• จบวุฒิปริญญาตรี สาขา การบัญชี / การเงินเท่านั้น
 • มีประสบการณ์ทำงานวิเคราะห์การเงิน 4 - 8 ปี
 • มีความรู้ด้านการวางแผนใช้จ่ายเงิน/ วิเคราะห์เครดิต

1 min ago

 

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ
 • งานพิธีการสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years experience in Business Analyst
 • Good Communication in English
 • Bachelor degree in Accounting, Finance

4 hours ago

 

Applied
 • Credit Collection
 • Risk Management
 • Credit Analyst

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการเงินการธนาคาร , สาขาบัญชี
 • ีมีประสบการณ์ทางสถาบันการเงิน 5 ปี ขึ้นไป

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Marketing Finance
 • Machine Leasing business, Hire Purchase
 • Credit Analysis

10 hours ago

 

Applied
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิตลูกค้า SME
 • สนับสนุนกระบวนการทำงาน ด้านการบริหารความสัมพันธ์
 • จบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Business, Finance
 • Fresh Graduated will be consider
 • Gather and analyze credit related data

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Wholesale Banking
 • Relationship Management
 • Credit Analyst

10 hours ago

 

Applied
 • Cash Operation
 • Cash Management
 • Operation

10 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male/ Female, age not over 35 years old
 • Min 3 years exp. in Credit Analysis
 • Good command in English

10 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, age 25-35 years old
 • Bachelor’s degree in Finance or Economics
 • Minimum 2 years of experience in marketing

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วิเคราะห์งบการเงินและเครดิต
 • เจรจาและดำเนินการแก้ไขหนี้

10 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีและการวิเคราะห์สินเชื่อ

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 4 yrs exp. in Corporate Credit Underwriter/CA
 • Good command of English
 • Good analytic skill

10 hours ago

 

Applied
 • Review, consider, recommend loan application
 • Monitor, and feedback staff performance
 • Train, provide advice, guidance to staff

10 hours ago

 

Applied
 • Credit Underwriting, Underwriter
 • Credit Analyst, SME-Medium, SME-M
 • good command of English

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Risk management checking procedures.
 • Experience in audit or company secretary firms
 • Risk Committee

10 hours ago

 

Applied
 • ขยายและทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำ CA และขออนุมัติ
 • ดูแลและสอนงาน ARM

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์และตรวจเครดิตในภาพรวมธุรกิจของลูกค้า
 • จัดทำ CA เสนอขออนุมัติ
 • ช่วยเหลือและสนับสนุน RM

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Leasing/Hire-Purchase/Factoring
 • Expert in Agreement details/credit approval con.
 • Handle maintenance payment and payment to dealer

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree of Economics / Business / Finance
 • 5 years of experiences in Risk Management field
 • Strong knowledge analytical skill

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years’ experience of Cost Accounting
 • 5 years of experience in supervisory level
 • Professional demeanor with high ethical standards

10 hours ago

 

Applied
 • SME Monitoring
 • More than4years in Credit analysis
 • Banking Experience is required

16 hours ago

 

Applied
 • Minimum 5 years experiences in credit analyst
 • At least Bachelor’s degree in Finance or Economic
 • Good written and spoken English

17 hours ago

 

Applied
 • Good command of English both written and spoke
 • Bachelor's degree or higher in Law.
 • Male/Female, Thai nationality, age 24-35 years old

17 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านลีสซิ่งเครื่องจักร 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด บัญชี
 • เงินเดือน Incentive ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develop business strategies focus.
 • More than 3 years in Accounts or Relationship.
 • Source prospects, develop existing and new client.

18 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Finance & Treasury
 • Strong analytical skill

22 hours ago

 

Applied
 • Male / Female age 25-35 years old.
 • Bachelor’s degree in financial or economic field.
 • Minimum 3-5 years experience in Financial

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure good portfolio quality by continuously
 • Bachelor’s or Master’s Degree in business field
 • More than 10 years working experience

23-Aug-17

 

Applied
 • วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารสินเชื่อลูกค้า
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

23-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบสมัครสินเชื่อผ่านระบบป้องกันการทุจริต
 • วิเคราะห์เอกสารและโทรตรวจสอบใบสมัครที่น่าสงสัย
 • เพิ่มเติม/ปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลทุจริตในระบบ

23-Aug-17

 

Applied
 • transaction monitoring for all credit card product
 • Outbound call to verify cardholder
 • Decision to input fraud block to credit card

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการเงิน
 • ประสบการณ์ ด้าน การเงิน บัญชี งานด้านสินเชื่อ 5 ปี
 • ใช้ภาษาอังกฤษ พูด / อ่าน / เขียน ได้ดี

23-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ
 • ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่

23-Aug-17

 

Applied
 • บริหารจัดการหนี้, บริหารทรัพย์รอการขาย
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ
 • มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ, อสังหาริมทรัพย์

23-Aug-17

 

Applied
 • Internal audit
 • Risk management
 • External udit

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Leasing
 • Credit analysis
 • Risk management

23-Aug-17

 

Applied
 • Credit analysis
 • Leasing, Banking
 • Financial

23-Aug-17

 

Applied
 • Investment banking
 • Securities
 • Corporate Finance

23-Aug-17

 

Applied
 • Finance, Bankiing, Economics
 • At least one year experience in Credit Analysis
 • Good command of English both in written and spoken

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Good command of English and computer literacy
 • Good communication and interpersonal skills
 • Judicious analytical skill with logical thinking

23-Aug-17

 

Applied
 • Responsible for managing Credit policies.
 • Recommend credit limit and handle special credit
 • Analysis on overdue accounts and collection.

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Reviewing and monitoring creditworthiness
 • Overseeing and managing staff
 • Handling urgent requested which normally be pre-au

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • To Handle credit underwriting's works
 • Bachelor Degree up in Finance, Economics or relate
 • 3 years up relevant working experience

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Credit Underwriting, Credit Analysis
 • Degree or higher in Business Admin, Finance
 • Passion for success and can do attitude

23-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.