วิศวกร
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-9 of 9 jobs
  BangpleeTHB 35K - 55K /month
  • ติดต่อประสานงานและเข้าพบลูกค้า
  • ออกแบบและคิดราคา
  • ประสานงานฝ่ายติดตั้ง
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  Wattana
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารโครงการอย่างน้อย 5 ปี
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีความรับผิดชอบสูงต่องาน มีความคิดสร้างสรรค์