• รับผิดชอบยอดขาย (ปะกันชีวิต กองทุนรวม ประกันภัย)
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • รักงานบริการ และมีความสนใจด้านการเงิน

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Product Manager - Bancassurance
 • Work experince in non-life insurance
 • Commercial Product development

13 hours ago

 

Applied
 • Digital banking
 • Consumer banking; retail banking
 • Partnership

19-Jan-19

 

Applied
 • agency contest and rewarding reports
 • B.A. in Business Administration
 • B.A. in Business Computer, Statistic

17-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Securities Service Regulations
 • At least 3 yr exp working with Securities Firms
 • Strong Communications Skill

16-Jan-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • MNC and fast pace environment
 • Lucrative salary + benefits
 • Team Work

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • Cash management product
 • Management experience
 • Fluent English

16-Jan-19

 

Applied
 • Bancassurance Trainer
 • Insurance, Banking
 • Job in Bangkok, Thailand

16-Jan-19

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคารไม่น้อยกว่า 1 - 5 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ธนาคาร

15-Jan-19

 

Applied
 • Minimum 2 years of life and/or non-life insurance.
 • Work with related parties to conduct insurance
 • Life Insurance

15-Jan-19

 

Applied
 • Cash management
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Jan-19

 

Applied
 • Relationship Manager
 • Corporate banking
 • Wholesales banking

15-Jan-19

 

Applied
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย
 • ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน
 • สร้างความสัมพันธ์และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

15-Jan-19

 

Applied
 • Fantastic chance to work with leading organization
 • Convenient work location, downtown and near BTS
 • A chance to use your analytical skill

12-Jan-19

 

Applied