• วิเคราะห์สินเชื่อ
 • สอบทานสินเชื่อ
 • สถาบันการเงิน

52 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

1 hour ago

 

Applied
 • Retail Product
 • Personal Loan
 • Retail Banking

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 years Experience in banking(SME Business)
 • Experienced in Machinery or Truck Leasing
 • Be able to work in up-country

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Forensic ,Fraud monitoring,detection or prevention
 • e-banking frauds (boot nets, identify thefts)
 • card skimming, phishing, social network crime

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Identify the business trend and value proposition
 • Initiate new product concept for Financing.
 • Monitor the execution of Credit Product Plan

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • การบัญชี, บริหารธุรกิจ, การตลาด
 • มีประสบการณ์งานสินเชื่อหรือด้านปรับโครงสร้างหนี้

20 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อของธนาคาร
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Basel III ด้านเครดิต

20 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

23 hours ago

 

Applied
 • Business Analyst
 • Financial Service
 • Behavior Driven Development

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Marketing
 • Previous work experience in a related function
 • Good command of English

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

20-Mar-18

 

Applied
 • Exp in data analysis & business intelligence role
 • SQL database query data skill
 • Business acumen in financial products

20-Mar-18

 

Applied
 • Competitive salary and benefits package
 • Can-Do attitiude
 • Be able to work in Talad Thai area

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

20-Mar-18

 

Applied
 • Competitive package
 • Challenging work!
 • Apply now!

20-Mar-18

 

Applied
 • Compliance
 • Internal audit
 • AML

20-Mar-18

 

Applied
 • Internal audit
 • Operational risk
 • Compliance

20-Mar-18

 

Applied
 • Compliance
 • AML
 • Regulatory compliance

20-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารการนับสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ
 • บริหารงานบัญชีลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพ

20-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • บริหารคุณภาพสินทรัพย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

20-Mar-18

 

Applied
 • Work experience in hire purchase for used car
 • Having knowledge in Red book/Blue book
 • Own car and license

20-Mar-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อประเภท SME
 • มีประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย
 • มีประสบการณ์สอบทานสินเชื่อ

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Meet with prospective renters & take them on tours
 • Diploma& Advanced Diploma & Bachelor's Degree
 • At least 1 year experience in sales or leasing

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Design & improve SME credit process automation
 • Experience from Banking industry or related
 • Ensure highest efficiency,aligned with regulations

19-Mar-18

 

Applied
 • Review & evaluate the performance & risk
 • Propose opportunity for quality improvement
 • Identify compliance issue & productivity problem

19-Mar-18

 

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์การทำงานในการบริหารความสัมพันธ์
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

19-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

19-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • Male, age between 40 - 45 years
 • Master’s degree in Business Administration
 • At least 7 years directly experience in Financial

19-Mar-18

 

Applied
 • ควบคุมดูและวางแผนการปฏิบัติงานพิจารณารับประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิต
 • ดูแลและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาระบบปฏิบัติ

19-Mar-18

 

Applied
 • 3 years of experience in Corporate RM
 • Provide financial solutions
 • Good command in English

19-Mar-18

 

Applied
 • 8 years of relevant professional experience
 • Master's degree, or equivalent, in Business Admin
 • Assist in the origination of a pipeline of finance

19-Mar-18

 

Applied
 • > 5 years in Sales of Finance, Leasing, Capital
 • Japanese Nationality
 • Good command in English

19-Mar-18

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging tasks
 • Apply Now!

19-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลธุรกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Real Estate Condo
 • ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ
 • วิเคราะห์งบการเงิน และ Cash Flow

19-Mar-18

 

Applied
 • Strategic Planning and Implementation
 • Sales and Marketing Management
 • Client's Account/ Portfolio Management

19-Mar-18

 

Applied
 • Asset Management
 • Asset Manager
 • Leasing

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
 • SME-Business Banking
 • Lending Products
 • Commercial Product Development

16-Mar-18

 

Applied
 • Credit Admin & Services
 • Team Manager/Manager
 • Operational Controls

16-Mar-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.