• เพศหญิง อายุ 35 - 45 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Be a company representative related to tax aspects
 • Ensure tax compliance&identify saving opportunity
 • Coach and develop team to improve tax knowledge

1 hour ago

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting or related field
 • Knowledge about Thai tax regulation

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Control and manage company's accounting activities
 • Control the preparation of tax-related reports
 • More than 10 years' experience in financial

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • จบวิชาเอก การบัญชี
 • สามารถทำ บัญชี และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 3 years experienced in banking/ financial
 • The Revenue Code of Thailand
 • Thai accounting standard

1 hour ago

 

Applied
 • Prepare withholding Tax and VAT
 • Issue invoice and tax invoice/receipt
 • Prepare and submit Payroll and Visa-work permit

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 2 years working experience in Accounting
 • Excellent command in Microsoft Office

1 hour ago

 

Applied
 • Degree in Accounting
 • 3 years of experience
 • Good interpersonal skill

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 1- 3 years Experience in AP
 • Fluent in SAP/Express Software

1 hour ago

THB20k - 30k /month

Applied
 • 5-10 years’ experience in manufacturing accounting
 • Degree or higher in Accounting
 • Male/ Female, Age 35 years up

1 hour ago

 

Applied
 • Accounts Payable
 • Accounts Receivable
 • Accounting qualification and experience

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting and CPA.
 • Overall in charge of accounting.
 • Cash flow forecasting and budgeting.

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานระบบบัญชีของโรงแรมทั้งหมด
 • ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตั้งเบิกเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

6 hours ago

 

Applied
 • 22 ปีขึ้นไป, ปริญญาตรี หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชี
 • เข้าใจภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น

6 hours ago

THB13k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • บันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย
 • รวบรวมตรวจสอบต้นฉบับใบกำกับภาษีซื้อ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting
 • Able to communication in English
 • Good understanding of accounting

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

6 hours ago

 

Applied
 • KPMG, Deloitte,PwC, EY
 • ACCA/CPA/CA
 • Accounting standards, legal and tax

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male/Female, age 22-30 years old
 • 0-1 years of exp. in accounting / Fresh welcome !!
 • Good in English / BTS Chongnonsi

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม Auto Flight จะพิจารณาเป็น
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • Good command in English
 • 5-10 years experiences in related field

6 hours ago

 

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ต้องการด่วน
 • ทำงานเป็นทีม
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

6 hours ago

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีีและการเงินอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

6 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, Age 30 - 40
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-5 years experience in a similar

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามรถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance function skill
 • Bachelor degree in accounting or financial
 • Have an experience in Logistic will be advantage

6 hours ago

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Check Tax Invoice received from printing house
 • Make monthly report of sale Vat.
 • Record account receivable list.

6 hours ago

 

Applied
 • Senior Accountant Payables
 • Bachelor Degree or higher in Accountant
 • SAP user is mandatory

6 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master degree in Accounting
 • Experienced staff or senior auditor level
 • At least 3 years of exp. in Accounting management

6 hours ago

 

Applied
 • Experience with tax calculation for BOI activities
 • Experience with Transfer Pricing
 • Bachelor or higher Degree in Accounting

6 hours ago

 

Applied
 • CPA qualification is an added advantage,
 • good communication skills in both English & Thai
 • experiences in audit firm & accounting in leasing

6 hours ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี 5 ปี สามารถปิดงบบัญชีได้
 • มีประสบการณ์ทำบัญชี 5 ปี สามารถปิดงบบัญชีได้

6 hours ago

 

Applied
 • CPD holder
 • Finance & Accounting, Accounting laws,
 • Taxation law and commercial practices is advantage

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • International and professional environment
 • Full set of accounting
 • Group reporting

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Inspiring, fun and high energy team
 • World's leading luxury resort
 • Opportunity to develop over time

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in accounting service, taxation
 • Knowledge of Thai Accounting Standards is required
 • Closing account experience, full set of accounting

6 hours ago

 

Applied
 • Min. 5 years AR/AP experiences
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ใช้โปรแกรม Oracle, ERP, AX
 • ปิดงบการเงินได้
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วิเคราะห์งบการเงินและตรวจสอบการยื่นเสียภาษีต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้รายวัน-รายเดือน
 • จัดทำรายการภาษีซื้อ-ขายในแต่ละวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in budgeting consolidation
 • Practical knowledge of Microsoft office
 • Bachelor’s or Master Degree in Accounting, Finance

6 hours ago

 

Applied
 • 1-3 years’ experience in AP and AR
 • Experience from Services Company will be advantage
 • Able to communicate in English

6 hours ago

 

Applied
 • To work with high standard of logistic company
 • To challenge your ability and grow
 • To achieve you future goal

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 1-2 years experience in documentation
 • Good communications skills
 • Diploma or higher in related field

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนบัญชี และ บริหารจัดการงานด้านบัญชี
 • ประสบการณ์บริหารงานบัญชี 10 ปีขึ้นไป
 • วางแผนภาษี และ ดูแลตรวจสอบการให้การดำเนินงานภาษี

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in Accounting
 • Experience in Freight Forwarding business
 • 3 years of experience in an accounting and finance

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Accounting.
 • Experiences in Accounting and/or Auditing
 • Excellent command of English language

6 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.