• วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25 - 40 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

21 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ถึง 2 ปี
 • ชาย อายุ 20-32
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น

21 hours ago

 

Applied
 • experience in costing at manufacturing environment
 • Cost & Fixed Assets Accounting
 • Good command of both written and spoken English

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Manage accounting (GL, AP, AR) operations
 • Qualified to degree level in an accounting
 • 5+ years of Accounting experiences preferably

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in any field.Engineering is prefer
 • 2 year experience in the area of Project Control
 • Be familiar with Microsoft Access is advantaged

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Finance/Accounting
 • Degree or higher in Finance or Accounting
 • Building annual trade spend plans

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จัดทำบัญชีบริษัท
 • ฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี /การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบในการทำงาน

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • จัดทำรายงาน ภงด. 3,53
 • ผ่านงานบัญชีบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

21 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor Degree in Accounting
 • 7 years in Accounting function
 • Good knowledge of Accounting System

21 hours ago

 

Applied
 • Male / female, aged up to 25 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 2 years of experience in accounting

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ 0 - 8 ปี
 • ใช้งานระบบ SAP หรือ ERP ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานที่โรงงานปราจีนบุรี ทำงานวันจันทร์-เสาร์

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 6 ปี

21 hours ago

 

Applied
 • กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานวิธีการปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงานต่าง ๆ ของโรงงานเพื่อใช้ประกอบรายงาน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบัญชี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
 • หัวหน้างานบัญชีเจ้าหนี้
 • มีความรู้ภาษีอากรเบื้องต้น

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในการลงบัญชี รายรับ รายจ่าย
 • ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ (เสาร์ทำครึ่งวัน)

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

21 hours ago

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน หรื
 • ใช้ Microsoft Office ,โปรแกรมบัญชี ได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน ไหวพริบดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20-27 ปี
 • ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ , การบัญชี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และเข้ากะได้

21 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย ,หญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการ

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบบัญชี

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Finance
 • 4 - 6 years of experience in Finance
 • Good command of English

21 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชี อายุไปไม่เกิน 25 ปี
 • เบี้ยเลี้ยง 300/วัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ฝึกอบรมภายนอก 16 ชม. ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพ

21 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Male/Female, age 35 - 40 years old
 • Thai National only
 • Bachelor degree or higher in Accounting

21 hours ago

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in Accounting
 • CPA qualification preferred
 • 10+ years’ experience of auditing experience

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in Accounting
 • 4-7 years working experience in accounting
 • Have CPD License

21 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Accountant, financial statement
 • VAT, Tax, trading
 • income statement, profit and loss

21 hours ago

 

Applied
 • Male or female, Thai national, age 35 and above.
 • Strong background of GL and Fixed Asset accounting
 • Experience in a leasing business is a plus.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in costing and accounting
 • Direct background in manufacturing fields
 • Must have experience in cosmetic/food supplement

21 hours ago

 

Applied
 • Financial Planning, Financial Analyst, FMCG,
 • Finance, Accounting, Trading, Manufacturing
 • Pharmaceutical, CPA, SAP, Hyperion

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Overall accounting transactions
 • Local GAAP and US GAAP
 • MNC manufacturing

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 8 years experience in Finance and Accounting
 • P&L, Costing background
 • Good command of English

21 hours ago

 

Applied
 • Thai national, age 35-40 years old.
 • BA in Accounting, M.B.A or C.P.A
 • Minimum 8 years working experience in accounting.

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Work location based in Phuket

21 hours ago

 

Applied
 • AP/ AR/ GL/ Tax/ Vat/ AC closing or payment
 • 0-5 years of working experience, trustworthy
 • worked in Retail/ MNC/ global audit firm is plus

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 2- 3 years experience
 • Bachelor degree of Finance, Accounting
 • Good calculation and analytical skills

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's / Master’s Degree in Accounting
 • At least 1-3 years of accounting experience
 • Big4 experience considered an advantage

21 hours ago

 

Applied
 • ชาย/หญิง
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 22-24 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

21 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager
 • Accounting & Admin Mgr.
 • Office Administration Mgr.

21 hours ago

 

Applied
 • Accounting Manager / Assistant
 • Accounting & Finance Assistant Manager
 • Asst. Mgr. Accounting

21 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 25-32 Years
 • Bachelor or Higher degree in Accounting or relate
 • 3-5 Yearrs in Accounting/AP & GL experience

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.