• เพศชาย - หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรีสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจการประเมินความเป็นไปได้

2 hours ago

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี ด้านการเงิน ธนาคาร เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการให้สินเชื่อธนาคารอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

2 hours ago

 

Applied
 • 2+ years in Investment Banking, Financial Analyst,
 • Assist on the execution of M&A transactions
 • Background with Supply Chain, Food and Beverage,

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female age between 35 - 39 years old
 • 5 years in the credit administration work
 • Work related to financial institution, leasing

7 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Car-Hire Purchase
 • Leasing
 • Car Leasing

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Capital market
 • DCM
 • Bond; origination

7 hours ago

 

Applied
 • Define and design the credit culture and roadmap.
 • Identify credit skill and knowledge necessarily.
 • Conduct credit quality assurance&credit portfolio.

7 hours ago

 

Applied
 • Review & evaluate the performance & risk
 • Propose opportunity for quality improvement
 • Identify compliance issue & productivity problem

7 hours ago

 

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • financial analysis
 • relationship

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

7 hours ago

 

Applied
 • Recruitment process
 • Banking
 • Financial services

7 hours ago

 

Applied
 • Manage business relationship with KBank clients
 • Credit, Financial and Industry analysis
 • Multi Corporate / Corporate Banking Segment

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

7 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Analyst
 • Financial Service
 • Behavior Driven Development

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Credit review
 • Credit audit
 • Internal audit

23 hours ago

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

23-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

23-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ
 • การนำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย, หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีประสบการณ์ด้านงานขาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการตลาด

23-Jan-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน
 • มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในบรรลุตามเป้าหมาย

23-Jan-18

 

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

23-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิต
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRTA
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • สินเชื่อธุรกิจ
 • MRAT
 • วิเคราะห์สินเชื่อ

23-Jan-18

 

Applied
 • บริการลูกค้าประจำสาขา
 • PFA, งานแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน, Sale
 • Teller

23-Jan-18

 

Applied
 • Cash Management manager/Remittance manager
 • Ensure daily transactions and relevant control
 • Experience in Leasing / Auto Loan / Banking

23-Jan-18

 

Applied
 • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
 • ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

23-Jan-18

Base salary + high commission

Applied
 • product development
 • relationship manager
 • sme or corporate finance

22-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์สินเชื่อโครงการขนาดใหญ่สินเชื่อรายย่อย
 • ปริญญาตรีหรือโท MBA Finance Accounting Economic
 • วิเคราะห์งบการเงิน Feasibility Analysis

22-Jan-18

 

Applied
 • degree in Finance/ Accounting /Economics
 • 3 years experiences in banking or related
 • Understanding of lending documentation and loan

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ และความรู้ในด้านสินเชื่อหรืองานธนาคาร
 • มีความรู้ในการทำ Data Base & Reports
 • ประสบการณ์ในการทำ Project และ ทดสอบระบบ (UAT)

22-Jan-18

 

Applied
 • Fund management
 • Equity investment
 • Equity research

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master’s degree in related fields
 • Minimum 3 years’ experience in SME field
 • Able to work under pressure and goal oriented.

22-Jan-18

 

Applied
 • Housing Loan
 • Product Management
 • Product Strategy

22-Jan-18

 

Applied
 • Thai National , aged not above 25 years old
 • 3 - 5 years up experiences Finance Banking,Credit
 • Good Analytical in Finance / Investment / Credit

22-Jan-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in any field
 • Have experience in Telesales
 • Work at Bangna Tower

22-Jan-18

 

Applied
 • ตีทรัพย์หลักประกัน
 • NPA transfer in functions
 • properrties process at the Land

22-Jan-18

 

Applied
 • Strategy development of SME banking segment
 • Banking and external environment analysis
 • Competitive advantages of SME segment in industry

21-Jan-18

 

Applied
 • Drive&delivery of personalized digital experience
 • Able to gain new knowledge on processes&product
 • Deliver digital solutions through agile way

21-Jan-18

 

Applied
 • SME Business from Banking Industry
 • Finance, Marketing, Economics
 • Analytical, communication, interpersonal skills

20-Jan-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.