• จบวุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • เพศชาย / เพศหญิง
 • ติดต่อประสานงาน

2 hours ago

 

Applied
 • พูด อ่าน เขียน อังกฤษ อยู่ในระดับดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณืในด้านงานเลขานุการ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษพอใช้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปวช. ปวส. กำลังศึกษาปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิงอายุ 25-35ปีวุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านบัญชี ภงด.3 ภงด.53 ภพ.30 ประกันสังคม

2 hours ago

THB13k - 20k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • พัฒนาทักษะด้านการขาย และบัญชี
 • เลือกเวลาเข้างานเองได้
 • สวัสดิการของกินภายในออฟฟิศ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2 yrs of experience in office environment
 • Excellent spoken and written english
 • Excellent organization and communication skills

2 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years experience on the job
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Knowledgeable about Microsoft Word, Excel,Auto CAD

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 2+ years of experience
 • Competitive Salary - 1+ year renewable contract
 • Working with international companies

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนฝึกอบรม
 • สามารถกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์

8 hours ago

 

Applied
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย
 • วุฒิ ม.6 - ปวส - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

8 hours ago

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • To ensure all guests have access to clean well
 • At least 2 years experiences in position applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน

8 hours ago

 

Applied
 • หญิง อายุ 21 - 35
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและภายในแผนก

8 hours ago

 

Applied
 • บริหารงานบุคลากรตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทฯ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานระหว่างโรงงาน, Sales, และลูกค้า
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต

8 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง/อายุ 20 - 35 ปี/วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มืทักษะในการเจรจาขายสินค้า/มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age 22 - 24 years old
 • Good command in English / JLPT level N4 Up
 • New graduated also welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • to work in one of the world's leaders in Freight
 • to utilize your skills and gain wide range
 • Prepare the precise and completed quotation

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Admin + E-Commerce (With On-the-Job Training)
 • Good Computer Skills: Word, Excel, Powerpoint
 • Salary 12K with Holiday

8 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้

8 hours ago

 

Applied
 • ชาย-หญิง
 • วุฒิม.6ขึ้นไป
 • มีสมุดประจำตัวคนพิการ

8 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงาน อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวช. - ปวส.ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์/ ทักษะในงานธุรการทั่วไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

8 hours ago

THB13k - 20k /month

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Sales coordinator
 • Coordinate with any other related parties

8 hours ago

THB16k - 20k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Positive attitude and able to work under pressure
 • Professional experience will be advantaged

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/ Female, age not over 40 years old
 • Good command in English / JLPT level N3 Up
 • Min 1 year exp. / but fresh graduated also welcome

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิคในด้านศิลปะได้บ้าง
 • ดูแลจัดการเอกสาร/จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Good chance to use your English skills in Japanese
 • to work in growing company (textile business)
 • to work with general trading company & apparel

8 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการด้านงานอบรม

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถพูดภาษาอังกฤษได้

8 hours ago

 

Applied
 • ดูแลตารางงานผู้บริหาร
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกียวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ และกระตือรือร้น

8 hours ago

 

Applied
 • ตำแหน่งธุรการทั่วไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปวช-ปวส. สาขาการบัญชี หรือ การตลาด
 • สามารถเดินทางมาปฏิบัติเองได้ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)

8 hours ago

 

Applied
 • จัดทำสรุปการประชุม
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง อายุ 18 - 30 ปี
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์,ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะการสื่อสาร ภาษาไทยไทย/ภาษอังกฤษ

8 hours ago

 

Applied
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) -ปริญญาตรี
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดี ละเอียดรอบคอบ

8 hours ago

 

Applied
 • ทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อทั้งหมด
 • หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ 2 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป

8 hours ago

 

Applied
 • HR & ADM
 • 1 Year Exp.
 • Bachelor Degree

14 hours ago

 

Applied
 • Female age not over 30 years old
 • Female age not over 30 years old
 • New graduation are also welcome to apply

14 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, age 22-30 years
 • Degree in Accounting, Business Administration
 • 0-2 years of working experience

14 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • เป็นเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับขี่)
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

15 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years working experience as customer service
 • Thai Nationality, 22-25 years old
 • Preferably Male

15 hours ago

 

Applied
 • Experience in Tenant Services at least 2 years
 • Following and supporting all tenants
 • Good communication,high interpersonal & negotiate

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีความสื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีความสื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการด้านงานขนส่งอย่างน้อย 1 ปี
 • จบการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีความสื่อสัตย์ ขยัน อดทน

15 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.