• บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาด้านการเงิน, สถิติ, MIS,บริหาร
 • มีประสบการณ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการใช้ MC Access, MS Excel, MS PowerPoint

12 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 4 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรอบคอบในการทำงาน

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • cyber security, technology risk management
 • Conduct fraud risk assessments
 • Facilitate the risk assessment process

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Business Admin
 • 2-10 years’ experience in banking technology, Risk
 • Good written and verbal English skills

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To develop SME product program
 • To monitor product portfolio and performance
 • To communicate product with related parties

18 hours ago

 

Applied
 • Drive&delivery of personalized digital experience
 • Able to gain new knowledge on processes&product
 • Deliver digital solutions through agile way

18 hours ago

 

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

18 hours ago

 

Applied
 • Risk Management
 • at least 4 years experience
 • Banking Experience is preferred

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor in Accounting or related field
 • Local taxes and local requirement knowledge
 • At least 1 year of related work experience

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist project champion in planning
 • Monitor project progress
 • Ensure that decisions are taken by the right

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • manage and monitor
 • support to all related parties for Commercial and
 • operation Administration

18 hours ago

 

Applied
 • MIS data to suppor
 • credit risk
 • Ability to process computer data and generate repo

18 hours ago

 

Applied
 • Operation
 • Compliance
 • Risk management

18 hours ago

 

Applied
 • Cost analyst, finance analyst or controller in MNC
 • Experience in annual financial budget process
 • Corporate governance framework

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • At least 2 years of experience
 • Have passion in analysis

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Officer
 • GL Officer
 • Accounting

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18 hours ago

 

Applied
 • บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงินให้กับลูกค้า

18 hours ago

 

Applied
 • ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายค่าขนส่ง ออกหนังสือรับรอง
 • จัดทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี

18 hours ago

 

Applied
 • 4-6 Years Experience in Compliance Field
 • Good Knowledge of SEC/SET regulations
 • Strong Interest in Real Estate

24-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree
 • Direct experience in Business Analyst
 • Background knowledge in Accounting, Lending, Risk

24-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบครอบ ขยัน

23-Feb-18

 

Applied
 • Working on shift rotating 24x7
 • Excellent communication skills in English
 • Min. 2 years’ experience on IT admin

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Robotics Engineering
 • VBA
 • Business Process

23-Feb-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Perform feasibility studies for investment
 • Prepare investment proposals
 • Prepare financial projections

23-Feb-18

Above THB160k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Finance, Economics
 • Knowledge of Statistical Modeling
 • Good analytical skills and problem solving

23-Feb-18

 

Applied
 • Data Analytics and business intelligence 3 exp up
 • Advance/Macro Excel UserExperience in Finance
 • Strong analytical, communication and interpersonal

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in finance, business or relate
 • Computer literacy : Word , Excel , SAP and Pivot
 • The ability to keep calm under pressure

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher
 • At least 8 years of work experience
 • Good analytical, communication

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Accounting
 • Finance, Economic, IT or related fields
 • 8 - 10 years of directly related job experience

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Financial
 • 0-3 years’ experience as high performing analyst
 • Good coordination and facilitation skills

23-Feb-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านตัวแทนขาย 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขายให้กับธนาคาร

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor degree in finance, economics or related
 • Update the repayment record from ADM
 • Educate and instruct the ARM

23-Feb-18

 

Applied
 • วางแผนจัดทำบัญชี บันทึกรายการบัญชี
 • ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป

23-Feb-18

 

Applied
 • Thai Nationality, age between 32 - 36 years old
 • degree in Finance, Accounting or Economics
 • 5 years of experience in roles & responsibilities

23-Feb-18

 

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Business
 • Good analytical skill
 • Good communication both writing and speaking

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Experience about Finance HR and Administration
 • Well versed in English and Thai
 • Knowledge of accounting software

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Data Analytics and Interpretation
 • Application Design
 • Core Banking Industry Knowledge (Optional)

23-Feb-18

 

Applied
 • ปวช., ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance
 • Providing financial and business analysis.
 • 8 years’ experience a regional finance director

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Office is located in downtown of Bangkok
 • Multi-cultural organization
 • Opportunities to have business trip oversea

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
 • Develop Audit Strategic
 • Design the Audit Standard Practice and Procedures
 • Review the audit findings/Audit Report

23-Feb-18

 

Applied
 • 3 - 5 years of experience in Accounting & Finance
 • Creation of template report for global guidance
 • Proficiency in ERP and Microsoft Office

23-Feb-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.