• เพศชาย , หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • - Occupational Safety or Human Resources /Related
 • Must have a Cert as Technical Safety Offcier
 • Min of 4 yrs Industrial exper/ 2 yrs supervisor

4 hours ago

 

Applied
 • สรรหาบุคคลตามที่บริษัทต้องการ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนและจัดหาทรัพย์พยากร
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • 10 years experience
 • Degree in Business, HR Organizational Development
 • Maintain a business-driven HR methodology

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศหญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years of work experience in HR.
 • Good knowledge of Thai Labor Law.
 • Must be highly organized.

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 7 year experience in innovation in HR practice
 • Project management skill, Fluent English
 • Strategic HRD skill, IT toos technology innovation

4 hours ago

Above THB120k /month

Applied
 • Process the payroll and provide information regard
 • Analyst HR survey from Mercer Compensation
 • General employee services, such as employee

4 hours ago

 

Applied
 • ประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านฝึกอบรมพัฒนา ทั้งระบบ
 • วิเคราะห์และวางแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • วางผังความก้าวหน้าในสายอาชีพ

4 hours ago

 

Applied
 • Implement compensation and benefit policies
 • Manage and promote employee relation activities
 • Oversea HR operation

4 hours ago

 

Applied
 • Strong HR Generalist background
 • 10+ years in managing HR Department
 • Graduate with Human Resources Degree is a PLUS

4 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Human Resources Specialist
 • Career Development
 • Global and regional exposure

4 hours ago

 

Applied
 • Admin, General Affair, GA, HR, Japanese, English
 • HRD
 • HRM

4 hours ago

 

Applied
 • Opportunity to lead the HR team in MNC
 • Convenience location and reachable by BTS
 • FMCG, Retail, Property Background are preferred

4 hours ago

THB120k - 160k /month

Applied
 • Min. 2-3 year experiences with commercial topics
 • Work experience e.g. administration in technical
 • Visa’s, work permits and APAC-cards for FSE

4 hours ago

 

Applied
 • Strong experienced in Industrial/Employee Relation
 • Good Command in English communication skill
 • Strong knowledge of labor law is a must

4 hours ago

 

Applied
 • 3 Years of Experience in HRBP & HR Generalist
 • Experience Working in Warehouse or Manufacturing
 • Fluent in both Thai & English Communication

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 38 - 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 10 ปี ขึ้นไป
 • มีความเอียดรอบคอบ

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 10 years’ experience in HR functions
 • Strong in employee engagement and labor relations
 • Developing and implementing HR activities

4 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านนิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านกฏหมายแรงงาน
 • หรือด้านทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และการบริหารแรงงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • 15 years of managerial related to Human Resources
 • Good command of spoken and written in English

4 hours ago

 

Applied
 • At least 3 years of exp. in HRD
 • Experienced in content creation, training delivery
 • Can bridge Corporate philosophy with KPIs

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • 15 years of managerial related to Human Resources
 • Good command of spoken and written in English

4 hours ago

 

Applied
 • Directly responsible for the HR strategy.
 • At least 15 years’ experience in HR managerial.
 • Fluent in Thai and English.

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or above in Human Resource
 • At least 15 years of experience as high management
 • Strong leadership skills with creativity

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in HR & Recruitment
 • Bachelor’s degree or higher in HR Management
 • Drive HRM operations,Payroll, compensation&benefit

4 hours ago

 

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to work with long history company
 • Attractive remuneration package

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to challenge in Sales field
 • Attractive remuneration package

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • สรรหาบุคคลากร
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • คิดเงินเดือนพนักงาน

4 hours ago

 

Applied
 • Global Luxury Retail Business
 • Recruitment experience
 • Dynamic personality

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in HR Management, Business
 • Minimum 3 years work experience in Human Resources
 • Good knowledge in Thai labor law, immigration law

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทรัพยากรบุคคล,รัฐศาสตร์,หรือที่เกี่ยว
 • สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ทั้งในและนอกพื้นที่่
 • ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหากฏหมายแรงงาน

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female , 30-40 years old.
 • At least 5 years' experience in HRM and HRD
 • Can used B Plus Program.

15 hours ago

 

Applied
 • Age 30 Years up.
 • Experience and Knowledge in HRD.
 • Good communication skill.

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำเงินเดือน 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีและประกันสังคม
 • สามารถปฏิบัติงานที่ Huntsman สมุทรสาครได้ (จ-ศ)

17 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Good in both written and spoken English
 • Degree in Business Administration, HR

18 hours ago

 

Applied
 • HR Training and Devlopment experience
 • Able to work in Rayong
 • Manufacturing buiness

19 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

22 hours ago

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Business Administration, Law
 • 5 years’ experience in an HR function
 • A good knowledge of employment law

20-Sep-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ป.ตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Sep-17

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานฝ่ายบุคคล
 • ดูแลงานสวัสดิการพนักงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ชาย อายุ35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสุงกว่า สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • ควบคุมบริการงานบุคคล จัดทำแผนกำลังคน

20-Sep-17

 

Applied
 • Previous experience in training/facilitation
 • Strong coaching and consulting skills
 • Good command of English and computer literacy

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.