• ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • เปิด-ปิดบัญชีและคำขออื่นๆของลูกค้า

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • finance
 • commercial finance
 • finance officer

13 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Process Improvement
 • Project Management

13 hours ago

 

Applied
 • Mobile Banking , Digital Banking
 • E-Channel , Channel Development
 • Business Analyst , Business Development

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance & accounting
 • Retail
 • CPA is preferable

13 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Development, Project Management
 • Sale Products, Relation management (RM)
 • Marketing Strategy, Marketing Plan

13 hours ago

 

Applied
 • Deal with KBank's Affluent Wealth customers
 • Having sales and customer service skills
 • Having a Single Licence

13 hours ago

 

Applied
 • Site/Property Research
 • Feasibility Study
 • Able to travel

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Campaign Marketing
 • Campaign Marketing Platform Management
 • channel marketing

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Branch Training
 • Design training and development
 • Retail Banking

13 hours ago

 

Applied
 • Finance
 • Financial Report
 • finance Strategy

13 hours ago

 

Applied
 • Internal Communication
 • Staff Engagement
 • Knowledge management

13 hours ago

 

Applied
 • Marketing Strategy, Consumer Analysis
 • cross selling, campaign development
 • Retail Banking Segment

20-Jan-19

 

Applied
 • Consumer Insight Analysis
 • Market Research
 • Retail Banking Segment

20-Jan-19

 

Applied
 • KBank special projects: e-Wallet
 • end-to-end process of product management
 • Project Management

20-Jan-19

 

Applied
 • Consumer Banking
 • Financial Services
 • MIS Report

19-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Digital banking
 • Consumer banking; retail banking
 • Partnership

19-Jan-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร บัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อธุรกิจ SME, ที่อยู่อาศัย
 • แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

18-Jan-19

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Welcome to future leader of TISCO group.
 • MBA. in Marketing,Finance,Economics,MIS or related
 • Excellent analytical ,Be Able to manage project

18-Jan-19

 

Applied
 • Manage and map all data related to digital Lending
 • performance management reports
 • background in consumer lending business

18-Jan-19

 

Applied
 • Collect, generate and analyze the report
 • database structure to support report
 • Experience in MIS report

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • planning and development of new branch models
 • At 10 years of experience in strategy development
 • Negotiation skill to achieve win-win situation

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Develop and manage investment products
 • Develop strategic business plan
 • 10 years of experience of relevant banking

18-Jan-19

 

Applied
 • Enhance Operational Risk Process
 • Develop and communicate Operational Risk framework
 • Incident management

18-Jan-19

 

Applied
 • Online Marketing
 • Marketing Acquisition
 • In store Promotion

18-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Extract, interpret and analyze data
 • Provide reports of campaign performance
 • Focus on Consumer Loan Product

18-Jan-19

 

Applied
 • Knowledge of Consumer Banking products
 • 10 years experience in Financial or Banking
 • Good knowledge of Financial analysis

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีทักษะการขาย / วิเคราะห์สินเชื่อ

18-Jan-19

 

Applied
 • deposit product development and innovation
 • System and process support
 • Business and Performance tracking

17-Jan-19

 

Applied
 • Segment Management
 • Experience in Retail Banking / Financial service
 • Develop PVB and WB customer value proposition

17-Jan-19

 

Applied
 • campaign management, data management,Insurance
 • Data analytic, CRM, Credit card business
 • Customer Relationship Management, consumer finance

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์

17-Jan-19

 

Applied
 • ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการขายสูงที่สุด
 • โอกาสร่วมงานกับสถาบันการเงินระดับโลก

17-Jan-19

 

Applied
 • Enhance relationship with high net worth customer
 • Investment advisor
 • Possess a single license

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • To manage, drive and challenge digital channel
 • Business Process
 • 15 years of experience of banking background

17-Jan-19

 

Applied