Engineering
 • Minimum Professional Engineering (PE)
 • At least 5 years of progressively

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Great Company
 • Career Progression Opportunities
 • Excellent Benefits

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธาประสบการณ์ออกแบบโครงสร้าง,งานสถาปัตยกรรม
 • คิดงบประมานการก่อสร้าง แก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้ทีม
 • สามารถใช้โปรแกรมAutoCAD ได้, ใบกว.ระดับภาคีวิศวกร

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • 5 years of work experience
 • English communication is a must

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีประสบการณ์ในงานQC./QA. อย่างน้อย 10 ปี
 • ปฏิบัติงานที่บังคลาเทศ ประมาณ 2-3 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมหน้างานกับงานระบบไฟฟ้า
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านช่าง อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ใช้ Program BIM, Revit or Autocad 3D
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. เอก เครื่องกล / สถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้ สั่งงานก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง /โยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวส.-ป.ตรี สาขาก่อสร้าง /โยธา
 • สามารถควบคุมคนงานก่อสร้างได้

4 hours ago

 

Applied
 • Male or Female, Age not over 30 Years old.
 • 2-5 yrs Exp in M&E construction project
 • Strong in Engineering/bidding process

4 hours ago

 

Applied
 • ใกล้ BTS ช่องนนทรี
 • มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานผลิตผังโครงการและออกแบบ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป

4 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Site งาน ต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมหน้างานอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โฟร์แมน
 • มีประสบการณ์งานผลิต Precast Wall
 • สามารถไปปฏิบัติงานที่โรงงานสาขาเชียงรากน้อยได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานตาม site งานได้
 • แก้ไขปัญหาหน้างานสนาม,เช็ค Blowcount

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great career opportunity
 • Healthcare industry
 • Regional exposure

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible for the entire facilities management
 • To provide solutions for all on-site
 • To be able to provide team guidance

4 hours ago

 

Applied
 • Construction ,Manager ,Refinery,conceptual
 • Plan, Direct and Control the operation of project
 • construction activities such as traffic and transp

4 hours ago

 

Applied
 • Design and Estimate fire Fire Protection systems
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • At least 3 years experience on Fire Protection

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • วุมิ ปวช. ปวส. สาชาช่างกลโรงงาน ช่างเขียนแบบ
 • มีความรู้พื้นฐาน MS.Word และ MS Excel

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบ เขียบแบบ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปวช /ปวส/ปริญญาตรี
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ รักงานบริการ
 • ดูแลการขาย สรุปรายงานการประจำรอบ

4 hours ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 35-45 ปี ป.ตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์บริหารงานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง10ปี+
 • มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและกฎหมายอาคารสูง

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a construction
 • Minimum of ten (10) years of experience
 • High degree of demonstrated organizational skills

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Construction, SH&E or related
 • Holder of Professional Safety Officer as a Safety
 • Min 10 years working experience as a Safety

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาเครื่องกล
 • สามารถออกแบบและตรวจสอบแบบโครงสร้างเหล็กได้
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในระดับภาคีวิศวกร

4 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา
 • ประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • มีประสบการณ์ด้านงานบำรุงอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานโยธาและงานก่อสร้าง 2 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • Previous experience working within sales
 • degree in Construction or business related field
 • Strong presentation and negotiation skills

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีทักษะและความรู้ทางด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการคุมงานก่อสร้าง 2-5 ปี

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Global multinational company
 • Opportunity to engage with regional stakeholders
 • Excellent career development opportunities

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 0-5ปี
 • ปฎิบัติงาน ประจำโครงการ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส ขี้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน
 • ขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Visit potential customers
 • Bachelor's Degree in any related field
 • Ability to communicate in English

10 hours ago

 

Applied
 • Training Development
 • Engineer
 • Service Engineer

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • โครงการอาคารสูง/คอนโดมิเนี่ยม
 • Revit / Archicad / Auto Cad / Sketch up

11 hours ago

 

Applied
 • วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนงานตามความเหมาะสม
 • กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age not over 35 years
 • Experience at least 1-3 years
 • Ability of spoken and written English

16 hours ago

 

Applied