• ศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกรายละเอียดของงานสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ,MBA , สถิติ
 • เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

3 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • At least 5 years in Debt Restructuring Process
 • Banking Experience is preferred
 • Good understanding of TDR Process

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Finance/ Accounting
 • 3 years experiences in banking or related
 • Having the skill of basic accounting

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Liquidity Management
 • Treasury and Finance
 • Funding and Corporate Loan

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • Digital Banking
 • Lending

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

3 hours ago

 

Applied
 • บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

3 hours ago

 

Applied
 • HR, Recruitment Job
 • Project Management
 • Job in Bangkok, Thailand

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design and develop end- to- end credit process
 • Commercial Credit Process
 • Identify best practices and improve credit process

3 hours ago

 

Applied
 • Japanese
 • Secretary
 • Japanese speaking

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในไฟล์ AR
 • ติดตามทวงถามยอดค้างชำระจากลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจากบัญชีและสอบถามวันรับเงิ

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Finance, Economics
 • support funding task,provide information to lender
 • Maintain good relationship among banks

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, 25-32 yrs old
 • Have driving license, No car is ok, 30,000 THB
 • Min. 2-3 yrs exp in litigation or collector

12 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • มีความรู้ทางด้าน Microsoft Offices ได้เป็นอย่างดี

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า / วิเคราะห์เครดิต (SME)
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจรักบริการ

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

21 hours ago

 

Applied
 • Client Service
 • Strong interpersonal skills
 • Must be fluent in English and Thai

21 hours ago

 

Applied
 • Deliver personalized digital customer experience
 • Bring innovative solutions to customers
 • Drive implementation of new business model

22 hours ago

 

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

22 hours ago

 

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

22 hours ago

 

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

22 hours ago

 

Applied
 • legal admin
 • Repossession
 • lawyer

22 hours ago

 

Applied
 • bank financing term loans, working capital
 • Supply chain solution,business plan, projections
 • Strong financing and accounting background

22 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ทำกิจกรรมทางการตลาดทั้งในและนอกสถานที่
 • มีใจรักงานบริการ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

22 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • มีใจรักงานบริการ

22 hours ago

 

Applied
 • Competitive package.
 • Fast growing company.
 • Vibrant culture.

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-5 years experience in credit support
 • proficient in taking meeting minutes
 • knowledge in credit lending, banking product

22 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager , Lending , bank,Rayong
 • lending, funding and retail banking , expanding
 • credit proposal , control credit,วงเงินการอนุมัติ

22 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อรายย่อย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

22 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • Mortgage Loan
 • ประจำศูนย์ธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
 • Personal Loan
 • ประจำศูนย์ธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

22 hours ago

 

Applied
 • Project management experience
 • Strong analytical skills.
 • Operations experience is a must

22 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

22 hours ago

 

Applied
 • Design & improve SME credit lending process
 • Ensure the best customer experience in all channel
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

22-Oct-18

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • 5 years experiences from Bank or corporate finance
 • Handle cash flow planning and analysis

21-Oct-18

 

Applied
 • Analyze commodity/ foreign exchange/ interest rate
 • Experience in financial analysis
 • Enthusiasm for doing detailed, accurate work

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อของธนาคาร
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Basel III ด้านเครดิต

20-Oct-18

 

Applied