• รวบรวมเอกสารทางบัญชีและจัดเก็บด้วยความเป็นระเบียบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

6 mins ago

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any Financial
 • At least 7 years’ experience in financial
 • Possess a positive attitude

8 mins ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษระดับปวส-ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

9 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษระดับปวช-ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบ

20 mins ago

 

Applied
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • 0 - 3 years’ experience in fixed asset
 • Have a good accounting and tax knowledge

33 mins ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีน้ำใจ ทำงานเป็นทีมได้ดี

33 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

44 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 ขึ้นไป
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ

44 mins ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

47 mins ago

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง
 • มีประสบการณ์ด้าน Navision จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานจันทร์ ถึง ศุกร์ (สำนักงานใหญ่พระรามสอง)

1 hour ago

 

Applied
 • Monitoring and verifying accounting documents
 • Perform reconciliation
 • process inter-company invoices

1 hour ago

 

Applied
 • AR,AP, fixed Asset, GL
 • closing financial statement
 • corporate tax and verify monthly tax

1 hour ago

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Can communication in Thai and English
 • 5 working day
 • International Environment

1 hour ago

 

Applied
 • SAP experience (if any)
 • Bachelor’s degree in Accounting, Finance
 • Customer centricity and collaborative mind-set

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 6 Mths,Med Ins,Pvd F, Position,Transport,Etc
 • World-wide Electric & Mechatronic Trading Company
 • Exp. in Accounting over 15 yrs.+SAP

2 hours ago

 

Applied
 • Billing and collection of all corporate accounts
 • Liaison between Accounting and Shipping department
 • Generates all accounts payable reports necessary

2 hours ago

 

Applied
 • ตรวจสอบระบบงานด้านบัญชีบริษัทบางจากฯ
 • มี CPA หรือประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาก่อน
 • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Finance or related field.
 • At least 1-2 years working experience in Treasury
 • Have a basic understanding of accounting

2 hours ago

 

Applied
 • 1 years - up experience
 • Experience in Accounting and Finance
 • Very accurate and detail-oriented

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทำบัญชีได้
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

3 hours ago

 

Applied
 • 4 yrs exp in AR,Accounting Receivable, Accounting
 • invoices, payments comply with the law and reports
 • MRT - Lumpini (Witthayu Road) | Good English

4 hours ago

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Knowledge of SAP
 • Bachelor's Degree in Accounting or Finance
 • Excellent communication in English

4 hours ago

 

Applied
 • 3 years working experience as cost accountant
 • Experience working in a manufacturing company
 • BOM, SAP Experience

4 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Finance, Accounting
 • Previous billing/financial operational experience
 • Min 0-2 yrs experience in financial institutions

4 hours ago

 

Applied
 • degree level in Accounting or a related subject
 • Good analytical and communication skills
 • Good written and spoken English skills

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in Finance & Accounting
 • Knowledge in accounting standards, legal and GAAP
 • Fluent in both Thai and English

5 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Closing & Consolidation
 • Management Skills
 • Fast growing business

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี

5 hours ago

 

Applied
 • accounting support assistant
 • entry-level finance position
 • temporary maternity cover

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.เป็นต้นไป
 • จบบัญชีโดยตรง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบสูง ขยัน อดทน

6 hours ago

 

Applied
 • จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่น ยื่นแบบ ภพ30
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

6 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • พนักงานบัญชี

7 hours ago

 

Applied
 • At least 3 yrs in Accounting Operation, or in AP
 • Degrees in Accounting, Finance or MBA
 • Excellent English communication skills

7 hours ago

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีรายรับ/รายจ่าย
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express

7 hours ago

 

Applied
 • SAP knowledge
 • Knowledge of EDI invoice processing
 • At least 2 years' experience in billing

7 hours ago

THB25k - 30k /month

Applied
 • Good command of English.
 • 5 years of strong experience in managing Finance
 • Bachelor's Degree or higher in Finance

10 hours ago

 

Applied
 • เพศ ช/ญ/ป.ตรี/ประสบการณ์ 15 ปี/อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และสามารถปิดงบดุลได้
 • มีสามารถแก้ไขและตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

10 hours ago

 

Applied
 • งานบัญชีทั่วไป
 • การเงินทั่วไป
 • บัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรและ BOI เป็นอย่างดี
 • วุฒิปริญญาตรีทางด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • At least 3 year experience in AR or related
 • Fast learner and good organization

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชีโรงแรมอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน และ ปิดบัญชีได้

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

10 hours ago

 

Applied
 • At least 3 year experience payment process
 • Knowledge in ERP system
 • Bachelor Degree in Accounting

10 hours ago

 

Applied
 • Female / Male , Age not over 35 years old
 • Bachelor's or Master Degree in Accounting
 • At least 5 years working experience of accountancy

10 hours ago

THB35k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 1-2 years of accounting experience.
 • Excellent in interpersonal and communication skill

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree major in Accounting
 • experience in costing or background in cost
 • Minimum 3- 5 years working experience

10 hours ago

Salary negotiable

Applied