• สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 25-32 ปี
 • 2ปี ในการขาย,ประเมินราคาในธุรกิจรถยนต์มือสอง
 • ทำงานใกล้ปีทีเอสราชดำริ /25,000-28,000 บาท

19-Oct-19

 

Applied
 • จัดสรรเงินทุน
 • วิเคราะห์การลงทุน
 • Capital

19-Oct-19

 

Applied
 • พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • Business Development
 • เศรษฐศาสตร์

18-Oct-19

 

Applied
 • Feasibility
 • Business Developmen
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

18-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Provide service & Investment on phone
 • Excellent customer servicing skill
 • Own the Single License

18-Oct-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work Remotely Policy
 • Get location near BTS Ploenjit
 • Insurance benefit for family

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านกองทุนรวม หรือด้านการลงทุน
 • มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การลงทุน

18-Oct-19

 

Applied
 • to provide financial planner advisory
 • Perform asset allocation recommendation
 • Meet with clients with sales team

18-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Manage large IT projects for Thai banks
 • Lead multi-national teams
 • Deal with various project stake holders

17-Oct-19

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of programming and experience
 • Create and maintain optimal data architecture
 • Working knowledge with SQL, C#, Java, Python

16-Oct-19

 

Applied
 • Monitor and analyze general investment solutions
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Provide investment solutions to clients

16-Oct-19

 

Applied
 • High caliber Bachelor's degree in Economics
 • 2+ years of relevant experience in the financial
 • Knowledgeable about financial services & financial

16-Oct-19

 

Applied
 • 5+ years of relevant experience in the financial
 • Monitor and analyze market landscape
 • Experience in global asset management business

16-Oct-19

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Wealth
 • RM

16-Oct-19

 

Applied
 • Finance Manager,Controller,real estate , banking
 • planning , controlling cash flow,
 • construction

16-Oct-19

 

Applied
 • Provide wealth management solution
 • Investment consultant
 • Possess a single license

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • 10 Year experience in the financial or insurance
 • Wealth Management experience
 • financial products, investment, insurance

15-Oct-19

 

Applied
 • Master's or Bachelor's Degree in Finance
 • Experienced in Wealth management
 • Single license, IP, CFA, CFP, AFPT or CISA

15-Oct-19

 

Applied
 • Credit Analyst for Medium & Large Corporate
 • Credit Application Review
 • Experience in Banking

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years' experience in Private Banking
 • Having experience in Fund Management
 • Having Banking product knowledge

15-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master’s degree in MBA, Finance, Mar
 • Exp in wealth banking or personal Consultant
 • Strong Knowledge of investment product

15-Oct-19

 

Applied
 • Good knowledge of Asset & Liability Management
 • Provide the report/presentation to Asset&Liability
 • Analyze business strategy and financial products

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in MIS, Computer Science
 • At least 2 years demonstrated experience
 • Exhibit intense curiosity to dig beneath

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Marketing, Finance
 • Single license certification is a must
 • CFP license is preferable

14-Oct-19

Salary negotiable

Applied