• ควบคุมงานก่อสร้าง ตกแต่ง ต่อเติม อ่านแบบ ถอดแบบได้
 • มีทักษะการประสานงาน และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ผ่านประสบการณ์ควบคุมงานตกแต่ง ต่อเติมมาก่อน

15 mins ago

 

Applied
 • Foreman
 • โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานจัดการฝ่ายดูแลฯ / ฝ่ายภูมิทัศน์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนภูมิสถาปัตย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานภูมิทัศน์ 5 ปีขึ้นไป

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการ ควบคุมการดำเนินการของโครงการต่าง ๆ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบงานจัดสวน

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ออกแบบ เขียนแบบ และประสานงานด้านก่อสร้าง
 • การศึกษา : ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านสถาปัตยกรรมงานก่อสร้าง

2 hours ago

 

Applied
 • มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา 2 ปีขึ้
 • มีทีมงานที่เหมาะสมกับงาน
 • สามารถทำงานทันต่อเวลาที่มอบหมาย

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s/ Master’s Degree in civil engineer
 • Have you 5 years experience as a construction role
 • Are you Fluent English language?

3 hours ago

 

Applied
 • - Have a good attitude to work
 • - Can develop staff to grow in the work
 • Ability to manage

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เงินเดือน ตามความสามารถ ต่อรองได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

6 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
 • Project Development, Project Manager
 • Architect, Design
 • Construction, Civil Engineer

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
 • มีประสบการณ์การก่อสร้าง หรือวิศวกรสำนักงาน
 • มีความรู้ และเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้าง

6 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 3-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตย์ สาขาสถาปัตยกรรม

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Creating building designs and highly detailed draw
 • 5 years working experience in architectural
 • 5 Days working and English Proficiency is required

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work experience in Product Development
 • Fluent in both writing and speaking English
 • Salary 50,000 - 70,000 Baht

11 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อสังหาฯ
 • ปสก.ตรง 3-5 ปี ด้านการพัฒนาแบบ วางแผนโครงการ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่ง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female 30-40 years old
 • 3-1 years experience in Architect /Interior design
 • Degree or Master’s degree in Architecture

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in related field
 • Exp.in Sales, Project Sale, Interior Design
 • Passion in High-end home furnishing

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reputable US MNC
 • AutoCAD and Revit knowledge
 • Experience in Infrastructure projects

16 hours ago

 

Applied
 • Experience in construction is preferable
 • 3 years of experience of managing shop development
 • Good command of English (speaking and writing)

16 hours ago

 

Applied
 • มีวันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี
 • วันหยุดพักร้อนประจำปีเมื่อทำงานครบ 1 ปี
 • ชุดยูนิฟอร์มเมื่อผ่านทดลองงาน

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์งานด้านการออกแบบบ้าน,อาคารสูง 15 ปี
 • กำกับดูแล วางระบบการทำงาน , ออกแบบ

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3D Visualizer,Architecture,Interior Design
 • Knowledge of design principles and aesthetics
 • 2-5 years experiences

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรีด้านออกแบบภายใน ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 20,000-30,000 บาท ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีมและกระตือรือร้น

16 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree
 • 3 year experience
 • Average command of English

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Computer literate in AutoCAD, 3D Max
 • Portfolio is required
 • Experienced in Interior Design 3 years up

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Architect
 • สถาปนิก
 • จบการศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก

16 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 5 years’ experience
 • Able to travel in Southeast Asia.

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบชการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน ซื่อสัตยื อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความตรงต่อเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาสถาปัตย์ หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
 • จัดทำ presentation สำหรับงานต่าง ๆได้ดี

16 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและบริหารโครงการก่อสร้าง
 • ควบคุมการก่อสร้าง
 • มีใบ กว.

16 hours ago

 

Applied
 • 2+ yrs construction/building industry experience
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Strong English skills are Essential

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถเขียนแบบ ออกแบบ ได้ดี
 • ถอดแบบประมาณราคาได้
 • สามารถออกสำรวจพื่นที่ไซต์งานได้

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • salary based
 • Bonus
 • Opportunity to work oversea

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เขียนแบบ ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์
 • วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไปสาขา สถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา 2 ปีขึ้
 • มีทีมงานที่เหมาะสมกับงาน
 • สามารถทำงานทันต่อเวลาที่มอบหมาย

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสุขภาพ
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัสประจำปี

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดพนักงาน , เบี้ยขยั

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

16 hours ago

 

Applied
 • Ability to work independently
 • Must be able to track self-performed work
 • Strong communication and writing skills

16 hours ago

 

Applied
 • Shop drawing / As built drawing
 • Auto CAD expert
 • Working on Site / 6 days per week

16 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

16 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางด้านการเขียบแบบ
 • AutoCAD / SketchUp
 • ประเมินราคาวัสดุ ตรวจงาน รายงานผล

20-Jun-18

 

Applied
 • Interior Architect
 • Sketch up
 • Drawing

20-Jun-18

 

Applied
 • มีทักษะในการออกแบบ เขียนแบบ
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ใช้โปรแกรมนำเสนอได้ดี

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • Architecture Designer/Senior
 • Knowledge of design principles and aesthetics
 • 5-8 years experiences in Architecture Industry

20-Jun-18

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถให้โปรแกรม AUTO CAD /Microsoft /และอื่นๆได้

20-Jun-18

 

Applied