• ศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกรายละเอียดของงานสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน

1 hour ago

 

Applied
 • ติดตามการชำระเงิน , AR
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาการเงิน,บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการดูแลงานการเงิน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years in Debt Restructuring Process
 • Banking Experience is preferred
 • Good understanding of TDR Process

1 hour ago

 

Applied
 • Credit Management Manager
 • Industrial Chemicals
 • Great Growth Prospects

1 hour ago

 

Applied
 • At least 3 years experience in finance
 • Bachelor degree
 • English skill for daily operation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Business Development
 • Digital Banking
 • Lending

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบอนุญาติให้ว่าความ และมีประสบการณ์ว่าความ
 • มีความรู้เรื่องคดีทรัพย์สินทางปัญญา

1 hour ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มี IPAD เป็นของตนเองเพื่อ ใช้ในการปฏิบัติงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และโทรศัพท์มือถือ

1 hour ago

 

Applied
 • ตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในไฟล์ AR
 • ติดตามทวงถามยอดค้างชำระจากลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจากบัญชีและสอบถามวันรับเงิ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขา บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการติดตามทวงถามหนี้

1 hour ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานงานการเงิน

8 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. / ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความซื่อสัตย์
 • รักงานบริการ

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • รักงานบริการ , มีความกระตือรืนร้น

14 hours ago

 

Applied
 • โทรศัพท์ติดต่อกับทางลูกค้า
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความเชื่อมั่นในตนเอง

14 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถรับแรงกดกัดได้ดี

14 hours ago

 

Applied
 • Provide credit analysis & recommend solution
 • 5 years experience in Credit Analysis
 • Ability to travel 25% of the time into location

15 hours ago

 

Applied
 • Bechelor degree or higher
 • Years of direct experience in this field 5 Years
 • Knowledge in Financial Analysis, Credit Marketing

15 hours ago

 

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการขาย,Telesale,การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ/ที่อยู่อาศัย/สินเชื่อบุคค

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Client Service
 • Strong interpersonal skills
 • Must be fluent in English and Thai

19 hours ago

 

Applied
 • Finance Manager Job
 • Automotive Dealership
 • Bangkok, Thailand

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • มีหน้าที่ติดตามประสานงานลูกค้า ทั้งการส่ง Invoice
 • ทักษะการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างน้อย 35 คำ/นาที
 • จบใหม่ยินดีพิจารณา

20 hours ago

 

Applied
 • Relationship Manager , Lending , bank,Rayong
 • lending, funding and retail banking , expanding
 • credit proposal , control credit,วงเงินการอนุมัติ

20 hours ago

 

Applied
 • Experienced in Financial Planning
 • Experience of Pricing Model
 • knowledge of Business Development

20-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • 1 year of working experience
 • Strong analytical thinking & problem solving skill
 • Result-oriented and demonstrate positive attitude

19-Oct-18

 

Applied
 • Head of Corporate Banking
 • Relationship Manager
 • Corporate Banking

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริการ ศูนย์บริการ
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจา

19-Oct-18

 

Applied
 • กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ รายได้
 • ติดตามสัญญาผู้เช่า,หนี้ค้าง
 • ตรวจสอบงบประมาณและบันทึกตัดงบประมาณ

19-Oct-18

 

Applied
 • ศึกษาและทำความเข้าใจกับทุกรายละเอียดของงานสินเชื่อ
 • วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป
 • ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master (Preferable)
 • Accounting and Finance
 • 8-10 years’ experience in Accounting

19-Oct-18

 

Applied
 • Credit analysis; Credit Analyst
 • Wholesales banking
 • Corporate banking

19-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor/Master in Statistics, Mathematics, or MBA
 • Risk Assessment, Credit Scorecard
 • Excellent in MS Excel with advance formula, SPSS

18-Oct-18

 

Applied
 • Master's degree in Risk Management, Economics, MBA
 • Having experience in Credit Management
 • Having well knowledge of NCB will be advantage

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Laws
 • 5 years' experience in business management
 • Good communication skills and ability

18-Oct-18

 

Applied
 • Collection
 • Leasing
 • Overdue payment

18-Oct-18

 

Applied
 • Trade Finance
 • Trade Sales, Transaction Banking
 • Corporate Banking, Wholesales Banking

18-Oct-18

 

Applied
 • 5 yrs exp in Floorplan from Hire purchase/Leasing
 • Manage Floorplan vehicle audit process
 • Audit vehicle stock inventory and dealership

18-Oct-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • Experience in Collection, asset control
 • Fair in both written and spoken English

18-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • credit risk and measurement report and dashboard
 • Minimum 7 years’ experience in banking
 • Credit Risk Measurement

18-Oct-18

 

Applied
 • Modelling & Measurement
 • Minimum 5 years’ experience in Banking
 • MS. Excel and SAS are required

18-Oct-18

 

Applied
 • วันหยุดประเพณี 15-17 วัน/ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ปรับเงินเดือน , ปรับตำแหน่ง ประจำปี ตามผลงาน

18-Oct-18

 

Applied
 • Accounting and Finance backgroud
 • Management experience
 • Good command of English

17-Oct-18

 

Applied
 • Payment operation backgroud
 • Management experience
 • Good command of Thai and English

17-Oct-18

 

Applied
 • 2-3 years of experience in debt collection
 • Strong diplomacy and negotiating skills
 • Possess Excel skill

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree
 • English skill (both speaking and writing)
 • Have a driver license and able to drive

17-Oct-18

Salary negotiable

Applied
 • Equity Derivatives Trader
 • Derivatives
 • Derivatives Warrant, DW

17-Oct-18

 

Applied
 • 5 years up in Banking Business
 • experience in Machinery or Heavy Equipment Leasing
 • Have an own car with a valid driving license

17-Oct-18

 

Applied
 • P&L / Budgeting / Reporting
 • Retail / Consumer / Trading Experience
 • Good English communication

17-Oct-18

 

Applied