• สรรหาคัดเลือกพนักงานใหม่
 • จัดทำเอกสาร ISO ทีเกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ

15 mins ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 3 ปี ด้านทรัพยากรมนุษย์

15 mins ago

 

Applied
 • to work in big and growing company
 • to work in the company which provide
 • to contribute to your HR skill for the company

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีบุคลิกภาพที่ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

15 mins ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 5yrs experience in business, student service admin
 • A master’s degree from an accredited university
 • Strong work ethic and customer service orientation

15 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

16 mins ago

 

Applied
 • Min 2 yrs in HR Generalist/HRBP
 • Direct experience in HR Admin & conduct Training
 • Public Speaking, Good English

16 mins ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in in HR Management / Business Admin
 • 8 year(s) of working experience in the related
 • Good command of spoken and written English

16 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สังคมศาสตร์ กฎหมายหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 1-2 ปี

17 mins ago

 

Applied
 • Min 3-5 years in HRD for Manufacturing
 • Experience in Technical Production Line
 • Able to work on Saturday Rotation

17 mins ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Min 5yrs in Garment/Textile Production Training
 • Experience in Technical Production Line
 • Able to work on Saturday Rotation

17 mins ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • At least 3 years of experience in HR function.
 • Responsible for all human resources
 • Male/Female 28-35 year old

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Master's Degree in Psychology, HR, OD, MBA
 • 15 years of experience in organization design
 • Consumer banking is a plus

17 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Training
 • Learning
 • Development

17 mins ago

 

Applied
 • ชุดยูนิฟอร์ม ค่าตัดชุด1500-2000 ตามตำแหน่งงาน
 • ค่าToeic 500/600/700(800 UPได้ 2000.-)
 • เบี้ยขยัน 500/600/700 เบี้ยเลี้ยง

18 mins ago

THB45k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in related field.
 • 7-year experience in HR (training, OD)
 • Good command of both spoken and written English

18 mins ago

 

Applied
 • Design and implement Corporate culture.
 • Conduct employee engagement survey & activities.
 • Develop internal communication strategies.

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารงานบุคคลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลงานทางด้าน HRM, HRD และงานบริการทั่วไป

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Training Manager
 • 5-7 years of direct experience in trainning or HRD
 • Banking knowledge is an advantages.

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Human Resources or related
 • 3 to 5 years’ experience in a similar capacity
 • Comprehensive knowledge of a diverse range of HR

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • trainer, product trainer, instructor, e-learning
 • HR, organization development, multimedia, English
 • education, material

18 mins ago

 

Applied
 • HR Officer
 • HR and Admin Officer
 • HUMAN RESOURCE

18 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Strong background in Retail Business
 • Strong Make Up and Training skills
 • Fluent in English

19 mins ago

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

19 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Business Admin
 • Minimum 10 years experience in Corporate Strategy
 • Business Development, or Strategy Consulting

19 mins ago

 

Applied
 • over 5 years of related experience
 • Plan, manage and monitor the Banking Foundation
 • Manage vendors, partners, agency relationship

19 mins ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

19 mins ago

 

Applied
 • HR Training & Development
 • Recruitment, Interviewing
 • Compensation, Benefits

19 mins ago

 

Applied
 • to work with a Japanese leading logistics company
 • to coordinate and work with top company
 • to work with talented team in HRD

19 mins ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ มีความรู้ด้านเอกสารงานบุคคล
 • บริหารค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ

19 mins ago

 

Applied
 • จบด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเทรนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19 mins ago

THB13k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 1-2 years experience in Corporate Strategy
 • Management, Accounting & Finance background
 • Strong qualitative and qualitative analysis skills

20 mins ago

 

Applied
 • Bachelor of Engineer
 • Having 0 - 3 years of work experience
 • Toeic Test 700+

20 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or master degree in the field of Computer
 • 3 years’ experience in LMS
 • Engineer, or Educational Technology

20 mins ago

 

Applied
 • Graduate with min 5 years of related experience
 • Good communication skills in English
 • Detailed and result oriented

20 mins ago

 

Applied
 • Learning and Development
 • Talent Acquisition
 • Talent Management (recruit, develop, succession)

21 mins ago

 

Applied
 • Control job duty and develop HR staffs
 • Bachelor’s Degree or Master's degree in HR
 • At least 5 years of experience in HRM and/or HRD.

21 mins ago

 

Applied
 • Organisation Development
 • OD
 • Located at Bangkok, Thailand

21 mins ago

 

Applied
 • Managerial Role
 • Based in Bangkok, Thailand
 • HR Function

21 mins ago

 

Applied
 • HRBP
 • Managerial role
 • Bangkok, Thailand

21 mins ago

 

Applied
 • Good at Coaching BAs at POS
 • Passion on Beauty product both makeup and skincare
 • Good sense of luxury products and service

21 mins ago

 

Applied
 • Proactive, problem solving, can do attitude
 • Labour Laws knowledge
 • Excellent command of both written & spoken English

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, 25-30 yrs. old, TOEIC >=550
 • 2 Yrs. of professional experience in L&D
 • Excellent customer service skills.

22 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in in HR or Psychology.
 • Good command of English both speaking & writing.
 • Experience of conducting assessments.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.