• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา
 • มีประสบการณ์ สามารถเขียนโปรแกรม Auto Cad ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Architect
 • สถาปนิก
 • สถาปนิกโครงการ

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเป็นอย่างดี
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาตกแต่งภายใน หรือมัณฑนศิลป์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ , มีความรับผิดชอบ

6 hours ago

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวการสร้างปั้มน้ำมันจะพิจารณา

7 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • เขียนแบบก่อสร้าง
 • งานก่อสร้างอาคารโรงงาน
 • เป็นบริษัทของญี่ปุ่น

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Interior Designer
 • Attractive benefits with future career path
 • Based in Pattaya

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management, Planning, Coordinate
 • High rise property management experience
 • Male, Civil Engineer, good personality

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Interior Design,Luxury Design,Real Estate
 • 3-5 years work experience.
 • MS Office, Auto CAD, Photo Shop, Sketch up

12 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Based in Bangkok
 • 5 Plus years of experience
 • Salary 30-60K

16 hours ago

THB30k - 55k /month

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านออกแบบภายใน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 20,000-30,000 บาท ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมและกระตือรือร้น

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years working experience
 • Develop and control architectural
 • Salary 20k or above

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 2-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good communication skill in English.
 • Leading High end Architect project.
 • Multiple skills set.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Open to Foreigners & Thai
 • Global Architects & Masterplanners
 • International Design Company

21 hours ago

THB55k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Finishing Manager
 • Interior
 • ตกแต่งภายใน

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Architect, design, property management
 • Project Development, construction, shopping mall
 • Real Estate, developer, business development

21 hours ago

 

Applied
 • Experience in architecture, interior design, Hotel
 • Architect / Interior Design / Real Estate
 • Fluency in spoken and written English is a must

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • innovative and dare to think differentiate.
 • 5 - 7 experience required
 • work as a team for all design process

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตกแต่งภายในเพื่อให้ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว รวมทั้งงานตกแต่งภายใน
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • University degree in design area or related
 • Microsoft  office (Word , Excel ) Project Site
 • Can work on site

21 hours ago

 

Applied
 • สามารถอ่านและเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม
 • เป็นนัก Render ที่ถนัดการเล่นกะแสงละมุมมองแปลกใหม่
 • เป็นนักนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5+ years of technical architecture expertise
 • Highly preferred – AWS or Azure certification
 • Thai Nationals and Expats can apply

22 hours ago

 

Applied
 • จัดทำแบบ Shop Drawing, As Build Drawing
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad / Revit ได้ดี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส.ป.ตรี ขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • sales
 • Male / Female 25-32 years of age
 • construction material industry as dealer sales

22 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Marketing
 • Sales specification
 • Architecture

22 hours ago

 

Applied
 • Senior ACAD draftsman with ACAD management skills
 • 8 years minimum experience with ACAD construction
 • Experience with High-end Hospitality projects

22 hours ago

 

Applied
 • BIM Manager BIM Specialist
 • Knowledge of design principles and aesthetics
 • 5-8 years experiences in Architecture Industry

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานสถาปัตยกรรม
 • สถาปนิก
 • เป็นงานประจำ

19-Sep-18

 

Applied
 • สถาปนิกอาวุโส
 • เป็นบริษัทต่างชาติ
 • มีโบนัสให้ทุกๆสิ้นปี

19-Sep-18

 

Applied
 • 1-3 years experience in Advertising Agency
 • Good command of written and spoken English
 • Able to be a Team players or work individual

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree
 • 2-3 years working experience
 • Able to travel upcountry

19-Sep-18

 

Applied
 • Architect
 • Interior Designer
 • Pattaya based

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา/ก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างบ้าน และอาคารพาณิชย์

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in civil engineer
 • Have you 5 years experience as a construction role
 • Are you Fluent English language?

19-Sep-18

 

Applied
 • Experienced in hotel/real estate industry
 • Able to travel across the country
 • Possess analytical and numerical skill

19-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 5 ปี
 • อ่านแบบก่อสร้าง และงานวิศวกรรมระบบได้
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

19-Sep-18

 

Applied
 • Luxury residential design.
 • Architectural license
 • Architectural or Interior Design

19-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Accounting
 • Oversee and manage Accounting Team
 • Good in English and Interpersonal skills

19-Sep-18

Salary negotiable

Applied