• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • โบนัส ปรับเงินประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี การอบรม

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Master’s degree or higher in Finance is a plus
 • aged between 40-48 years old

2 hours ago

 

Applied
 • Exp. in payment processing & Local payment system
 • Experience in FX booking and Payment transactions
 • Understand in Anti-Money Laundering and Sanctions

2 hours ago

 

Applied
 • Preparing noted to financial statement that relate
 • Supporting any ad-hoc tasks that related reserve
 • Preparing OIC reports; Actuarial Valuation Report

2 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Minimum Bachelor degree
 • At least 5 years’ experience as Senior Accounting
 • Experience in retail, consignment

2 hours ago

 

Applied
 • Manage Budget, Financial report, Project managemen
 • Implement a second level control of the financial
 • Preparing transaction of invoicing/Recharges

2 hours ago

 

Applied
 • Financial Analyst
 • Strong Analytical skill
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • CISA or CFA license
 • Good knowledge of financial statement

2 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years working experience of Finance & Acc.
 • Proficient in English language
 • Comprehensive medical insurance and provident fund

2 hours ago

 

Applied
 • IT support
 • Technical support
 • Application support

2 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Investment Consultant
 • To give investment advisory to client
 • Experience at least 3 years in Financial Business

2 hours ago

 

Applied
 • Oversee Accounting function
 • 7 years experience in Accounting
 • Bachelor’s degree in accounting

2 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting
 • 5 years experience in Accounting
 • Coordinate and prepare documents for audit

2 hours ago

 

Applied
 • Lead overall collection strategy
 • Coaching team to achieve performance expectation
 • 7 Years experience in Debt Management /Collections

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Giving Financial Knowledge and Products to People.
 • By Technology Working on IPAD, Office is anywhere.
 • New Gen enjoy Working with High Income and Rewards

2 hours ago

 

Applied
 • background in SEC rules & regulations/compliance
 • Self-motivated, CAN DO attitude, high flexibility
 • Good in English, knowledge in bitcoin, ICO a plus

2 hours ago

 

Applied
 • Product development
 • E-payment
 • product manager

2 hours ago

 

Applied
 • Find new business opportunities and develop
 • Verify full compliance with all regulations
 • Build and develop the local team

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years experience ETL Developer
 • Design ETL specification document
 • (Hadoop/ Nettezza/ DB2/ Oracle)

2 hours ago

 

Applied
 • Female, Age over 35 years
 • Master’s Degree in Accounting.
 • Experience 10 years

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • At least 7 years’ experience in financial
 • Possessing a CPA certificate

2 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning, Forecasting and Modeling
 • Issue and collect invoicing
 • Prefer someone who can work under limited of time.

2 hours ago

THB30k - 45k /month

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • At least 10 years of experience
 • Possess team management and leadership skills

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Finance
 • Good interpersonal and communication skills
 • Proficient PC skills, including Word, Excel

2 hours ago

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
 • มีทักษะด้านลูกค้าสัมพันธ์ รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC)

2 hours ago

 

Applied
 • Advanced Microsoft Excel and financial modeling
 • Strong analytical skills
 • Master degree and Good command in English

2 hours ago

 

Applied
 • Specializing in card issuing product
 • Working across multiple projects
 • Fluent in English written and spoken

2 hours ago

 

Applied
 • Design & improve SME Portfolio
 • Experience from Banking industry or related
 • Familiar with credit product is a plus

2 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การตลาด การขาย FMCG คอมพิวเตอร์ การเงิน
 • ทักษะวิเคราะห์ คำนวณ เจรจาต่อรอง และการนำเสนองาน

2 hours ago

 

Applied
 • Build and manage a business target by regions
 • Being point of contract between partner & business
 • Lead Generation/Prospecting & pipeline management

2 hours ago

 

Applied
 • Strong understanding of databases
 • Strong analytical skill.
 • Carry out data governance related tasks

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting, Finance
 • Minimum 2 years work experience in accounting
 • Good command of written and spoken English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี ชาย/หญิง สาขาการบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า โดยให้คำแนะนำ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้าน สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

2 hours ago

 

Applied
 • Relationship manager; business development
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

9 hours ago

 

Applied
 • knowledge of Excel and VBA programming
 • Derivatives License, trading and risk management
 • Market Block Trading and other related SF products

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related field.
 • 8 years of experience in payment/financial service
 • Fluent written and verbal English is a must.

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ลิสซิ่ง
 • การตลาด
 • สินเชื่อ

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ธุรกิจลิสซิ่ง
 • ปิดงบ
 • บริหาร

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริการข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน, ปฏิบัติงานเป็นกะได้

12 hours ago

 

Applied
 • บริการข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี รักงานบริการ
 • ทำงานภายใต้แรงกดดัน, ปฏิบัติงานเป็นกะได้

12 hours ago

 

Applied
 • Welcome Fresh Graduate
 • Bachelor Degree in any fields
 • Supporting Sale & Operation Team

17 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • เริ่มงานได้ทันที

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

17 hours ago

 

Applied
 • Corporate Banking Relationship Management
 • Knowledge in Palm Oil, Rubber industry
 • Competitive remuneration

17 hours ago

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การลงทุน
 • ช่วยเหลือลูกค้าในด้านสินเชื่อและการเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานด้านการเงินการลงทุน

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality , Female ,Male
 • Bachelor’s Degree in Accounting , Finance
 • Related experience in A/P and SAP

18 hours ago

 

Applied
 • Corporate Finance
 • Feasibility
 • Investment

22 hours ago

Salary negotiable

Applied