• สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ติดตามยอดขายและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

5 hours ago

 

Applied
 • Training Provided
 • Bonus+Commission
 • Passive Income

6 hours ago

THB30k - 70k /month

Applied
 • Bachelor's degree in IT or related fields
 • 7 years in IT
 • Preparation or update Procedure & Manual

9 hours ago

 

Applied
 • KYC
 • Client service
 • compliance

10 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-30
 • 2-3 years in Sales/BD function
 • Good English skills

11 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Thai, Male or Female, Age not over 35 years old
 • Contact and create a good relationship with client
 • 5 working days a week at time (08.30 AM - 17.30PM)

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 5 years of experience in Finance
 • Project management and people and coaching skills
 • Hands-on experience with business analysis

13 hours ago

 

Applied
 • Degree qualifications in Accounting/Finance/Econim
 • Experience in transaction advisory work, finance
 • Good command in English

17 hours ago

 

Applied
 • payment,Internet Banking
 • Banking,Digital Banking
 • Senior operation payment Support

17 hours ago

 

Applied
 • Flexible workplace
 • 17 days of annual leave
 • Work near BTS Chitlom

17 hours ago

 

Applied
 • AML/CTF Compliance
 • Salary From 50,000 baht
 • Minimum 3 years of experience

17 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Degree qualifications in Accounting/Finance/Econim
 • Experience in transaction advisory work, finance
 • Investment Banking

17 hours ago

 

Applied
 • Master’s Degree or higher in economics, finance
 • 2 years of experience in economic
 • Knowledge of AEC is preferable

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • รับคำสั่งซื้อ ส่งคำสั่งซื้อขายธุรกรรม Block Trade
 • ตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆในBlock Trade
 • ทำDaily และ Weekly Report ทางธุรกรรม Block Trade

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 years experiences in Accounting and Finance
 • Background in Food, FMCG or retail business
 • Excellent verbal and written English skills

17 hours ago

 

Applied
 • Company Secretary
 • Finanial &Banking
 • Factoring

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Great can do-attitude and be ideas driven
 • Must have analyst license under Thai investment
 • Granting of CFA level 3 would be a plus

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 yrs experience in Call Center Banking/Financial
 • Excellence in English (TOEIC score 600)
 • Service mind oriented

18 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ด้านบัญชีนิติ
 • มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร,ตรวจสอบงานได้ทุกระบบ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

18 hours ago

 

Applied
 • Experience in FP&A in banking field or Big 4
 • Good command of spoken and written English
 • Strong analytical capabilities

18 hours ago

 

Applied
 • Investor Relations Manager
 • SET100, Financial Services
 • transportation, media, critical service industries

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Business Planning
 • Finance controller
 • Cost analysis

18 hours ago

 

Applied
 • Coordinate learning activities,data collection/mgt
 • Strong verbal and written Thai and English
 • Experience in capacity building and training

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance Manager, Cashflow and P&L, Treasury
 • Collection, Cash management, Treasury Manager
 • Pay and Loss, P&L, Cash Flow, Finance Management

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting,Financial
 • Budgeting,financial reporting
 • Real estate

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance analysis & planning
 • Key player in formulation & execution business
 • management report and variance analysis.

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English communication skills
 • Handle all customer concerns or complaints
 • Negotiate payment plans and analyze the situation

18 hours ago

 

Applied
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in a financial services
 • Good interpersonal and communication skills

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Relationship Manager - Japanese Corporate Banking
 • JLPT N1 or N2
 • Strong communication and interpersonal skills

18 hours ago

 

Applied
 • Strategy Consulting, Financial Consultant
 • Implement M&A strategies, financial model
 • experience in investment banking, private equity

18 hours ago

THB55k - 160k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree in finance, economics
 • 1-3 years experience
 • Team player, with ability to work independently

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผน / วิเคราะห์
 • ทำงานหยุดวันเสาร์เว้นเสาร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International medical devices company
 • Challenged working environment
 • Opportunity to engage on a global scale

27-Feb-20

 

Applied
 • การเงิน
 • ที่ปรึกษาการเงิน
 • สินเชื่อ , ภาษี

27-Feb-20

 

Applied
 • financial modeling for new investment projects
 • Simulation planning for company budgeting
 • TOEIC Score at least 650

27-Feb-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • mutual fund industry
 • bank/ transaction process
 • operation

27-Feb-20

 

Applied
 • performing financial valuation
 • forecasted financial statement
 • good analytical

27-Feb-20

THB20k - 25k /month

Applied
 • Promotional Prospects - Growing Company
 • Proficient in the use of SAP or ERP
 • Good Command of both Written & Spoken English

27-Feb-20

THB70k - 120k /month

Applied
 • A Five Day Working Week and Promotional Prospects
 • Proficient in the use of SAP or ERP
 • 5 Years Financial Exp with Managerial Capacity

27-Feb-20

THB45k - 70k /month

Applied
 • Thai Male/Female, age 20-23 yrs old/ BTS Rajadamri
 • min. 0-1 years working experience/ Fair in English
 • Knowledge in Auto Leasing/Claim Insurance prefer

27-Feb-20

 

Applied
 • Hold due diligence,financial modeling
 • BA. or Master' s degree in Finance ,Accounting
 • Good command of English

27-Feb-20

 

Applied
 • 3 – 5 years of experience in Finance & Accounting
 • Good English proficiency and must have CPD, SAP
 • Leading the team size of 2 - 3 members

27-Feb-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in in Statistics, Mathematics
 • 1 year experience in risk management
 • Good command of English, MS Office

27-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Investment Consultant/ Financial Advisor
 • มี IC Complex 1 หรือ IC Complex 2
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วัน

27-Feb-20

 

Applied
 • บัญชี หรือ Auditor อย่างน้อย 10 ปี ธุรกิจ Leasing
 • ปิดบัญชีรายเดือน และจัดทำงบทดลองรายเดือน
 • จัดทำรายงายทางบัญชี ผลประกอบการ รายงานอื่นๆ

27-Feb-20

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 – 3 ปี
 • มีทัศนคติที่ยืดหยุ่น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

27-Feb-20

Base salary + high commission

Applied