• นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in IT or Statistic
 • Experience in MIS or Data Analysis
 • Min2yrs exp in implement/development using SQL,SAS

1 hour ago

 

Applied
 • HR
 • Relationship Manager
 • Recruit

1 hour ago

Base salary + high commission

Applied
 • Product Manager - Bancassurance
 • Work experince in non-life insurance
 • Commercial Product development

16-Nov-18

 

Applied
 • Prepare seller performance analysis&propose action
 • Excellent financial and analytical skills
 • Exp in Sale performance mgt. or business planning

16-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • To Build and develop relationship with high net wo
 • To advice on investment product
 • To expand customer

16-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารและเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • บริหารงานขาย และปฎิบัติงานขาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 3 ปี

15-Nov-18

 

Applied
 • Actively collaborate with TMB HQ teams & FWD
 • Work closely with product partner to cross-selling
 • Good communicator and able to present complex info

15-Nov-18

 

Applied
 • Bancassurance Trainer
 • Insurance, Banking
 • Job in Bangkok, Thailand

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Hotel experience preferred
 • Bachelor degree, with a background in finance
 • Previous cash handling experience required

15-Nov-18

 

Applied
 • Bancassurance
 • Retail Banking
 • Banking / Finance

14-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • Strategy Developement
 • Cost accounting
 • Good command of English and Thai

14-Nov-18

Above THB160k /month

Applied
 • Hotel experience preferred
 • Bachelor degree, with a background in finance
 • Previous cash handling experience required

14-Nov-18

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Trade Sales, Transaction Banking
 • Financial Institution Clients, FI

13-Nov-18

 

Applied
 • Minimum 2 years of life and/or non-life insurance.
 • Work with related parties to conduct insurance
 • Life Insurance

12-Nov-18

 

Applied
 • Experienced in Bancassurance or Insurance Broker.
 • Formulate and sales strategy and target for sales
 • Fluent in English (both written & spoken)

12-Nov-18

 

Applied