• มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การดูแล ควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถทำงานเวลากลางคืน และ ต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

4 hours ago

 

Applied
 • Provide technical information to sales and clients
 • Has experience in Construction material
 • Able to travel aboard

4 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 5 ปี
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน auto cad ได้

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Admin, Engineering
 • Experience in dealer sales, construction products
 • Good presentation, negotiation, good English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • At least 5 years experience in a related field
 • Has own transportation

4 hours ago

 

Applied
 • Provident Fun
 • Group Life Insurance & Group Medical Insurance
 • Performance Bonus

4 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมได้คล่อง

4 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างของโครงการ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ทางด้านโยธา 2 ปีขึ้นไป
 • ออกแบบ ถอดแบบ ประมาณราคาได้

4 hours ago

 

Applied
 • เขียนแบบของโครงสร้าง
 • แก้ไข/เพิ่มเติม/รายละเอียดในแบบของโครงสร้าง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5 mths,Med,Ins,Prvd.F,COLA,Transp,OT
 • International Sub-Contractor
 • Exp. as a Site Mechanical Engineer

4 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5 mths,Med,Ins,Prvd.F,COLA,Cert,OT
 • Global Contractor
 • Exp. as an Architect over 8 years

4 hours ago

 

Applied
 • 3+ years of architect design experience,
 • Male
 • Ages: over 30 year old

4 hours ago

 

Applied
 • 5-7 yrs in Construction Management, building etc.
 • Exp. in retails shop interior construction project
 • Co with construction worker and subcontractors

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 yrs in Store Development planning&strategies.
 • Coordinate skills with landlord or project team.
 • Able travel both BKK & upcountry when required.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร,ประมาณราคา
 • ประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

4 hours ago

 

Applied
 • สามารถดูแล ควบคุมหน้างาน งานก่อสร้างได้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือเทียบเท่า สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years of working experience
 • Male
 • Ages: over 30 – 40 year old

4 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • สามารถเขียนแบบ Construction design
 • มีหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

4 hours ago

 

Applied
 • จัดหาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประมูลโครงการ
 • ออกตรวจเช็คหน้างานให้เป็นไปตามแบบ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและซอฟต์แวร์

4 hours ago

 

Applied
 • within the BTS line and very good environment
 • career growth plus good remuneration package
 • Has good skill in construction and design part

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาโยธา ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น เสมอ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขา สถาปัตย์ หรือ ตกแต่งภายใน
 • ทำ 3D ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา สถาปัตย์
 • สามารถเขียนแบบ Auto Cad ได้ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • ออกแบบงานตกแต่งภายใน ออกแบบประเมินราคา

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge of operating Juristic and Hotel standard
 • High level of standard and taste in visualizatio
 • Management skill and Proficiency in English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Japanese nationality, coordinators, Japanese sales
 • Building and maintaining relationships with client
 • sales manager, Japanese marketing,

4 hours ago

 

Applied
 • Degree in Civil Engineering
 • AutoCAD, Photoshop, Acrobat, Flash
 • Good command of spoken and written English

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Major : architecture , Interior design or related
 • Working experience about as QS : 3 – 5 years
 • Capable BIM program such as Revit

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบและคำนวณงานโครงสร้างประเภทบ้านเดี่ยว
 • จบในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ก่อสร้าง
 • ยินดีรับนิสิตจบใหม่, สวัสดิการดีมาก

4 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Construction
 • Safety License
 • Safety Patrol

4 hours ago

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง
 • ทำเอกสารเขียนรายงานและใช้คอมพิวเตอร์ไปรแกรม

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Design review & Construction, Commissioning
 • 0-2 years experience including Engineering

4 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการ์ณ์ 0-5 ปี
 • มีประสบการณ์คุมงานบ้านจัดสรรจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Solid work & Master CAM
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความอดทน ขยัน สามารถทำงานกะได้
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • งานช่างทั่วไป,ผู้ช่วยช่าง,ช่างไฟ/เชื่อม/ปูน
 • มีความขยัน รับผิดชอบ อดทนในการปฏิบัติงาน

13 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ด้านวิศวกรรม โดยตรง
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถทำงานบนเกาะพะงันได้

15 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมงานการก่อสร้างบ้านพัก บังกะโลขนาดเล็ก
 • บันทึกและส่งรายงานการทำงานประจำวัน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป ในสาขาการโยธา

15 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • มีประสบการณที่เกี่ยวข้อง 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

16 hours ago

 

Applied
 • Bonus 4 mths., Hosing, License, COLA, Med Ins,etc.
 • Japanese high services of construction business
 • Exp. in Estimate in Construction Company for Mecha

17 hours ago

 

Applied
 • Bonus 5mths,Med Ins,PrvdF,COLA,License,Language,OT
 • Well – Known Japanese Construction Service Company
 • Exp. in Mechanical Drawing in Construction

17 hours ago

 

Applied
 • ถอดแบบโครงสร้างกับแบบสถาปัตย์ / ทำ Bar cut lists
 • ทำ Budget รวมปริมาณโครงสร้างกับสถาปัตย์
 • ควบคุมการสั่งของจากไซด์งาน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

18 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • มีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน
 • วิศวกรโยธา ประจำเชียงราย

18 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการไม่น้อย 3 ปี
 • บริหารจัดงานภายในสาขา ที่มีพนักงานประจำ
 • บริหารการขายสินค้าต่างๆ

23 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0 – 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ในการเขียนแบบได้ดี

22-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญวิศวกร (โยธา)

22-Jan-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.