• ออกใบวางบิล พร้อมวางบิลลูกค้า
 • ปวช ปวส ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

4 hours ago

 

Applied
 • World leading company
 • Competitive package
 • Part of a strong finance team

4 hours ago

 

Applied
 • Data Analytics
 • Senior Specialist in Data Management
 • Banking Industry

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • Export Experiences
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Excel ได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตลาดสินเชื่อ SME
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนงาน

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Master or Bachelor in Finance, Economics
 • 2 years of experience in finance, banking
 • Ability to communicate in English verbally

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/ Finance.
 • 5 years’ experience in Accounting
 • Good command of English language

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting, Finance, Economics, Engineer
 • 5 years experiences in plant controlling role
 • Technical knowledge in cement business

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • สามารถวางแผนการทำงานและจัดการให้เป็นไปตามกำหนด

4 hours ago

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Higher in Accounting
 • At least 7 years experience in Accounting
 • Work at Head Office, Sathorn

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

4 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

4 hours ago

 

Applied
 • Thai National, not over 35 years old
 • Master’s Degree in Economics
 • Experience in Risk Management & Risk Analysis

4 hours ago

 

Applied
 • To supervise and control over all financial matter
 • To devise strategies and contribute to business
 • To develop accounting policies

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • หัวหน้าการเงิน
 • Finance Supervisor
 • Finance Expert

4 hours ago

 

Applied
 • Age between 33-45 years old
 • degree or higher in Accounting, Finance, Banking
 • Previous experience in accounting & finance

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in a financial control role
 • Good command of English and strong computer skills
 • CPA is preferable

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage Accounting/ Finance operations
 • Oversee Finance operations of subsidiaries
 • Budgeting, variance analysis, tax management

4 hours ago

 

Applied
 • Professionally manage finance & accounting role
 • Strategic role in improving financial performance
 • Treasury, budgeting, taxation, internal control

4 hours ago

 

Applied
 • Conducting financial analyses for management
 • 7 years of experience in a CFO or FC position
 • Managing the financial risks of the business

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • Min 8 years exp. in people cost
 • Min 1 year in management level
 • Exp. in manufacturing field

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • At least 5 years in a finance role
 • Responsible for investor relations activities

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Min 15 yrs Investment Banking Experience
 • Strong knowledge in ECM,DCM and M&A
 • Fluent English

4 hours ago

 

Applied
 • Strong Trade Finance Product and Supply Chain
 • Supply Chain Financing Background
 • Good command of English

4 hours ago

 

Applied
 • Business Operations Risk Management
 • Risk Management
 • Banking Experience is a plus

4 hours ago

 

Applied
 • จบปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
 • มีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • บริหารเวลาการทำงานเอง

4 hours ago

 

Applied
 • Responsible conducting field investigations
 • More than 5 Years of working experiences
 • Bachelor’s degree or higher in Business Admin

4 hours ago

 

Applied
 • Financial Officer in Electricity generating
 • 1-2 years of related experience is preferable
 • TOEIC score must be over 600

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years progressive management experience
 • Finance degree from a recognised University
 • Good decision-making and leadership

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting/ Finance
 • At least 10 years in Accounting/Auditing/Finance
 • Ideal candidate – an energetic and self-motivate

4 hours ago

 

Applied
 • Experience with listed company
 • Work as Finance Director or CFO
 • CPA

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • manage accounting team for daily operations
 • budgeting, forecasting, financial statement
 • financial report and analysis for management

4 hours ago

THB90k - 120k /month

Applied
 • setting & implementing targets for country
 • Provide leadership in all business mgt matters
 • Ensure adequate internal control mechanism

4 hours ago

 

Applied
 • financial modeling, financial advisory, investment
 • M&A, due diligence, fund raising, financial risk
 • financial analyst, investment banking, SEC, SET

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overall finance management, reporting, budgeting
 • Ensure and accurate financial reporting IFRS/ JSOX
 • Managing relationship with bank, deal with auditor

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance, Audit, Accountant
 • CPA, CPD
 • Good Command In English

4 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Master’s degree (M.B.A.) in financial management
 • 15 years experiences in financial functions
 • Strong knowledge in financial tools and strategy

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี
 • มีความแม่นยำ ด้านกฏหมายบัญชี และกฏหมายภาษี

4 hours ago

 

Applied
 • Demonstrated ability to work effectively either.
 • Exceptional communication skill
 • Demonstrated experience in processing AP and GL

4 hours ago

 

Applied
 • Internal Audit/Internal Control, Chachengsao, 80K+
 • Accounting & Finance Manager, BTS Surasak, 90K
 • Accounting Manager, BTS Saladaeng, 100K

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master (Preferable)
 • Accounting and Finance
 • 8-10 years’ experience in Accounting

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • 3-5 years working experience as account
 • Experience in monthly end closing/yearly

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good attitude and thinking
 • Good leadership
 • Can work under pressure

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Candidates must possess at least Degree in Finance
 • Able to communicate in English in good level
 • Ability to meet deadlines

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist the Audit Manager to gather the info
 • At least Bachelor degree of higher in Accounting
 • At least 7 years of Auditing/ Bank & Financial

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist Branch Audit Manager to gather the info
 • At least Bachelor degree in Accounting
 • At least 7 years of auditing experience

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Analysing customer information in term of business
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Economics
 • At least 3 years’ experience in Credit Analysis

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี อายุ 22-40
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มี IC License จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.