• ศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกรายละเอียดของงานสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน

14-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Prepare legal documents and calculate expenses
 • Basic knowledge of credit product

13-Dec-18

 

Applied
 • Full-loop accounting
 • Budgeting and forecasting
 • Must be fluent in English and Thai

13-Dec-18

 

Applied
 • Compliance
 • Legal
 • Regulatory

12-Dec-18

 

Applied
 • Recruit
 • Relationship Manager
 • INVESTMENT BANKING

12-Dec-18

Base salary + high commission

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Credit Risk
 • Inventory Finance
 • Risk Modelling

12-Dec-18

 

Applied
 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

12-Dec-18

 

Applied
 • Accounting and Tax background
 • Financial Institutional backgroud
 • Fluent in English and Thai

10-Dec-18

 

Applied
 • Audit background
 • IFRS9 and Tax Exemption
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • Familiar with Mortgage Loan and regulations
 • Prepare Housing loan agreement
 • Provide legal documents for applicants

09-Dec-18

 

Applied