• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานราชการ
 • ทำเอกสารการโอนที่ดิน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

07-Aug-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท อสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ในธุรกิจสินเชื่อ
 • มีทักษะเกี่ยวกับกฏหมายอสังหาริมทรัพย์พื้นฐาน

07-Aug-20

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

07-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ
 • การศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี

06-Aug-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • อำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ขอกู้สินเชื่อของธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านสินเชื่อ 2-5 ปี
 • มีความรู้และทักษะทางด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ

06-Aug-20

 

Applied
 • 2-3 years experience in Credit Collection
 • Achiever, problem-solving, excellent relational
 • Proficient English/Thai

06-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • Financial analysis, Accounting, Credit analysis
 • Excellent personality, communication skill, can do
 • Cashflow projection, valuation, financial model

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • leadership and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Financial advisor and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

06-Aug-20

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

06-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
 • ประสบการณ์ 7-10 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน

05-Aug-20

 

Applied
 • 3+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Exp serving large scales company, Public company
 • Hold the CFA certificate or other related

05-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

05-Aug-20

 

Applied
 • International environment
 • Attractive bonus
 • Quarterly incentive

05-Aug-20

 

Applied
 • performance management
 • To calculate incentives
 • Coordinate with Sales MIS & Planning on data

05-Aug-20

 

Applied
 • 10+ yrs exp in unsecured loan product development
 • Exp. in operation process of loan product
 • Strong data analysis and communication skill

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai, 25-30 years old
 • Experience in fund-raising, M&A
 • BTS Ari, Excellent English Communication Skill

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 1+ yrs as credit analyst in Banking Business
 • Age between 24 - 27 years old
 • Exp in Perform credit evaluation, Analyze customer

04-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, การตลาด
 • มีความกระตือรือร้น, รักในงานด้านบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Single license

04-Aug-20

 

Applied
 • 3+ years of work experiences
 • Good command in English
 • Relationship Management work experience

03-Aug-20

Base salary + high commission

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

03-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Financial Analyst
 • Financial
 • Analyst

31-Jul-20

 

Applied