• ควบคุมดูแลระบบบัญชีสาธารณะและค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี หรืองบประมาณ 10 ปีขึ้นไป
 • ด้านการบริหารจัดการ อย่างน้อย 2 ปี

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • บุคลิกภาพดี มีใจบริการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รับนักศึกษาจบใหม่
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • Male - Female, Age between 25-35 year old.
 • 4-8 years experience in Account, Finance field.
 • Strong MS Excel Skills

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting and Finance backgroud
 • Management experience
 • Good command of English

10 hours ago

 

Applied
 • Payment operation backgroud
 • Management experience
 • Good command of Thai and English

10 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

10 hours ago

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ในด้านงานสินเชื่อ
 • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที

12 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • ให้คำแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

12 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ อนุปริญญาขึ้นไป
 • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที

12 hours ago

 

Applied
 • Cash Management Product, Trade Finance Product
 • Corporate Banking, Product Management, Bank
 • Project Management, IT

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5-7 years of Thailand based tax experience
 • Be an integral part of the group tax function and
 • Solid understanding of international tax concepts

14 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Thai Nationality, Female, age between 25-32 years
 • Performs and supports the Accounts Payable activit
 • Knowledge in ERP systems or Microsoft Dynamics AX

14 hours ago

 

Applied
 • Custody & Clearing
 • Knowledgeable in basis accounting
 • Experience in PTI system

14 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting and MBA
 • 5 years work experience as senior
 • Good knowledge of Thai Accounting Standards

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
 • นักวางแผนการเงิน
 • Financial Consultants / Financial Advisor

16 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor or Master’s Degree in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานบัญชีทั่วไป
 • การเงินทั่วไป
 • บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree or above in Laws, Business Administration
 • Have more exp 2 years in compliance with financial
 • Good command of English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Equity Derivatives Trader
 • Derivatives
 • Derivatives Warrant, DW

19 hours ago

 

Applied
 • Custodian
 • Registrar
 • IPO Application Checklist

19 hours ago

 

Applied
 • Manage hire purchase standard pricing & campaign
 • Design benefit campaign schemes for dealers
 • 3 years of analytical experience in related fields

19 hours ago

 

Applied
 • สินเชื่อบ้าน
 • DAS
 • ตัวแทนพนักงานขายสินเชื่อบ้าน

23 hours ago

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี , การเงินการธนาคาร
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีหรือบัญชีด้านงานสาขา

23 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ใจรักงานบริการและมีบุคลิกภาพดี
 • หากมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต

23 hours ago

 

Applied
 • Multinational Company
 • Job in Thailand
 • Attractive Growth Prospects

23 hours ago

 

Applied
 • 5 years+ of experience in Actuarial from Insurance
 • Statutory Reserving,IFRS Reserving,MCEV/MVBS
 • Attractive salary + allowance + SOA fee

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • Master’s degree or educational background
 • Good analytical thinking

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานในด้านบัญชีและภาษี
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

23 hours ago

 

Applied
 • Full Stack Developer for a FINTECH Company
 • Working in multicultural environment
 • Performance Bonus and Health Insurance

23 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 3 years of experience in Accounting
 • Able to work under pressure

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • FINANCE MANAGER CPD
 • IFRS ACCOUNT
 • RAYONG

23 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 0-1 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Financial Planning & Analysis
 • Ensure proper internal controls
 • Continuous Improvement on processes & systems

23 hours ago

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Product P/L Accounting, Material Cost Control
 • Profit Analysis, Business Planning

23 hours ago

 

Applied
 • Performs analyses of the business goals
 • Experienced with e-commerce
 • Knowledge of multiple development methodologies

23 hours ago

 

Applied
 • Validates monthly earnings,factor analysis
 • Present financial reports to management teams,
 • Strong academic background, TOEIC 800++

23 hours ago

 

Applied
 • FYI Center, MRT QSNCC, Klongtoei, 5 working days
 • Product P/L Accounting, Material Cost Control
 • Profit Analysis, Business Planning

23 hours ago

 

Applied
 • Trade Finance Operation
 • International Trade
 • Competitive salary and benefits package

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • คุณต้องการรายได้ที่ไม่มีเพดาน
 • คุณต้องการอิสรภาพทางเวลา
 • คุณต้องการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศฟรี

23 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Leadership Skills
 • Factoring Knowledge
 • Operation Experience

23 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล
 • ประกันชีวิต และวินาศภัย, ให้ความรู้แก่ลูกค้า
 • มีใบอนุญาตSingle license, Life Insurance

23 hours ago

 

Applied
 • High caliber MBA / Financial Engineering graduates
 • 3 - 5 years’ experience in the Thai capital market
 • Highly knowledgeable about financial services

17-Oct-18

 

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Accounting, Economics
 • Corporate Finance
 • operational FP&A

16-Oct-18

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร์
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา React.js และ CSS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ การรับส่งข้อมูลผ่าน REST API

16-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Banking
 • Experience in IAS/IFRS
 • At least 5 years of experience in the Banking

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Research Analyst, Financial analysis
 • Business Partner with Business team
 • Communication skill, Presenatation Skill

16-Oct-18

Salary negotiable

Applied