• ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 2 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานก่อสร้างแต่ละโครงการ

4 hours ago

 

Applied
 • 15 + years’ experience in commercial real estate
 • Prepare architectural drawings as needed for Compa
 • Participate in new store development/renovation pr

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คำนวณวัสดุ เวลา และราคาของค่าแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านอาคารสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • 15 years of directs experiences in Building, plant
 • At least 5 years in management level
 • Good in English Communication

17 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ดำเนินการเขียนแบบก่อสร้าง

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Architecture in Industrial Design,
 • 3 years’ direct experience in product design
 • Experience in marketing, merchandising function

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent interpersonal skills
 • Good command of English
 • Graduates in any fields, Interior Design

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี
 • ปวช.- ปวส. ด้านช่างทุกสาขา
 • เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD

17 hours ago

 

Applied
 • Have knowledge of ISO9001 and TIS testing concept
 • Minimum of 3 years experience in Quality Assurance
 • Strong analytical, problem solving and planning

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชายหรือหญิง ที่มีประสบการณ์ 2-5 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานก่อสร้างเเละตกแต่งภายใน
 • สามารถใช้โปรเเกรม auto cad,exel ,photoshop ,skp.

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปวส.หรือปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม บัญชี
 • ใช้โปรเเกรมauto cad , sketch up เบื้องต้นได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลขั้นตอนการทำงานได้ดี

17 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male or Female age 25 years up
 • Bachelor degree in Architect, Civil Engineer
 • Good English communication skills

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมและปฎิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 • เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง SUB-CONTRACT
 • สามารถทำงาน โครงสร้าง สถาปัตย์

17 hours ago

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี
 • มีความรู้ในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานและพัฒนางานให้ดีขึ้น

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป
 • ใช้งานโปรแกรม Autocad, 3ds max, Photoshop,

17 hours ago

 

Applied
 • Business Development Manager - Building Managmenet
 • Account Manager
 • Customer Relations

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาสถาปนิค
 • ทำงาน จันทร์ ถึง ศุกร์
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี

17 hours ago

 

Applied
 • Architecturally educated
 • Good knowledge of related computer software
 • positive working attitude and teamwork

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านงานสถาปนิก 2 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
 • คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • มีความสามารถจัดทำแบบ Shop Draw เกี่ยวกับงานได้
 • ประสบการณ์เขียนแบบอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • ม.6,ปวช - ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้างหรือโยธา

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

18-Oct-17

 

Applied
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • Interior design
 • Design coordinator
 • Architectural design

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. / ปวช. สาขาก่อสร้าง/ สถาปัตย์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในงานก่อสร้าง
 • จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจสอบการก่อสร้าง

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานสถาปัตย์ให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง
 • ปวส. ก่อสร้าง ถึง ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

18-Oct-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

18-Oct-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม

18-Oct-17

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in civil engineer
 • 5 years experience as a site engineer
 • Professional and pleasant personality

18-Oct-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมงานก่อสร้าง
 • ใช้โปรแกรม AutoCad, Sketch Up, 3D Max ได้
 • ใช้โปรแกรม Revit ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-17

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Architecture
 • Having experience in Real Estate
 • Having knowledge in Drawing Construction

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • Project Development
 • Architect
 • Construction

18-Oct-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

18-Oct-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เขียนแบบก่อสร้างอย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • เคยผ่านงานบริษัทต่างชาติจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Oct-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.