• ชอบความท้าทายในงานขาย
 • ประสบการณ์ 2-3 ปี การขาย Telesale, การตลาด
 • ประสบการณ์สินเชื่อธุรกิจ,ที่อยู่อาศัย

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Finance, Accounting or related
 • Fresh Graduates are welcome
 • Challenging Assignments

11 hours ago

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ จ.ภูเก็ต

12 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Business/Finance/Related
 • 3-5 Yrs Project Finance Exp w/ Investment Firm
 • Building Financial Models w/ Thoughtful Assumption

13 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Master’s Degree in Business Administration
 • 5 years of working experiences in banking
 • Excellent personality with high communication

16 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Credit Analysis
 • Relationship Management
 • Banking

16 hours ago

 

Applied
 • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
 • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
 • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ดูแลลูกค้า Big Corporate
 • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการทำธุรกิจและบริการด้านการเงิน

22 hours ago

 

Applied
 • Accounting/Finance/Business Administration
 • 3-4 Years Experience in Accounting
 • Has Knowledge in SAP

22 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Degree in Accounting/Finance/Economics
 • Knows Technical, Operations, Financial Aspects
 • 8+ Years Experience in Financial Analysis

22 hours ago

THB70k - 120k /month

Applied
 • Supervising All Treasury/Financial Functions
 • 3 Years Experience in Cash Flow Management
 • MNC Company Experience (Advantage)

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • สอบทานสินเชื่อรายใหญ่
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ,การป้องกันการทุจริตสินเชื่อ
 • รวิเคราะห์คุณภาพพอร์ตสินเชื่อ

22 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เพิ่มช่องทางการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ

22 hours ago

 

Applied
 • Experience in Tax
 • Month-end Closing
 • Balance Sheet and Cashflow

22 hours ago

THB55k - 90k /month

Applied
 • ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต
 • พื้นที่ จ.สมุทรสาคร
 • สินเชื่อลูกค้าผู้ประกอบการ

22 hours ago

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ หัวหิน

22 hours ago

 

Applied
 • Financial statements analysis
 • IFRS, SAP
 • English language communication

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Corporate Banking
 • Solid background in banking
 • Fluent Command of English

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in corporate banking
 • Strong credit analysis
 • Excellent command of English

05-Dec-19

 

Applied
 • Bachelor’s degree in a Banking&Finance
 • Possess a thorough knowledge of related banking
 • At least 5 years of direct experience in Treasur

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ในด้านธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • การวิเคราะห์สินเชื่อ
 • เพิ่มช่องทางการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ

05-Dec-19

 

Applied
 • POC (percentage of completion) experience
 • Experience in project management service
 • Oversee all accounting and financial transaction

05-Dec-19

 

Applied
 • Direct experience in Credit Analyst/RM areas
 • Good command of English
 • Primarily responsible for managing the credit risk

05-Dec-19

 

Applied
 • Salary: 28,000–30,000THB
 • Workplace Area: BTS Ploenjit, Bangkok
 • 2 years’ experience of credit analysis

05-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Credit Risk, Retail Portfolio, Retail Credit,
 • Retail Credit Risk, Credit Analyst,
 • Policy & Portfolio,

05-Dec-19

 

Applied
 • Master’s in Finance, Accounting, Financial
 • 5 years of working experience in credit process
 • Fluent in both written and spoken in English

05-Dec-19

 

Applied
 • Proficiency in building financial models using
 • Lead the financial analysis and customer present
 • Research federal and state photovoltaic incentive

05-Dec-19

 

Applied
 • Credit Risk Scoring Models
 • AIRB Basel II Segmentation Models
 • Pillar 2 Analysis - Stress Test, Economic Capital

05-Dec-19

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Finance, Economics
 • 3 years’ experience in banking or finance service
 • Credit risk management, credit risk analyst.

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ อุตรดิตถ์

04-Dec-19

 

Applied
 • Engineering, Econ, Stat, Finance background
 • Credit risk, Market risk & Liquidity risk
 • Validating model, hedge accounting and impairment

04-Dec-19

 

Applied
 • Strategic Planning and Business Advisory
 • FP&A or Business Analysis Skills
 • Very Good English Skills

04-Dec-19

THB90k - 160k /month

Applied
 • การเงินการธนาคาร,เศรษฐศาสตร์
 • อายุ 26-30 ปี มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน 3-5 ปี
 • นักวิเคราะห์เเละวางเเผนการเงิน

04-Dec-19

 

Applied
 • 4 yrs exp. in Corporate Credit Underwriter/CA
 • Good command of English
 • Good analytic skill

04-Dec-19

 

Applied
 • บริหารบัญชีลูกค้า
 • ดำเนินการตามกฎหมาย
 • บริหารจัดการความเสี่ยง

04-Dec-19

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • พร้อมที่จะไปประจำการที่ประเทศในโซน CLMV
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

04-Dec-19

 

Applied
 • Fraud management
 • Authorization
 • Fraud

04-Dec-19

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์เครดิต
 • พื้นที่ จ.สกลนคร/นครราชสีมา/สุรินทร์/ชัยภูมิ

04-Dec-19

 

Applied
 • ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า
 • สินเชื่อ SME
 • พื้นที่ หัวหิน

04-Dec-19

 

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Experience in credit analyst will be appreciated
 • Good personality and can do attitude

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Fresh Graduated will be consider
 • Analyze financial structure
 • Credit Analyst, Underwritter, Finance analyst

04-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Strong Analytical Skills
 • Risk Model
 • Detail-Oriented

04-Dec-19

THB55k - 90k /month

Applied
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร
 • ประสบการณ์ด้านวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจธนาคาร
 • ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการเงิน

03-Dec-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท ในสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดสินเชื่ออย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • Underwriting and account management policies
 • Portfolio analyses and credit performance forecast
 • Developing, testing, and optimizing credit policie

03-Dec-19

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Collection ในตำแหน่ง Supervisor
 • สามารถใช้ Microsoft PowerPoint และ Excel ได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

03-Dec-19

Salary negotiable

Applied