• ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลรักษาเงินสดย่อย การเบิก-เคลียร์เงินสดย่อย
 • การติดต่อประสานงานกับธนาคาร
 • การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • At least 10 years experience in supervisor
 • Accounting Program CPD License
 • Good Command in English

11-Aug-20

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Salary 18K - 20K (negotiation)
 • Handle the accounting and administration
 • Good English communication skills is a must

11-Aug-20

THB16k - 20k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Female/Male, age 25 - 40
 • At least 3 years’ experience
 • Salary: 30K - 40K

11-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Monthly Salary: Up to THB90,000
 • Experience in MNCs, IFRS, TAS, BOI, TAX, GAAP.
 • At least Bachelor Degree in Accounting

11-Aug-20

 

Applied
 • Operation Accounting with multinational company
 • Manufacturing environment
 • Very Good English, SAP experience

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • accounting officer
 • AP
 • payments

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Exp 3yrs + Accounting; AR / Good in English
 • Age between 27 - 35 / Female is preferred
 • Knowledge in SAP is plus

11-Aug-20

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting and Tax daily operations
 • Prepare management report as agreed timeline
 • Adhere to proper accounting methods, policies

11-Aug-20

 

Applied
 • Stock Plans
 • Accounting
 • Finance

11-Aug-20

 

Applied
 • 5-10 years’ experience in manufacturing accounting
 • Degree or higher in Accounting
 • Good management skill

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 2 years working experience in Tax
 • Good understanding of VAT, WHT, CIT and accounting
 • Good in written and spoken English

11-Aug-20

 

Applied
 • Good in English
 • Experience in SAP is an advantage
 • Knowledge in taxation is an advantage

11-Aug-20

THB20k - 35k /month

Applied
 • Prawet/Suanluang
 • 70-90K
 • Construction

11-Aug-20

 

Applied
 • Process Control
 • stock reports, debtor/creditor accounts
 • Monthly analysis report

11-Aug-20

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชีไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 • เคยทำงานในโรงผลิตสัญชาติญี่ปุ่นมาก่อน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้บ

11-Aug-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • Female , 25-30 years old,
 • Good command in English
 • Can be use SAP

11-Aug-20

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 • เข้าใจกระบวนการบัญชี

11-Aug-20

 

Applied
 • Age 28-35, Manufacturing background
 • AR,AR,GL,Taxation,Reconcile
 • SAP would be an advantage

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • Fair command of written and spoken English
 • Good interpersonal, communication skills

11-Aug-20

 

Applied
 • Experience in Tax accountant
 • Cash management
 • Good English is preferable

11-Aug-20

 

Applied
 • Accounting Officer
 • Good command of English
 • At least 3 years of experience

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting
 • CPD license required
 • Salary 40,000 THB (Negotiable)

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor in Accountancy,Finance,Audit,CPA
 • 1-3 years Management experience
 • Proficiency in English communication

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Accounting
 • Relevant Experience in Accounting Field
 • CPD License is an Advantage

11-Aug-20

 

Applied
 • International environment
 • Attractive bonus
 • Quarterly incentive

11-Aug-20

 

Applied
 • International environment
 • Attractive bonus
 • Quarterly incentive

11-Aug-20

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting field.
 • Experience in Accounting 3-5 years
 • Good command in English.

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานและการบันทึกบัญชี
 • มีทักษะในการใช้ Computer MS Office และ Program

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ทำงานบนความกดดัน
 • เน้นการตรวจสอบ

11-Aug-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
 • ใช้Program ด้านบัญชี ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านประสานงานและการบันทึกบัญชี 3 ปี

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Thai, Male or Female 23-26 yrs old / up to 28K
 • 1-3 years experience as Accounting Field
 • Good command of English @ BTS Chongnonsri

11-Aug-20

 

Applied
 • 5+ year Accounting Experience
 • MNC company
 • Educational background in Accounting

11-Aug-20

THB55k - 70k /month

Applied
 • อนุมัติเงินสดให้กับหน่วยงานที่เบิกจ่าย
 • จัดทำ petty cash
 • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย

11-Aug-20

THB16k - 25k /month

Applied
 • BTS Ploenchit, Healthcare, Pharmaceutical
 • Finance, Accounting, Contract
 • +5 Year Accounting experience

11-Aug-20

 

Applied
 • bachelor degree in accountancy
 • 2 years' experience in auditing
 • Good knowledge in TFRS for NPAEs.

11-Aug-20

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Experience in leading internal audit function
 • Risk management and internal controls
 • CIA or CRMA or CPA or CISA is a plus

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • 3 Yrs' in Accounting Functions (AP/AR/GL)
 • Experienced from Real Estate/Construction/Related
 • Supervise Subordinates (Supervisor/Senior/Manager)

11-Aug-20

THB35k - 55k /month

Applied
 • Prefer CPD license holder
 • Overall accounting tasks including closing account
 • Good command in English (A must)

11-Aug-20

THB30k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Cost Accounting Analyst
 • Dashboard (Power BI)
 • วิเคราะห์ การดำเนินงาน แผนงาน ข้อมูลการเงิน ธุรกิจ

11-Aug-20

 

Applied
 • เงินเดือน เริ่มต้น 12,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

11-Aug-20

 

Applied
 • Must have exp. in Accounting, Finance and GA
 • Must have experience in new setup company
 • English: Business level (Report to Australian GM)

11-Aug-20

 

Applied
 • Global Leader in Chemical Manufacturing
 • 5 Yrs Exp in GL, Tax, Fixed Asset, BOI and CAPEX
 • SAP system

11-Aug-20

THB70k - 90k /month

Applied
 • Group Accountant (Mandarin-Speaking)
 • Long Term Contract
 • 5 years experience

11-Aug-20

Salary negotiable

Applied
 • Must have CPD License, Salary 40-50K
 • Experience to work in manufacturing fields
 • Able to work at Rojana Industrial Park, Prachinbur

11-Aug-20

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Accounting
 • Financial
 • Management

11-Aug-20

 

Applied