• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Model.
 • Project finance.
 • Funding & Loan

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

6 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 36 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ให้คําแนะนําแก่ผู้จัดทํา Credit Proposal
 • ชี้ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยง
 • มีทักษะการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่ดี

11 hours ago

 

Applied
 • payment collection
 • consumer loan, credit card experience
 • personal loan business experience

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • consumer loan/ credit card experience
 • personal loan underwriting experience
 • Mandarin or English

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years working experience, age not over 28
 • Good command in English or Mandarin
 • Salary 20K above, 5 days working

23-Oct-19

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • financial controller
 • finance
 • B.Grimm power

23-Oct-19

 

Applied
 • Experience in sales-Personal Loan or credit card
 • Good command in English
 • Experience for senior management position

23-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

23-Oct-19

 

Applied
 • Corporate Banking
 • Relationship
 • Multi-Corporate

23-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's or Master's Degree
 • 1-5 years experienced in Credit Analysis
 • Systematic analytical skill

23-Oct-19

 

Applied
 • 7 years experience in retail lending, credit risk
 • Strong leadership and people management skill
 • SAS, SQL skill

23-Oct-19

 

Applied
 • Supervising and supporting team to reduce NCL
 • Responsible to manage Debt Management Team
 • Solving for customer's problem

23-Oct-19

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

23-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

23-Oct-19

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Specialized in Credit Card Analysis
 • Strong Credit Analysis Skills
 • Excellent command of English or Mandarin

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Accounting & Finance Manager, Property Development
 • Bank, Accounting, Financial, Tax, Fixed asset, GL
 • Cash Flow, AP,AR, Auditor,financial statements,ERP

22-Oct-19

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

22-Oct-19

 

Applied
 • Credit analyst, Credit management, underwritter
 • Relationship management
 • Corporate banking

22-Oct-19

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • data scientist, data engineer, data analyst
 • SQL, R, Phyton
 • agency

22-Oct-19

 

Applied
 • ผู้จัดการทีมขาย
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี

22-Oct-19

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Commercial banking

22-Oct-19

 

Applied
 • Minimize the delinquent and achieve targets
 • Maintain good relationship and professional manner
 • Coordinate all related documents in debt payment

22-Oct-19

 

Applied
 • ตรวจทานการตั้งและทบทวนวงเงิน
 • เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C), หนังสือค้ำประกัน (LG)
 • ตรวจทานสัญญา และเงื่อนไขเสนอนุมัติสินเชื่อ

22-Oct-19

 

Applied
 • 2-3 years experience in Credit Collection
 • Achiever, problem-solving, excellent relational
 • Proficient English/Thai, salary 50,000 THB and up

22-Oct-19

Base salary + high commission

Applied
 • Internet giant in China, startup in Thai
 • Banking veteran, Fintech pioneer
 • Universal Fintech, localized solution

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Independently generate leads for partnerships
 • Independently manage a project and project team.
 • Conduct business negotiations with partners

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Project improvement management in collection
 • Fluent English and Local language.
 • Dialing motion campaign per collection strategy

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Regional bank with presence in ASEAN
 • Credit Analysis
 • Commercial & Corporate Banking

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Fresh graduates are welcome
 • Merit based quarterly raise
 • Development opportunities

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Financial product manager
 • 0 - 5 years of experience
 • Forward thinking and innovative workplace

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 0-5 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

22-Oct-19

 

Applied
 • Thai, 25-30 years old
 • Experience in fund-raising, infrastructure fund
 • BTS Ari, Flexible working hours, Excellent English

22-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • internal audit , risk management
 • internal control, compliance of policies
 • procedures, regulation

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and identify the customer relationship
 • Monitor and manage loan portfolio
 • Design and implement marketing plan

21-Oct-19

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

21-Oct-19

Salary negotiable

Applied