• ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ในงานด้านธุรการบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS WORD, MS EXCEL
 • มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

3 hours ago

THB13k - 16k /month (negotiable)

Applied
 • Identify business opportunities
 • Conduct regular reports and analysis
 • Provide market intelligence

3 hours ago

 

Applied
 • Thai, Male of Female, age 35 years old or over
 • Bachelor’s degree in Accounting or above
 • Can work well both independently and in a team

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์

3 hours ago

THB10k - 16k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting or related fields
 • Experience 1 year or more
 • New graduates are welcome

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience in the Accounting
 • Ability to complete month-end closing

3 hours ago

 

Applied
 • Experience in costing related area a plus
 • Structured work approach and analytical skills
 • Can-do Attitude and Enthusiasm to learn new thing

3 hours ago

 

Applied
 • สามารถทำงานประสานงานกับบัญชีได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมเอ็กเพลสได้

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • junior accountant, accounting officer, AR, AP, GL
 • 2 years of accounting experience, inventory
 • digital business, information technology, trading

3 hours ago

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้ Program Computer ต่างๆ ในระดับดี

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Finance, Accounting
 • Preferably in the consumer goods / FMCG. Industry
 • 3-5 years in financial planning & analysis

3 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น
 • มีทักษะการใช้ MS Office

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีด้านกฎหมาย บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานทะเบียนหุ้น
 • มีทักษะการใช้ MS Office

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Manage WHT tax correction,identify point of error.
 • Assist tax manager on the tax audit issues.
 • Prepare WHT Returns to comply with Thai Tax Law.

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s Degree in Finance, Accounting
 • Excellent personality and can do attitude
 • Male must be exempt from military service

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 yrs working exp. in Accounting, Finance
 • Financial analysis, Analysis of investment, Budget
 • Good in English both speaking and writing

3 hours ago

 

Applied
 • Degree required in related field. Master is a plus
 • 10+ years of hands-on SAP configuration skills
 • Knowledge of integration points in SAP module

3 hours ago

 

Applied
 • At least 1-5 years of experience in Accounting
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • Good command of English

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Provide timely financial reporting and analysis
 • Lead & perform annual planning and budgeting
 • Ensure efficient and effective internal control

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, age between 24 to 30 years old
 • Bachelor Degree
 • 2-7 years experience

3 hours ago

 

Applied
 • Have a driving license and car
 • Able to communicate in English
 • At least 5 years of internal audit

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Attractive salary package
 • Work with international consulting firm
 • Exciting career

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ การเงินและบัญชี 5-10 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำภาษีเงินได้ต่างๆ
 • มีความรู้ทางด้านมาตรฐานการบัญชี

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accounting Manager
 • ERP accounting software
 • Tax regulations

3 hours ago

 

Applied
 • ทำงานที่ Sathorn Square Tower
 • ทำงาน 5 วัน จันทร์ - ศุกร์
 • ฐานเงินเดือน 20,000

3 hours ago

 

Applied
 • 5-10 years in Senior Accounting, Accountant
 • Multinational Manufacturing Experience
 • Costing, GL, Fix Asset

3 hours ago

 

Applied
 • Age not over 30 years old
 • Control & Prepare STD cost,BOM
 • 3-5 years in Cost Accounting & Inventory control

3 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ทางด้านการเงินอย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ CashFlow management ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

3 hours ago

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's in Accounting / Cost Accounting
 • + years job/process cost accounting
 • Preferred Mac 5

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ( สาขาบัญชี )
 • ใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ 2ปี/ มีสวัสดิการ การเดินทาง

3 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bechelor's Degree in Any field
 • Experience 1-8 Years
 • Interpersonal skill, Good computer skill

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Finance
 • Account
 • Account and Finance

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

3 hours ago

 

Applied
 • จบบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานละเอียด รอบคอบ มีเหตุผล ซื่อสัตย์
 • มีไหวพริบ และ ความคิดสร้างสรรค์

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • งานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย
 • จัดทำจัดทำรายงาน Aging รายรับ และรายจ่ายของบริษัท

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Accountant, AP, AR
 • Reconcile
 • OIC regulations

3 hours ago

 

Applied
 • Accounting, Finance, English
 • AR, billing, WHT certificate
 • Enthusiastic

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Recognize diploma/degree in Account or equivalent
 • Experience 0-1 years of working in related field
 • Well versed in English and Thai

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Master’s degree in Accounting or related
 • High expertise to Accounting & Finance process.
 • Experienced in management consulting is prefered

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3 hours ago

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

3 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปีขึ้นไป มีความรู้
 • ด้านบัญชี การเงิน มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • จะพิจาณาเป็นพิเศษ มีสวัสดิการ โบนัส และประกันสังคม

3 hours ago

THB10k - 13k /month (negotiable)

Applied
 • Senior Accounting Staff
 • Accounting Asst. Mgr.
 • Senior Accountant

3 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบสาขาธนาคาร, ตรวจสอบสาขา
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ, ตรวจสอบ, Internal Audit
 • ตรวจสอบ

3 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or relates field
 • At least 3 years experiences in AR and GL
 • Accountant

3 hours ago

 

Applied