• เจ้าหน้าที่สโตร์ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
 • เบิก จ่าย วัสดุ/อุปกรณ์
 • จัดทำใบสั่งซื้อหรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์

5 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Construction.
 • Experience Quantity Surveying.
 • Excellent leadership and team building skills.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถอ่านและพิมพ์ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Excel ได้
 • รักในงานบริการ เรียนรู้งานไว

3 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Plan, manage and supervise project construction
 • Bachelor’s Degree in Construction Management
 • 10 years’ minimum infrastructure, expressway

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์,สถาปัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor's degree in any related field
 • Work experience, minimum one year, in procurement
 • Good command of English

3 hours ago

 

Applied
 • วางแผน บริหารและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ
 • ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาแผนงานตามความเหมาะสม
 • กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • B.B.A - Business Management, Business Admin
 • 2-3 years experience, age between 25-32 years old
 • Be able to work at upcountry site

3 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรโครงการ
 • วิศวกรงานสนาม
 • Project Engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนเเบบ3D เเบบก่อสร้าง ถอดเเบบประมาณราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ภ-สถ

9 hours ago

 

Applied
 • Degree in Construction Management
 • 5 years of experience on construction projects
 • Practical knowledge related to interior detailed

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai or Expatriate
 • BSC. in Mechanical Engineering is preferable
 • 10 years experience in oil & gas

9 hours ago

 

Applied
 • 2- 5 years experience in museum
 • Key customer relationship management
 • project management skill

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมดูแลหน้างาน ประสานงานกับเจ้าของงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบ ควบคุมงาน การจัดการงานก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญารตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

9 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์วิ่งงานต่างจังหวัด
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • โอกาสความก้าวหน้าของงานสูง
 • รถมอไซต์เพื่อการใช้งาน
 • ประสบการณ์ในการออกหน้าไซต์งานนอกสถานที่

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Training Development
 • Engineer
 • Service Engineer

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน จัดระบบงาน ควบคุมการก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานโครงสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • ควบคุมการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีงานไกลๆ
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานก่อสร้าง

9 hours ago

 

Applied
 • วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

9 hours ago

 

Applied
 • ขยัน ซ์่อสัตย์ อดทน
 • มีความรับผิดชอบ
 • เขียนช๊อปได้ ประจำไซด์นครปฐม ตัวเมือง

9 hours ago

 

Applied
 • Coordinating construction work
 • Allocating general and daily responsibilities
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี

9 hours ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธาในโรงงาน
 • จบการศึดษาระดับปริญญาตรี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

 

Applied
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command of writing and speaking English
 • Construction Management at site

9 hours ago

 

Applied
 • working in Rayong
 • -
 • -

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

9 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus 4Mths,Med Ins,Pvd F,Car Maintenance,OT,etc.
 • International Water Treatment Plant Engineering
 • Exp. in Water Treatment Engineering 10 yrs. up

9 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Site engineer
 • Minimum 3 years experience in Civil
 • Knowledge of AutoCAD

9 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • 3 years of experience in construction field
 • Fluent in English
 • To transmit and animate technical and service

9 hours ago

 

Applied
 • วิศวกรสนาม
 • Site Engineer
 • งานอสังหาริมทรัพย์

9 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือสาขาเครื่องกล
 • สามารถออกแบบและตรวจสอบแบบโครงสร้างเหล็กได้
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในระดับภาคีวิศวกร

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานก่อสร้าง, เช็คงานผู้รับเหมา, อ่านแบบได้
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาการก่อสร้าง

9 hours ago

THB10k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • 3 years and above in EPC
 • Bangna
 • Influent in English and Chainese

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ Safety 3 ปีขึ้นไป
 • **สามารถทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้

9 hours ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Civil engineer
 • construction service engineer

9 hours ago

 

Applied
 • Vocational Certificate in Construction
 • technician
 • construction

9 hours ago

 

Applied
 • civil engineer
 • sales
 • wall sulutions

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง,โยธา
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

9 hours ago

 

Applied