• ปริญญาโท MBA Major Account and or Finance
 • วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี
 • วางแผนภาษี

5 hours ago

 

Applied
 • Manage data quality projects
 • Implementing Data Quality Programme
 • Data quality tools and data environment

18-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor / Master degree’s
 • Good command of English
 • Competent and proficient in Microsoft Office and

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in accounting
 • System Analytical Skill Accounting & Computer
 • Responsible for all areas relating to financial

18-Aug-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Manage Infrastructure Advisory Projects
 • Experienece in Investment Banking or other related
 • Logical with excellent communication skill

18-Aug-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโทสาขาบัญชี
 • ประสานงานและรวบรวมงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน
 • วิเคราะห์งบการเงินวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • at least 5 years experience
 • Bachelor Degree
 • Assistant Finance Manager

18-Aug-18

 

Applied
 • Corporate Secretary, experience in listed company
 • knowledge of SEC/SET, Public company Act, Thai cor
 • Law or political science degree, financial experie

18-Aug-18

 

Applied
 • Degree in finance/accounting
 • Min. 5 years working experience
 • Experience of MIS, ERP system

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Thai Female, age 35-45 years old
 • 5-10 years’ exp. in Admin, Secretary or other
 • Good English and Japanese

18-Aug-18

 

Applied
 • Thai, Female only, not over 37 years old
 • Min.3 yrs audit exp. in audit firm / CPA preferred
 • Fluent in English / Up to 60K + Bonus 4-5 months

18-Aug-18

 

Applied
 • 2-3 years’ relevant work experience
 • Extremely proficient in MS Excel
 • Ability to read and speak English

18-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

17-Aug-18

 

Applied
 • BA in Account, Finance and Economics
 • 1-5 exp in Risk management or corporate planning
 • analytical Skills and Financial Knowledge

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Conduct Collection process
 • Negotiate with customers for payments
 • Handle Debtor Days

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • DSO , Collection , Over-due , Sales reporting
 • Monitor team for dept collection
 • Excel expert

17-Aug-18

 

Applied
 • Degree in Accounting/ Finance/ Economics or relate
 • 1-3 years Finance experience in FMCG
 • Strong in excel

17-Aug-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎระเบียบ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในธนาคาร
 • สอบทานประกาศ ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน

17-Aug-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทางด้าน ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์
 • หากมีใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน (IC License)

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 3 - 5 years experiences working
 • Good leadership and management skills

17-Aug-18

 

Applied
 • Strong background in accounting and finance field
 • Direct experience in financial service field
 • Good command of English is a must

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก Datawarehouse
 • มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์

17-Aug-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

17-Aug-18

 

Applied
 • Analyze credit quality of the customers
 • Bachelor degree in Business Administrative
 • Minimum 2 years of experience in credit analysis

17-Aug-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

17-Aug-18

 

Applied
 • Procurement Process
 • Sourcing
 • Marketing

17-Aug-18

 

Applied
 • Support the development, implementation
 • Development, implementation and maintenance
 • Bachelor’s degree or higher in Business or Stats

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experiences in a manufacturing environment
 • Good command of English communication

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 7 years in financial management
 • Good command of written and spoken English

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Finance
 • Knowledge in MS Office

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Design & improve SME credit lending process
 • Ensure the best customer experience in all channel
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

17-Aug-18

 

Applied
 • Compliance
 • Legal
 • Compliance reporting

17-Aug-18

 

Applied
 • Digital Banking
 • Project Management
 • Mobile Technology

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • minutes of directors’ and shareholders’ meeting
 • Prepare notice of board of directors’ meeting
 • Prepare other documents relevant to the Board

17-Aug-18

 

Applied
 • internal Audit
 • Exprience in internal /External Audit
 • banking industry,leasing

17-Aug-18

 

Applied
 • experience in Legal in Banking Business
 • Having knowledge of Regulatory Laws
 • Good command of English

17-Aug-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in Economics
 • Strong computer skills in Microsoft Office
 • Having the Equities License is a MUST

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาด
 • รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร
 • แนะนำผลิตภัณฑ์กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต

17-Aug-18

 

Applied
 • Closing Financial Statement
 • Monitor and review full scope of finance
 • Prepare monthly account reconciliation

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • financial/credit/trading risk, internal control,
 • fraud control, compliance,Data Analytics & Report
 • AML Certificate and concepts

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • Focusing on debt collection
 • Highlight any potential risk with action plan
 • Ensure training roadmap and career development

17-Aug-18

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในส่วนของการจัดทำบัญชีให้เป็นระบบ
 • รับผิดชอบจัดซื้อทุกสิ่งทุกอย่างตามความต้องการของทุ
 • ควบคุมการเงินทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมด

17-Aug-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

17-Aug-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์นด้านงานสนับสนุนการตลาดกองทุนรวม
 • ดูแลทีมสนับสนุนการตลาดกองทุนรวม

17-Aug-18

 

Applied