ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-13 จาก 13 ตำแหน่งงาน
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s banner
  Mind Edge Innovation Co., Ltd.'s logo

  Product Trainer

  Mind Edge Innovation Co., Ltd.
  บางกะปิ
  • เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
  • มีความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และสารเคมีต่างๆ
  • เรียนรู้ได้เร็วและชอบศึกษาค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่
  Krongthong Villa Co., Ltd.'s banner
  Krongthong Villa Co., Ltd.'s logo
  ชลบุรีTHB 25K - 55K /เดือน
  • มีใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
  • ขึ้นทะเบียนในระบบกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพแล้ว
  • มีประสบการณ์บริหารสปา 1 ปี หรือเป็นพนักงานนวด 3 ปี
  Boots Retail (Thailand) Ltd.'s banner
  Boots Retail (Thailand) Ltd.'s logo

  Social Media Marketing Manager

  Boots Retail (Thailand) Ltd.
  ดินแดงTHB 90K - 120K /เดือน
  • social Media
  • 8 year experience
  • E-commerce